Jesteś tutaj: Strona główna serwisu Strona głównaPorady prawneprawa wierzyciel
 
Wyszukiwana fraza:

prawa wierzyciel

Archiwum wyszukiwanych fraz prawnych Znaleziono 96 publikacji spełniających kryteria wyszukiwania.

Odpowiedzialność współmałżonka za długi związane z działalnością gospodarczą współmałżonka

zapłaty, wówczas wierzyciel nie może żądać zapłaty (np. na drodze sądowej). Okresy przedawnienia są jednak różne dla różnych rodzajów zobowiązań. W prawie cywilnym, generalna zasada mówi, że jeżeli przepis szczególny nie stanowi inaczej, termin

Typ: Porada
Kategoria: Prawo cywilne
Data utworzenia: 24 lipca 2007

Odpowiedzialność współmałżonka i dzieci za długi

sprawa, to odpowiedzialność dziecka za długi rodzica. W tym przypadku nie ma wprost wierzyciel przejścia na majątek dzieci dłużnika. Jeżeli dziecko dłużnika, w żaden sposób nie poręczyło (weksel, przystąpienie do długu, poręczenie za dług itp.) za dług

Typ: Porada
Kategoria: Prawo cywilne
Data utworzenia: 4 grudnia 2006

Wykreślenie wzmianki o prowadzeniu egzekucji z księgi wieczystej

postępowania zostaną spłacone wszelkie egzekwowane przez komornika należności, gdy wierzyciel złoży wniosek o umorzenie egzekucji z nieruchomości (zgodnie z art. 825 pkt. 1 k.p.c. organ egzekucyjny umorzy postępowanie w całości lub części

Słowa kluczowe: egzekucja
Typ: Porada
Kategoria: Prawo cywilne
Data utworzenia: 18 kwietnia 2008

Przedawnienie roszczenia firmy telekomunikacyjnej

; przez wszczęcie mediacji. Reasumując, jeżeli w opisanym stanie faktycznym wierzyciel nie podjął czynności mających na celu przerwanie biegu przedawnienia, to prawdopodobnie roszczenie uległo przedawnieniu. Przerwanie biegu nie

Słowa kluczowe: przedawnienie
Typ: Porada
Kategoria: Prawo cywilne
Data utworzenia: 27 października 2010

Osoba trzecia może uzyskać klauaulę wykonalności w razie nabycia wierzytelności

Sprawa przeciwegzekucyjna została zawieszona z uwagi na upadłość wierzyciela. Niedawno komornik umorzył postępowanie egzekucyjne z adnotacją, że wierzyciel nie podjął zawieszonego postępowania przeciwegzekucyjnego. Okazuje się jednak, że

Słowa kluczowe: tytuł wykonawczy
Typ: Porada
Data utworzenia: 5 września 2010

Powództwo o wyjęcie przedmiotu spod egzekucji - powództwo przeciwegzekucyjne

, jeżeli skierowanie do niego egzekucji narusza jej prawa. Natomiast z § 2 jasno wynika, że pozwanym jest wierzyciel oraz dłużnik - jeżeli dłużnik zaprzecza prawu powoda, należy oprócz wierzyciela pozwać również dłużnika. Powództwo można wnieść w terminie

Typ: Porada
Kategoria: Prawo cywilne
Data utworzenia: 11 listopada 2007

Zajęcie świadczenia rentowego w całości w wyniku zajęcia rachunku bankowego

rachunek do pełnej wysokości salda pieniędzy na rachunku, z uwzględnieniem ograniczeń wynikających z prawa bankowego. Zgodnie z art. 54 ust. 1 Prawa bankowego środki pieniężne znajdujące się na rachunkach oszczędnościowych, rachunkach

Typ: Porada
Kategoria: Prawo cywilne
Data utworzenia: 31 maja 2012

Sprzedaż przez dlużnika rzeczy po jej zajęciu nie wpływa na zajęcie, a dłużnik może ponieść odpowiedzialność karną za ten czyn

zaspokojenia wierzyciela. Reasumując, w zależności od stanu faktycznego i prawnego może Pan dochodzić swoich praw jako wierzyciel na gruncie prawa cywilnego jak i karnego. W postępowaniu cywilnym gdyby się okazało, że komornik zwolnił

Typ: Porada
Kategoria: Prawo cywilne
Data utworzenia: 2 grudnia 2011

Koszty związane z egzekucją ponosi dłużnik

kosztów egzekucji, to jednak nie jest on uprawniony do oceny, czy istniały w ogóle podstawy do wszczęcia przeciwko dłużnikowi egzekucji, jeżeli wierzyciel łącznie z wnioskiem złożył tytuł wykonawczy uprawniający do wszczęcia przeciwko dłużnikowi egzekucji

Słowa kluczowe: dłużnik, egzekucja, eksmisja, komornik
Typ: Porada
Kategoria: Prawo cywilne
Data utworzenia: 15 września 2011

Przedawnienie nie jest umorzeniem długów

2 letnie bliźnięta oraz 300 zł alimentów i 384 zł zasiłku rodzinnego razem 1363 zł. Interesują mnie przepisy prawne konkretne art. które umożliwiają umorzenie długów wraz z odsetkami w związku z moją sytuacją.

Przepisów prawa

Słowa kluczowe: egzekucja
Typ: Porada
Kategoria: Prawo cywilne
Data utworzenia: 21 stycznia 2008
« Poprzednia 1 … 5  |  6  |  7  |  8  |  9  |  10 Następna »
® 2008 - 2022 SerwisPrawa.pl sp. z o.o. Korzystanie z portalu oznacza akceptację regulaminu.