Kalendarz przedsiębiorcy: 15-12-2018 Termin zapłaty podatku od nieruchomości…
Jesteś tutaj: Strona główna serwisu Strona głównaPorady prawnepozwany
Wyszukiwana fraza:

pozwany

Archiwum wyszukiwanych fraz prawnych Znaleziono 55 publikacji spełniających kryteria wyszukiwania.

Sprzeciw skutecznie wniesiony przez pozwanego powoduje wyznaczenie rozprawy przez sąd

pozwany wnosi do sądu, który wydał nakaz zapłaty, a w przypadku nakazu wydanego przez referendarza sądowego - do sądu, przed którym wytoczono powództwo. W piśmie pozwany wskazuje, czy zaskarża nakaz w całości czy w części, przedstawiając zarzuty przeciwko

Słowa kluczowe: sprzeciw
Typ: Porada
Kategoria: Prawo cywilne
Data utworzenia: 27 października 2010

Na stronie ciąży obowiązek udowodnienia faktu

Powód wniósł powództwo o ustalenie, że z tytułu łączącej strony umowy sprzedaży pozwany winien wydać mu towar o określonych w pozwie właściwościach za określoną kwotę. Pozwany żądał oddalenia powództwa podnosząc, że roszczenie jest przedawnione

Typ: Porada
Kategoria: Prawo cywilne
Data utworzenia: 4 grudnia 2012

Odpowiedź na pozew w sprawie o rozwód

. Czy sąd poinformuje mnie o takiej możliwości?

Pozwany może przed pierwszą rozprawą wnieść odpowiedź na pozew. Odpowiedź na pozew powinna spełniać ogólne warunki pisma procesowego, czyli oznaczenie stron, sądu, sygnatury sprawy, wnioski i ewentualne

Typ: Porada
Data utworzenia: 12 czerwca 2012

Odpowiedź na pozew

do pozwanego przesłał. Zgodnie z art. 207 par. 1 kodeksu cywilnego - pozwany przed pierwszą rozprawą może wnieść odpowiedź na pozew. Z samego zatem przepisu wynika, iż nie jest to obowiązek pozwanego a jedynie jego uprawnienie. Wezwanie

Słowa kluczowe: odpowiedź na pozew, pozew
Typ: Porada
Kategoria: Prawo cywilne
Data utworzenia: 28 maja 2006

Właściwość sądu w przypadku zamieszkiwania dłużnika poza granicami Polski

pierwszej instancji, w którego okręgu pozwany ma miejsce zamieszkania. Jeżeli pozwany nie ma miejsca zamieszkania w Polsce, ogólną właściwość oznacza się według miejsca jego pobytu w Polsce, a gdy nie jest ono znane lub nie leży w Polsce - według ostatniego

Słowa kluczowe: właściwość sądowa
Typ: Porada
Kategoria: Prawo cywilne
Data utworzenia: 14 grudnia 2007

Obowiązek dowodowy w procesie cywilnym

Pozwany w trakcie postępowania sądowego, w którym powód dochodził kwoty 20.000 zł, uznał roszczenie do kwoty 10.000 zł oraz podniósł zarzut potrącenia do kwoty 10.000 zł. Powód nie kwestionował, iż pozwany zapłacił mu kwotę 10.000 zł, jednak z

Typ: Porada
Kategoria: Prawo
Data utworzenia: 5 grudnia 2012

Sprzeciw od wyroku zaocznego można złożyć w terminie 7 dni

wyroku zaocznego Zgodnie z treścią art. 339 § 1 k.p.c. (kodeksu postępowania cywilnego), jeżeli pozwany nie stawił się na posiedzenie wyznaczone na rozprawę albo mimo stawienia się nie bierze udziału w rozprawie, sąd wyda wyrok zaoczny . Przy

Słowa kluczowe: sprzeciw
Typ: Porada
Kategoria: Prawo cywilne
Data utworzenia: 23 grudnia 2010

Wysokość alimentów a zarobki pozwanego

względu na to, iż pozwany wykazuje miejsce zatrudnienia w firmie matki oraz zarobki w kwocie 360 zł netto, mam zapytanie czy można wnioskować o zasądzenie alimentów uwzględniając dochody firmy rodzinnej a nie tylko pozwanego? Czy gdybym zdecydowała się na

Słowa kluczowe: alimenty
Typ: Porada
Kategoria: Prawo cywilne
Data utworzenia: 25 lipca 2006

Odpowiedź na pozew w sprawie o rozwód

wpisuje tam swoje argumenty za orzeczeniem rozwodu. Pozwany ma możliwość w odpowiedzi na pozew do wypowiedzenia się w sprawie złożonego powództwa, argumentów w nim zawartych. W odpowiedzi na pozew w sprawie rozwodowej winien Pan odnieść się do pozwu i

Słowa kluczowe: odpowiedź na pozew, rozwód
Typ: Porada
Data utworzenia: 12 grudnia 2008

Akt notarialny ma moc dokumentu urzędowego w postępowaniu sądowym

stronę przeciwną, jeżeli przyznanie nie budzi wątpliwości. Z powyższego wynika, że powód może wskazać, że jego roszczenie w określonej wysokości zostało udowodnione poprzez dowód w postaci odpisu aktu notarialnego. Jeżeli pozwany będzie

Typ: Porada
Kategoria: Prawo cywilne
Data utworzenia: 3 lutego 2011
« Poprzednia 1  |  2  |  3  |  4  |  5  |  6 Następna »
® 2008 - 2018 SerwisPrawa.pl sp. z o.o. Korzystanie z portalu oznacza akceptację regulaminu.