Jesteś tutaj: Strona główna serwisu Strona głównaPorady prawneprawa wierzyciel
 
Wyszukiwana fraza:

prawa wierzyciel

Archiwum wyszukiwanych fraz prawnych Znaleziono 96 publikacji spełniających kryteria wyszukiwania.

Wierzyciel nie może odmówić przyjęcia spłaty części długu

swoje zadłużenie jeśli on nie skontaktuje się ze mną?

Zgodnie z art. 450 k.c. (kodeksu cywilnego) wierzyciel nie może odmówić przyjęcia świadczenia częściowego, chociażby cała wierzytelność była już wymagalna, chyba że przyjęcie takiego świadczenia

Typ: Porada
Kategoria: Prawo cywilne
Data utworzenia: 23 marca 2014

Zajęcie całego wynagrodzenia pracownika na rachunku bankowym

rachunku, z uwzględnieniem ograniczeń wynikających z prawa bankowego (zgodnie z art. 54 ust. 1 Prawa bankowego środki pieniężne znajdujące się na rachunkach oszczędnościowych, rachunkach oszczędnościowo-rozliczeniowych oraz na rachunkach terminowych lokat

Słowa kluczowe: bank, dłużnik, egzekucja, komornik
Typ: Porada
Kategoria: Prawo pracy
Data utworzenia: 25 października 2012

Odpowiedzialność żony za zaciągnięte długi przez męża bez jej zgody

przedmiotu majątkowego należy rozumieć zarówno prawo majątkowe bezwzględne, jak i własność i inne prawa rzeczowe, jak i obligacyjne, np. wierzytelności. Jeżeli chodzi o odpowiedzialność współmałżonka za zaciągnięcie zobowiązań przez

Typ: Porada
Data utworzenia: 17 października 2012

Zgłoszenie wierzytelności po odstąpieniu od umowy zawartej z upadłym

Do której kategorii kwalifikuje się wierzyciel w postepowaniu upadłościowym, który dokonał odstąpienia od umowy w terminie określonym w regulaminie, lecz nigdy nie otrzymał zwrotu wpłaconych środków? Zawarta umowa przestała istnieć dnia 11.07.2012

Typ: Porada
Kategoria: Windykacja
Data utworzenia: 5 grudnia 2012

Ustanowienie rozdzielności majątkowej nie chroni małżonka przed wierzycielami współmałżonka

wspólnoty, do której stosuje się - z pewnymi ograniczeniami - przepisy o współwłasności ułamkowej. W tym zakresie nie ma także zastosowania art. 42 k.r.o., który ogranicza prawa wierzyciela (wierzyciel małżonka nie może w czasie trwania wspólności ustawowej

Typ: Porada
Kategoria: Prawo cywilne
Data utworzenia: 15 sierpnia 2012

Zabezpieczenie umowy przewstępnej

przejściu prawa własności na niego. Oczywiście należałoby dopilnować aby dłużnik dokonał ustanowienia takiej hipoteki. W tym przypadku dłużnik także może udzielić pełnomocnictwa wierzycielowi do ustanowienia hipoteki w jego imieniu. Ustanowienie hipoteki na

Typ: Porada
Kategoria: Prawo cywilne
Data utworzenia: 28 marca 2011

Postępowania o podział majątku wspólnego po ustaniu wspólności majątkowej między małżonkami w razie ustanowienia hipoteki przymusowej

samym będą mu przysługiwać prawa strony, co dodatkowo może utrudnić postępowanie jakie toczy się z Pani wniosku, w szczególności wierzyciel będzie miał możliwość kwestionowania nierównego podziału majątku. W przypadku gdyby została wszczęta egzekucja z

Typ: Porada
Kategoria: Prawo cywilne
Data utworzenia: 18 października 2012

Komornik ma obowiązek w terminie 4 dni przekazać wierzycielowi wyegzekwowane należności

wierzycielowi. Zasadniczo w przypadku gdy komornik nie przekazuje wierzycielowi wyegzekwowanych środków, wierzyciel może dochodzić naprawienia szkody na drodze sądowej na podstawie art. 23 pkt. 1 ustawy o komornikach sądowych. Ponadto można

Typ: Porada
Kategoria: Prawo cywilne
Data utworzenia: 3 marca 2010

Skutki ogłoszenia upadłości

trzech sferach, tj. w stosunku do osoby upadłego, co do majątku upadłego oraz co do zobowiązań upadłego. W przypadku ogłoszenia upadłości likwidacyjnej zgodnie z treścią art. 57 Prawa upadłościowego, upadły jest obowiązany wskazać i wydać syndykowi cały

Typ: Porada
Data utworzenia: 18 sierpnia 2012

Odwołanie od wykonywania czynności przez komornika sądowego

egzekucyjny jakim jest komornik nie decyduje ani o wszczęciu egzekucji ani o jej zakresie, a o umorzeniu egzekucji jedynie jeżeli są spełnione ku temu odpowiednie przepisy prawa (art. 824 § 1 k.p.c. określa przesłanki umorzenia egzekucji z urzędu, która

Typ: Porada
Kategoria: Prawo cywilne
Data utworzenia: 4 marca 2014
« Poprzednia 1  |  2  |  3  |  4  |  5 … 10 Następna »
® 2008 - 2022 SerwisPrawa.pl sp. z o.o. Korzystanie z portalu oznacza akceptację regulaminu.