Kalendarz przedsiębiorcy: 20-01-2019 Pisemne oświadczenie o wyborze sposobu… (Urząd Skarbowy)
Jesteś tutaj: Strona główna serwisu Strona głównaPorady prawnepozwany
Wyszukiwana fraza:

pozwany

Archiwum wyszukiwanych fraz prawnych Znaleziono 55 publikacji spełniających kryteria wyszukiwania.

Właściwość sądu w sprawie alimentacyjnej

. właściwość przemienna). Powództwo można złożyć zgodnie z zasadą ogólną – do sądu w rejonie, którego pozwany zamieszkuje, lub zgodnie z art. 32 kpc (kodeksu postępowania cywilnego) do sądu właściwego ze względu na miejsce zamieszkania osoby uprawnionej (czyli

Słowa kluczowe: alimenty, właściwość sądowa
Typ: Porada
Data utworzenia: 4 grudnia 2006

W sprawie cywilnej stawiennictwo stron na rozprawie nie jest obowiazkowe

inaczej, oraz w razie niestawiennictwa powoda, gdy powód nie żądał rozpoznania sprawy w jego nieobecności, a pozwany nie zgłosił wniosku o rozpoznanie sprawy. Z powyższego przepisu wynika, że jeżeli nie zażąda Pan rozpoznania sprawy także

Słowa kluczowe: rozprawa sądowa
Typ: Porada
Data utworzenia: 2 marca 2010

Pisma sądowe osobie fizycznej doręcza się na adres zamieszkania, a osobie prawnej na adres siedziby

podanego w rejestrze (art. 133 § 2 a k.p.c.). Aby sąd mógł wydać wyrok zaoczny pismo lub orzeczenie należy prawidłowo doręczyć stronie. W myśl art. 157 § 2 k.p.c. przy wydawaniu wyroków zaocznych wystarcza zaznaczenie w aktach, że pozwany nie stawił się na

Typ: Porada
Data utworzenia: 24 lutego 2010

Wniesienie powództwa alimentacyjnego na rzecz małoletniego dziecka

wspólnie, czy też oddzielnie [1] . Nie ma konieczności natomiast wykazywania powód, że pozwany ojciec dziecka wykonuje swój obowiązek alimentacyjny poprzez przekazywanie tych świadczeń. To pozwany chcąc wykazać, że wykonywał dotychczas ciążący na

Słowa kluczowe: alimenty
Typ: Porada
Data utworzenia: 27 października 2010

Sąd cywilny związany jest wyrokiem sądu karnego

naszej ocenie, jeżeli z prawomocnego wyroku wydanego przez sąd karny, z treści jego sentencji wynika, że pozwany został skazany za zabór mienia (kradzież) o wartości dochodzonej przez powoda w postępowaniu cywilnym, to jeżeli pozwany nie będzie w stanie w

Typ: Porada
Kategoria: Prawo cywilne
Data utworzenia: 7 grudnia 2012

Niedopuszczalność drogi sądowej stanowi bezwzględną przesłankę odwoławczą

W trakcie postępowania sądowego pozwany zwrócił uwagę, że po doręczeniu mu pozwu wystąpił brak drogi sądowej. Pozwany na okoliczność wykazania braku istnienia roszczenia złożył wnioski o przeprowadzenie dowodu z dokumentów opinii biegłego

Typ: Porada
Kategoria: Prawo cywilne
Data utworzenia: 7 grudnia 2012

Zapis na sąd polubowny

?

Zapis na sąd polubowny ma skutek względem postępowania przed sądem powszechnym, że w razie wniesienia do sądu powszechnego sprawy dotyczącej sporu objętego zapisem na sąd polubowny, sąd odrzuca pozew lub wniosek o wszczęcie postępowania, jeżeli pozwany

Typ: Porada
Kategoria: Prawo
Data utworzenia: 9 stycznia 2007

Przypozwanie i zabezpieczenie powództwa

Z mojego powództwa toczy się postępowanie w sprawie pozorności aktu notarialnego kupna -sprzedaży nieruchomości. Gdzieś w K.C albo w K.P.C. czytałem chyba, że jeżeli w trakcie rozprawy sądowej pozwany sprzeda nieruchomość (będącą przedmiotem

Typ: Porada
Data utworzenia: 18 maja 2007

Wniosek pozwanego o separację zamiast orzeczenia rozwodu

k.p.c. strona pozwana w sprawie o rozwód może jednak również żądać rozwodu albo separacji. Żądanie takie pozwany w sprawie o rozwód może zgłosić w odpowiedzi na pozew lub w innym piśmie procesowym, albo w czasie rozprawy. Reasumując, w opisanym

Słowa kluczowe: rozwód, separacja
Typ: Porada
Data utworzenia: 5 marca 2008

Zobowiązani do alimentów w dalszej kolejności

niemożliwe lub połączone z nadmiernymi trudnościami. Z powyższych przepisów wynika, że w pierwszej kolejności zobowiązanym do alimentacji jest ojciec dziecka i to co do zasady, on winien w pierwszej kolejności zostać pozwany o świadczenia

Słowa kluczowe: alimenty
Typ: Porada
Data utworzenia: 5 kwietnia 2009
« Poprzednia 1  |  2  |  3  |  4  |  5  |  6 Następna »
® 2008 - 2019 SerwisPrawa.pl sp. z o.o. Korzystanie z portalu oznacza akceptację regulaminu.