Kalendarz przedsiębiorcy: 28-02-2019 Dokonanie rocznego obliczenia podatku… (Urząd Skarbowy / Podatnik)
Jesteś tutaj: Strona główna serwisu Strona głównaPorady prawnepozwany
Wyszukiwana fraza:

pozwany

Archiwum wyszukiwanych fraz prawnych Znaleziono 55 publikacji spełniających kryteria wyszukiwania.

Pobyt pozwanego w zakładzie karnym nie wstrzymuje przeprowadzenia sprawy cywilnej

Mąż przebywa obecnie w zakładzie karnym. Za kilkanaście dni ma wyznaczony termin w sprawie cywilnej (stawiennictwo obowiązkowe) jako pozwany. Czy jest możliwość przełożenia tej sprawy do momentu opuszczenia zakładu karnego?

Zgodnie z treścią art

Typ: Porada
Kategoria: Prawo cywilne
Data utworzenia: 28 stycznia 2013

Na przedawnienie trzeba powołać się przed sądem

telekomunikacyjne określa przepis artykułu 118 Kodeksu Cywilnego, który przewiduje trzyletni termin przedawnienia dla takich roszczeń. Upływ okresu przedawnienia nie oznacza jednak, że dochodzi automatycznie do umorzenia długu, pozwany o zapłatę dłużnik winien w

Typ: Porada
Kategoria: Prawo cywilne
Data utworzenia: 4 lipca 2012

Niestawiennictwo pozwanego na rozprawie o rozwód nie tamuje postępowania

W chwili obecnej oboje z mężem mieszkamy za granicą. Mąż wniósł pozew o rozwód z orzeczeniem o mojej winy w związku z moim romansem. Nie mieszkamy już w chwili obecnej razem. Pytanie brzmi; czy muszę stawić się w sądzie w Polsce na wyznaczoną rozprawę? Czy on również? Pełnomocnictwo adwokata w tej sprawie będzie wystarczające czy koniecznie…

Słowa kluczowe: niestawiennictwo, powód, pozew, pozwany
Typ: Porada
Kategoria: Prawo cywilne
Data utworzenia: 17 lipca 2012

Wniesienie sprzeciwu od nakazu zapłaty

sprzeciw pozwany wnosi do sądu, który wydał nakaz zapłaty, a w przypadku nakazu wydanego przez referendarza sądowego - do sądu, przed którym wytoczono powództwo. W piśmie pozwany wskazuje, czy zaskarża nakaz w całości czy w części, przedstawiając zarzuty

Typ: Porada
Kategoria: Prawo cywilne
Data utworzenia: 27 stycznia 2014

Pismo procesowe o odroczenie terminu rozprawy

Witam serdecznie otrzymałam pismo o eksmisję, czy mogę napisać pismo do Sądu o przesunięcie terminu rozprawy w związku z próbą porozumienia z miastem w sprawie rozłożenia zaległości na raty. Jeżeli tak to jak takie pismo powinno wyglądać.

Jeżeli sprawa jest w toku (nie został wydany wyrok w tej sprawie), może Pani złożyć wniosek…

Typ: Porada
Kategoria: Prawo cywilne
Data utworzenia: 9 marca 2014

W razie cofnięcia pozwu pozwany także może zostać obciążony kosztami procesu

Powód w dniu 10.06.2012 roku wytoczył powództwo. Odpis pozwu został doręczony pozwanemu w dniu 16.06.2012 roku. Pozwany w dniu 24.06.2012 roku zapłacił na rzecz powoda dochodzoną kwotę główna wraz z odsetkami. Powód jeszcze przed rozprawą cofnął

Typ: Porada
Kategoria: Prawo cywilne
Data utworzenia: 3 grudnia 2012

Wniesienie sprzeciwu od nakazu zapłaty w elektronicznym postępowaniu upominawczym

możliwości wniesienie podpisu elektronicznego. Czy jest możliwość wniesienia takiego pisa w formie elektronicznej przez pełnomocnika?

W elektronicznym postępowaniu upominawczym, pozwany może wnieść pismo w formie elektronicznej lub w formie papierowej

Słowa kluczowe: sprzeciw
Typ: Porada
Kategoria: Prawo cywilne
Data utworzenia: 19 września 2010

Odzyskanie zasądzonych wyrokiem zaocznym należności

gdyż do dnia dzisiejszego pozwany nie wypłacił mi zasądzonych pieniędzy.

Jeżeli pozwany nie stawił się na posiedzenie wyznaczone na rozprawę albo mimo stawienia się nie bierze udziału w rozprawie, sąd wyda wyrok zaoczny. W tym wypadku przyjmuje się

Słowa kluczowe: egzekucja, windykacja
Typ: Porada
Kategoria: Prawo pracy
Data utworzenia: 24 października 2006

Powód może cofnąć pozew ale musi mieć zgodę pozwanego

Powód po rozpoczęciu rozprawy cofnął pozew, bowiem pozwany zapłacił dochodzoną kwotę. Pozwany oświadczył, że nie wyraża zgody na cofnięcie powództwa. Co mógłby zrobić powód aby skutecznie cofnąć pozew? Czy potrzebna jest zgoda pozwanego na cofnięcie

Typ: Porada
Kategoria: Windykacja
Data utworzenia: 7 grudnia 2012

Odpowiedź na pozew w sprawie o rozwód

kpc, pozwany może przed pierwszą rozprawą wnieść odpowiedź na pozew. Jednakże w szczególnych przypadkach pozwany, który nie złoży odpowiedzi na pozew, w którym jest obowiązana do powołania wszystkich twierdzeń, zarzutów i dowodów pod rygorem utraty

Słowa kluczowe: odpowiedź na pozew
Typ: Porada
Data utworzenia: 3 października 2006
« Poprzednia 1  |  2  |  3  |  4  |  5  |  6 Następna »
® 2008 - 2019 SerwisPrawa.pl sp. z o.o. Korzystanie z portalu oznacza akceptację regulaminu.