Kalendarz przedsiębiorcy: 20-03-2019 Termin obliczenia i wpłacenia zaliczki… (US)
Jesteś tutaj: Strona główna serwisu Strona głównaPorady prawneprawne
Wartości niematerialne i prawne - Nabyte przez jednostkę, zaliczane do aktywów trwałych (ale nie inwestycji), prawa majątkowe nadające się do gospodarczego wykorzystania, o przewidywanym okresie ekonomicznej użyteczności dłuższym niż rok, przeznaczone do używania na potrzeby jednostki, a w szczególności:
  • autorskie prawa majątkowe, prawa pokrewne, licencje, koncesje,
  • prawa do wynalazków, patentów, znaków towarowych, wzorów użytkowych oraz zdobniczych,
  • know - how.
W przypadku wartości niematerialnych i prawnych oddanych do używania na podstawie umowy najmu, dzierżawy lub innej umowy o podobnym charakterze, wartości niematerialne i prawne zalicza się do aktywów trwałych jednej ze stron umowy. Do wartości niematerialnych i prawnych zalicza się również nabytą wartość firmy oraz koszty zakończonych prac rozwojowych.
Art. 3 ust. 14 ustawy o rachunkowości.
 
Wyszukiwana fraza:

prawne

Archiwum wyszukiwanych fraz prawnych Znaleziono 2232 publikacji spełniających kryteria wyszukiwania.

Sąd nie może wyrokować co do przedmiotu, który nie był objęty żądaniem, ani zasądzać ponad żądanie

żądaniem, ani zasądzać ponad żądanie. Porady prawne / Pomoc prawna www.SerwisPrawa.pl

Słowa kluczowe: przedawnienie
Typ: Porada
Kategoria: Prawo cywilne
Data utworzenia: 14 lipca 2010

Prawo spradkobierców ustawowych do zachowku

; wartości udziału należnego Pana matce. Porady prawne / Pomoc prawna www.SerwisPrawa.pl

Słowa kluczowe: zachowek
Typ: Porada
Kategoria: Prawo cywilne
Data utworzenia: 21 lipca 2010

Zmiana nazwiska dziecka przez matkę wymaga zgody ojca

sądu opiekuńczego. Porady prawne / Pomoc prawna www.SerwisPrawa.pl

Słowa kluczowe: nazwisko
Typ: Porada
Data utworzenia: 22 lipca 2010

Dłużnik nie może zmusić wierzyciela do umorzenia długu

zależy czy wyrazi on zgodę i w jakim zakresie na taki wniosek. Porady prawne / Pomoc prawna www.SerwisPrawa.pl

Słowa kluczowe: umorzenie
Typ: Porada
Kategoria: Prawo cywilne
Data utworzenia: 8 sierpnia 2010

Wynajęcie lokalu mieszkalnego przez jednego ze współmałżonków wymaga zgody drugiego współmałżonka

przez drugiego małżonka. Jednostronna czynność prawna dokonana bez wymaganej zgody drugiego małżonka jest nieważna. Porady prawne / Pomoc prawna www.SerwisPrawa.pl

Typ: Porada
Kategoria: Prawo cywilne
Data utworzenia: 9 sierpnia 2010

Zaskarżenie wyroku sądu I instancji

będzie mógł stwierdzić zasadność wnoszenia kasacji oraz ewentualne ją przygotuje. Porady prawne / Pomoc prawna www.SerwisPrawa.pl

Słowa kluczowe: kasacja
Typ: Porada
Kategoria: Prawo cywilne
Data utworzenia: 11 sierpnia 2010

Ważność czynności prawnej dokonanej bez zgody współmałżonka

przy wyrażeniu zgody przez współmałżonka na przyłącze mediów. Naszym zdaniem jednak taki sprzeciw obecnie może nie być skuteczny, tym samym, że uważamy, że współmałżonek nie musiał uzyskiwać zgody na tego typu czynność prawną. Porady prawne

Słowa kluczowe: zgoda współmałżonka
Typ: Porada
Kategoria: Prawo cywilne
Data utworzenia: 11 sierpnia 2010

Wykonanie zapisu lub polecenia przez spadkobiercę testamentowego

mieszkalnym. Należy nadto pamiętać, że roszczenie z tytułu zapisu przedawnia się z upływem lat pięciu od dnia wymagalności zapisu. Porady prawne / Pomoc prawna www.SerwisPrawa.pl

Słowa kluczowe: zapis
Typ: Porada
Kategoria: Prawo cywilne
Data utworzenia: 14 sierpnia 2010

Wypowiedzenie umowy użyczenia

użyczającego o żądaniu zwrotu rzeczy powoduje wygaśnięcie stosunku użyczenia. Porady prawne / Pomoc prawna www.SerwisPrawa.pl

Słowa kluczowe: użyczenie
Typ: Porada
Kategoria: Prawo cywilne
Data utworzenia: 14 sierpnia 2010

Naruszenie autorskich praw majątkowych do utworu jakim są zdjęcia

odpowiedniego Funduszu, gdy naruszenie jest zawinione i zostało dokonane w ramach działalności gospodarczej wykonywanej w cudzym albo we własnym imieniu, choćby na cudzy rachunek. Porady prawne / Pomoc prawna www.SerwisPrawa.pl

Słowa kluczowe: autorskie prawo
Typ: Porada
Data utworzenia: 22 sierpnia 2010
« Poprzednia 1 … 134  |  135  |  136  |  137  |  138 … 224 Następna »
® 2008 - 2019 SerwisPrawa.pl sp. z o.o. Korzystanie z portalu oznacza akceptację regulaminu.