Jesteś tutaj: Strona główna serwisu Strona głównaPorady prawneprawa wierzyciel
 
Wyszukiwana fraza:

prawa wierzyciel

Archiwum wyszukiwanych fraz prawnych Znaleziono 96 publikacji spełniających kryteria wyszukiwania.

Przelew wierzytelności zabezpieczonej hipoteką kaucyjną

Mój wierzyciel na podstawie wyroku sądowego dokonał wpisu hipoteki kaucyjnej przymusowej na mojej nieruchomości. Następnie ten wierzyciel przelał wierzytelność pochodzącą z tego wyroku sądowego na inną osobę, przy czym umowa przelewu wierzytelności

Słowa kluczowe: hipoteka
Typ: Porada
Kategoria: Prawo cywilne
Data utworzenia: 17 września 2008

Zasady naliczania odsetek przez firmę windykacyjną

maksymalnych, należą się odsetki maksymalne. Postanowienia umowne nie mogą wyłączać ani ograniczać przepisów o odsetkach maksymalnych, także w razie dokonania wyboru prawa obcego. W takim przypadku stosuje się przepisy ustawy. Reasumując, jeżeli w

Słowa kluczowe: przedawnienie
Typ: Porada
Kategoria: Prawo cywilne
Data utworzenia: 7 sierpnia 2006

Spadek a bezskuteczna egzekucja

. Informuję, że brat do dzisiaj mieszka i jest tam do dnia dzisiejszego zameldowany. Jednak dowiedziałem się, że na majątku brata ciąży zadłużenie na mocy wyroku Sądu Cywilnego. Wierzyciel skierował sprawę do komornika a ten egzekucję umorzył z powodu braku

Słowa kluczowe: egzekucja, spadek
Typ: Porada
Kategoria: Prawo cywilne
Data utworzenia: 6 czerwca 2007

Eksmisja z lokalu mieszkalnego osoby zamieszkującej wspólnie i opiekującej się małoletnim

zatrudnienia.

O wstrzymaniu całej procedury eksmisyjnej może zadecydować jedynie wierzyciel, który złożył pozew o opróżnienie lokalu. Powinna Pani zatem wystąpić do wierzyciela (właściciela mieszkania), aby wstrzymał procedurę eksmisji, składając

Typ: Porada
Kategoria: Prawo cywilne
Data utworzenia: 21 października 2010

Bank nie może się domagać spłaty kredytu od współmałżonka jeżeli nie wyrażał on zgody na jego zaciągnięcie

trwania wspólności ustawowej przez jedno lub oboje małżonków. Pod pojęciem przedmiotu majątkowego należy rozumieć zarówno prawo majątkowe bezwzględne, jak i własność i inne prawa rzeczowe, jak i obligacyjne, np. wierzytelności. Jeżeli

Słowa kluczowe: bank, egzekucja, kredyt, majątek wspólny
Typ: Porada
Kategoria: Prawo cywilne
Data utworzenia: 24 stycznia 2014

Zajęcie rachunku bankowego spólki cywilnej na mocy tytułu wystawionego jedynie na jednego wspólnika

prawem bez konieczności wypowiedzenia udziału. Czy tak jest istotnie?

Jak wynika z art. 870 k.c. jeżeli w ciągu ostatnich sześciu miesięcy została przeprowadzona bezskuteczna egzekucja z ruchomości wspólnika, jego wierzyciel osobisty, który uzyskał

Słowa kluczowe: egzekucja
Typ: Porada
Kategoria: Prawo cywilne
Data utworzenia: 9 marca 2009

Osoba trzecia może żądać zwolnienia zajętych rzeczy należących do niej w drodze powództwa przeciwegzekucyjnego

narusza jej prawa. W powództwie tym, tak jak w każdym innym należy przytoczyć dowody na poparcie swoich twierdzeń, co wynika z ogólnej zasady prawa cywilnego, zgodnie z którą ciężar udowodnienia faktu spoczywa na osobie, która z faktu tego wywodzi skutki

Typ: Porada
Kategoria: Prawo cywilne
Data utworzenia: 1 grudnia 2008

Osoba opiekująca się małoletnim i wspólnie z nim zamieszkująca ma prawo do lokalu socjalnego

Mieszkam w mieszkaniu komunalnym od około 30 lat (bezumowny najem lokalu od 11lat). Z powodu dramatycznej sytuacji finansowej (zarejestrowana w urzędzie pracy jako bezrobotna bez prawa do zasiłku) nie opłacałam czynszu, jestem samotną matką i

Typ: Porada
Kategoria: Prawo cywilne
Data utworzenia: 4 listopada 2012

Egzekucja z majątku dłużnika nie wyklucza zajęcia przedmiotów osób trzecich

w związku z dokonanym zajęciem rzeczy przez komornika, żąda jej zwolnienia spod egzekucji, z uwagi na naruszenie jej prawa (np. w przypadku gdy rzecz zajęta stanowi jej własność), powinna złożyć powództwo do sądu o zwolnienie spod egzekucji zajętych

Typ: Porada
Kategoria: Prawo karne
Data utworzenia: 13 października 2007

Dłużnik ma obowiazek zwrotu środków zapłaconych wierzycielowi przez poręczyciela

prawa wierzytelności, jaką miał wierzyciel do dłużnika głównego, tym samym staje się on w tym zakresie wierzycielem dłużnika. Dłużnik zatem zobowiązany jest do zapłaty na rzecz poręczyciela odpowiedniej kwoty, którą poręczyciel zapłacił za niego

Słowa kluczowe: poręczenie
Typ: Porada
Kategoria: Prawo cywilne
Data utworzenia: 26 czerwca 2010
« Poprzednia 1  |  2  |  3  |  4  |  5  |  6 … 10 Następna »
® 2008 - 2022 SerwisPrawa.pl sp. z o.o. Korzystanie z portalu oznacza akceptację regulaminu.