Kalendarz przedsiębiorcy: 25-03-2019 Termin złożenia deklaracji VAT 7 (Urząd Skarbowy)
Jesteś tutaj: Strona główna serwisu Strona głównaPorady prawneprawne
Wartości niematerialne i prawne - Nabyte przez jednostkę, zaliczane do aktywów trwałych (ale nie inwestycji), prawa majątkowe nadające się do gospodarczego wykorzystania, o przewidywanym okresie ekonomicznej użyteczności dłuższym niż rok, przeznaczone do używania na potrzeby jednostki, a w szczególności:
  • autorskie prawa majątkowe, prawa pokrewne, licencje, koncesje,
  • prawa do wynalazków, patentów, znaków towarowych, wzorów użytkowych oraz zdobniczych,
  • know - how.
W przypadku wartości niematerialnych i prawnych oddanych do używania na podstawie umowy najmu, dzierżawy lub innej umowy o podobnym charakterze, wartości niematerialne i prawne zalicza się do aktywów trwałych jednej ze stron umowy. Do wartości niematerialnych i prawnych zalicza się również nabytą wartość firmy oraz koszty zakończonych prac rozwojowych.
Art. 3 ust. 14 ustawy o rachunkowości.
 
Wyszukiwana fraza:

prawne

Archiwum wyszukiwanych fraz prawnych Znaleziono 2232 publikacji spełniających kryteria wyszukiwania.

Nie można pozbawić dłużnika wolności jedynie z powodu niemożności wykonania zobowiązania

Czy za długi w UK można zostać zatrzymanym na lotnisku lecąc do polski?

Każda osoba podlega ochronie prawne a zatrzymanie osoby, może nastąpić jedynie w przypadkach określonych przez prawo. Konwencja o Ochronie Praw Człowieka i Podstawowych

Typ: Porada
Kategoria: Prawo cywilne
Data utworzenia: 17 lipca 2012

Gwarancja i rękojmia za wady w przypadku sprzedaży pomiędzy przedsiębiorcami

odpowiedzialność sprzedawcy z tytułu rękojmi za wady rzeczy sprzedanej oraz odpowiedzialność z tytułu gwarancji. W prawie cywilnym rozróżniamy dwa rodzaje rękojmi za wady fizyczne danej rzeczy lub za jej wady prawne. Rękojmia za wady fizyczne

Słowa kluczowe: gwarancja, rękojmia za wady
Typ: Porada
Kategoria: Prawo cywilne
Data utworzenia: 11 sierpnia 2006

Zmiana miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego

przez gminę ogłaszane jest w prasie miejscowej oraz obwieszczane. W ogłoszeniu wyznacza się, termin, w którym osoby prawne i fizyczne oraz jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej mogą wnosić uwagi dotyczące projektu studium, nie krótszy

Typ: Porada
Data utworzenia: 29 maja 2007

Umorzenie egzekucji nie powoduje braku obowiązku zapłaty długu

). Na tą chwilę komornik raczej ma małe szanse aby dojść do Pana jeżeli mieszka Pan poza granicami kraju, jednakże cały czas w ramach UE wchodzą nowe rozwiązania prawne, które mają usprawnić egzekucje na terenie krajów wspólnoty, stąd nie jest wykluczone

Słowa kluczowe: egzekucja, umorzenie
Typ: Porada
Kategoria: Prawo cywilne
Data utworzenia: 19 października 2007

Sprzedaż samochodu stanowiącego majątek wspólny małżonków

na negatywne skutki prawne. Zgodnie z art. 43 § 1 k.r.o. w prawie istnieje domniemanie prawne, zgodnie z którym, oboje małżonkowie mają równe udziały w majątku wspólnym. Jednakże z ważnych powodów każdy z małżonków może żądać, ażeby ustalenie

Typ: Porada
Kategoria: Prawo karne
Data utworzenia: 29 kwietnia 2008

Po upływie 6 miesięcy od urodzenia dziecka ojciec ani matka nie mogą wnosić powództwa o zaprzeczenie ojcostwa

.), istnieje domniemanie prawne, że jeżeli dziecko urodziło się w czasie trwania małżeństwa albo przed upływem trzystu dni od jego ustania lub unieważnienia, domniemywa się, że pochodzi ono od męża matki. Domniemanie powyższe mogą być obalone tylko na skutek

Słowa kluczowe: ojcostwo, zaprzeczenie ojcostwa
Typ: Porada
Data utworzenia: 25 lutego 2009

Odpowiedzialność karną może ponosić osoba, która złoży fałszywe zeznania albo zatai prawdę,

ojca?

W postępowaniu sądowym odpowiedzialność karną może ponosić osoba, która złoży fałszywe zeznania albo zatai prawdę, a także gdy w dokumencie mającym znaczenie prawne wystawia, poświadcza w nim nieprawdę. Odpowiedzialność za

Typ: Porada
Kategoria: Prawo karne
Data utworzenia: 27 czerwca 2010

Weksel - podstawowe informacje

prawne. Należy zaznaczyć, że źle lub niedokładnie wypełniony druk weksla (najbardziej obecnie popularny w obrocie, choć weksel może być zapisany także na zwykłej kartce papieru) powoduje jego nieważność, a tym samym niemożność dochodzenia praw z tego

Typ: Porada
Kategoria: Prawo cywilne
Data utworzenia: 19 maja 2006

Upadłość a prawo członka spółdzielni mieszkaniowej

czasie dowiedziałem się, że Spółdzielni grozi upadłość ze względu na milionowe zadłużenia. Jakie zagrożenia prawne i finansowe wobec mojego mieszkania mogą wystąpić po ogłoszeniu upadłości przez spółdzielnię w odniesieniu do sytuacji, jaką przedstawiłem

Typ: Porada
Data utworzenia: 19 maja 2006

Działanie nieuczciwej konkurencji

tajemnicy (ust. 2, art. 11). Uznanie Pańskiego działania za czyn nieuczciwej konkurencji pociąga za sobą skutki prawne natury cywilnej określone w art. 18 ustawy – W razie dokonania czynu nieuczciwej konkurencji, przedsiębiorca, którego interes został

Typ: Porada
Kategoria: Prawo cywilne
Data utworzenia: 5 czerwca 2006
« Poprzednia 1 … 23  |  24  |  25  |  26  |  27 … 224 Następna »
® 2008 - 2019 SerwisPrawa.pl sp. z o.o. Korzystanie z portalu oznacza akceptację regulaminu.