Kalendarz przedsiębiorcy: 20-03-2019 Termin obliczenia i wpłacenia zaliczki… (US)
Jesteś tutaj: Strona główna serwisu Strona głównaPorady prawneprawne
Wartości niematerialne i prawne - Nabyte przez jednostkę, zaliczane do aktywów trwałych (ale nie inwestycji), prawa majątkowe nadające się do gospodarczego wykorzystania, o przewidywanym okresie ekonomicznej użyteczności dłuższym niż rok, przeznaczone do używania na potrzeby jednostki, a w szczególności:
  • autorskie prawa majątkowe, prawa pokrewne, licencje, koncesje,
  • prawa do wynalazków, patentów, znaków towarowych, wzorów użytkowych oraz zdobniczych,
  • know - how.
W przypadku wartości niematerialnych i prawnych oddanych do używania na podstawie umowy najmu, dzierżawy lub innej umowy o podobnym charakterze, wartości niematerialne i prawne zalicza się do aktywów trwałych jednej ze stron umowy. Do wartości niematerialnych i prawnych zalicza się również nabytą wartość firmy oraz koszty zakończonych prac rozwojowych.
Art. 3 ust. 14 ustawy o rachunkowości.
 
Wyszukiwana fraza:

prawne

Archiwum wyszukiwanych fraz prawnych Znaleziono 2232 publikacji spełniających kryteria wyszukiwania.

Ukrywanie dokumentów przed osobą uprawnioną nosi znamiona przestępstwa

dowód prawa, stosunku prawnego lub okoliczności mającej znaczenie prawne. Niewątpliwie zatem dokumenty z postępowania sądowego jakimi dysponuje pełnomocnik stanowią dokumenty, o jakich mówi art. 276 Kk. Kolejnym znamieniem tego przestępstwa jest

Słowa kluczowe: dokument, przestępstwo
Typ: Porada
Kategoria: Prawo karne
Data utworzenia: 8 listopada 2007

Przedawnienie nie jest umorzeniem długów

2 letnie bliźnięta oraz 300 zł alimentów i 384 zł zasiłku rodzinnego razem 1363 zł. Interesują mnie przepisy prawne konkretne art. które umożliwiają umorzenie długów wraz z odsetkami w związku z moją sytuacją.

Przepisów prawa

Słowa kluczowe: egzekucja
Typ: Porada
Kategoria: Prawo cywilne
Data utworzenia: 21 stycznia 2008

Spółka musi zapłacić podatek od nieruchomości bez wydania decyzji przez gminę

obowiązku – my czy urząd?

Zgodnie z art. 3 ust. 1 pkt. 2 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 roku, o podatkach i opłatach lokalnych, podatnikami podatku od nieruchomości są osoby fizyczne, osoby prawne, jednostki organizacyjne, w tym spółki nieposiadające

Typ: Porada
Data utworzenia: 22 lutego 2008

Wina w wyroku rozwodowym modyfikuje obowiązek alimentacyjny małżonków

Jestem po pierwszej rozprawie rozwodowej. Czy w związku z tym, zmieniają się przepisy prawa w stosunku do mnie jako jeszcze żony oraz naszego małoletniego dziecka ? Czy mam zapewnioną nietykalność? Jakie konsekwencje prawne niesie za sobą uznanie

Słowa kluczowe: rozwód, wina
Typ: Porada
Data utworzenia: 20 marca 2008

Podział majatku wspólnego małzonków po rozwodzie

współwłasności określonymi w kodeksie cywilnym. Art. 43 § 1 krio określa, że oboje małżonkowie mają równe udziały w majątku wspólnym. Jest to domniemanie prawne, które może zostać obalone w postępowaniu sądowym. Z chwilą ustania wspólności ustawowej

Typ: Porada
Data utworzenia: 13 maja 2008

Umowa użyczenia określa prawa i obowiązki pomiędzy użyczającym i biorącym do używania rzecz

pomiędzy stronami istnieje umowa użyczenia zawarta w formie ustnej. Oczywiście korzystnie jest uregulować stosunki prawne poprzez zawarcie stosownej umowy użyczenia w formie pisemnej. Umowa ta może sankcjonować już istniejący stan pomiędzy stronami (już

Słowa kluczowe: użytkowanie
Typ: Porada
Kategoria: Prawo cywilne
Data utworzenia: 21 sierpnia 2008

Można doliczyć do zasiedzenia nieruchomości poprzednie samoistne posiadanie przez poprzedników prawnych

z art. 6 k.c. ciężar udowodnienia faktu spoczywa na osobie, która z faktu tego wywodzi skutki prawne. Zatem występując z wnioskiem o zasiedzenie nieruchomości, będzie Pan musiał złożyć dowody na poparcie wszelkich okoliczności z tym związanych, a w

Słowa kluczowe: zasiedzenie
Typ: Porada
Kategoria: Prawo cywilne
Data utworzenia: 19 listopada 2008

Uchylenie się od zawarcia umowy sprzedaży samochodu wylicytowanego na aukcji internetowej

odszkodowawczej, zawarta zaś w wyniku jego wykonania umowa finalna stanowi odrębne zdarzenie prawne. Zdarza się jednak, że zachowanie sprzeczne z regułami postępowania aukcyjnego wyjątkowo przesądza zarazem o wadliwości samej umowy na podstawie przepisów ogólnych

Słowa kluczowe: umowa, umowa sprzedaży
Typ: Porada
Kategoria: Prawo cywilne
Data utworzenia: 30 grudnia 2008

Rękojmia wiary publicznej ksiąg wieczystych

wieczystej jest wpisane zgodnie z rzeczywistym stanem prawnym. Jest to domniemanie prawne, które może być obalone jedynie w postępowaniu sądowym. Wpis w księdze wieczystej korzysta z rękojmi wiary publicznej ksiąg wieczystych, co oznacza, że w razie

Słowa kluczowe: darowizna
Typ: Porada
Kategoria: Prawo cywilne
Data utworzenia: 7 stycznia 2009

Miejsce garażowe w garażu wolnostojącym jako odrębna nieruchomość

następnie sprzedaż udziału (w części odpowiadającej udziałowi tego miejsca) we współwłasności, na rzecz właściciela lokali korzystających z miejsc postojowych. Nie mniej jednak ta praktyka jest coraz rzadsza, z uwagi na przeciwwskazania prawne

Słowa kluczowe: garaż
Typ: Porada
Kategoria: Prawo cywilne
Data utworzenia: 2 lutego 2009
« Poprzednia 1 … 142  |  143  |  144  |  145  |  146 … 224 Następna »
® 2008 - 2019 SerwisPrawa.pl sp. z o.o. Korzystanie z portalu oznacza akceptację regulaminu.