Jesteś tutaj: Strona główna serwisu Strona głównaPorady prawnepozew+o+ustanie+obowiązku+alimentacyjnego
Pozew grupowy -

Pozew powinien czynić zadość warunkom określonym w ustawie z dnia 17 listopada 1964 r. - Kodeks postępowania cywilnego (Dz.U. Nr 43, poz. 296, z późn. zm. ), a ponadto zawierać:

  1. wniosek o rozpoznanie sprawy w postępowaniu grupowym;
  2. wskazanie okoliczności, o których mowa w art. 1 ust. 1, a w przypadku roszczeń pieniężnych także zasad ujednolicenia wysokości roszczeń członków grupy lub podgrup;
  3. w przypadku roszczeń pieniężnych określenie wysokości roszczenia każdego z członków grupy lub podgrup;
  4. oświadczenie powoda o tym, że działa on w charakterze reprezentanta grupy.

Do pozwu należy dołączyć oświadczenia członków grupy o przystąpieniu do grupy i wyrażeniu zgody co do osoby reprezentanta grupy oraz umowę reprezentanta grupy z pełnomocnikiem, określającą sposób wynagrodzenia pełnomocnika.
 

art. 6 Ustawy o dochodzeniu roszczeń w postępowaniu grupowym

 
 
Archiwum wyszukiwanych fraz prawnych Znaleziono 2394 publikacji spełniających kryteria wyszukiwania.

Ustanie obowiązku alimentacyjnego na pełnoletnie dziecko

obowiązku alimentacyjnego. Nie ma tu automatu o którym Pan pisze a Syn mógł oczywiście przerwać pobieranie nauki. Z powyższego wynika, iż w razie zmiany potrzeb uprawnionego-czyli Pana syna oraz możliwości zobowiązanego-czyli Pana zmianie ulec może

Słowa kluczowe: alimenty
Typ: Porada
Kategoria: Prawo cywilne
Data utworzenia: 3 lipca 2006

Ustanie obowiązku alimentacyjnego na rzecz dziecka

obowiązku alimentacyjnego. W tym celu albo należy wystąpić z powództwem do sądu albo zawrzeć stosowną umowę o ustaniu obowiązku alimentacyjnego. Samo zaprzestanie płacenia świadczeń alimentacyjnych może (ale nie musi) spowodować (w przypadku gdy są orzeczone

Słowa kluczowe: alimenty
Typ: Porada
Data utworzenia: 10 maja 2007

Ustanie obowiązku alimentacyjnego na pełnoletnie dziecko

wnioskować o zrzeczenie się roszczenia przez uprawnionego i ustanie tym samym obowiązku alimentacyjnego. Zrzeczenie się obowiązku alimentacyjnego nie powoduje jednakże uchylenia orzeczenia sądu, jedynie mógłby Pan w przypadku domagania się alimentów…

Typ: Porada
Data utworzenia: 17 października 2011

Ustanie obowiazku alimentacyjnego

prawomocnego orzeczenia sądowego. Reasumując Pani mąż może złożyć powództwo o ustanie obowiązku alimentacyjnego już teraz. W powództwie winien wskazać, że nie ma podstaw do uznania, że jest nadal zobowiązany do świadczeń alimentacyjnych, gdyż córka, która

Słowa kluczowe: alimenty
Typ: Porada
Data utworzenia: 2 kwietnia 2008

W sprawie o ustalenie wygaśnięcia obowiązku alimentacyjnego kasacja jest dopuszczalna

. Naszym zdaniem, z powyższego wynika, że w sprawie o ustalenie wygaśnięcia obowiązku alimentacyjnego, kasacja jest dopuszczalna. Jednakże na podstawie art. 398 3 § 1 k.p.c. skargę kasacyjną strona może oprzeć tylko na naruszeniu prawa

Słowa kluczowe: alimenty, kasacja
Typ: Porada
Kategoria: Prawo cywilne
Data utworzenia: 21 kwietnia 2009

Zwrot nienależnego świadczenia po uchyleniu obowiązku alimentacyjnego

Złożyłem pozew do sądu o ustanie obowiązku alimentacyjnego. Zapadł prawomocny wyrok uchylający ten obowiązek. Wyrokiem sądu obowiązek alimentacyjny został uchylony z datą wcześniejszą, niż dzień, w którym zapadł wyrok. Chciałbym odzyskać alimenty

Słowa kluczowe: bezpodstawne wzbogacenie
Typ: Porada
Kategoria: Prawo cywilne
Data utworzenia: 20 sierpnia 2009

Ustalenie istnienie obowiązku alimentacyjnego na rzecz dorosłego dziecka

wykształceniem. Jeśli tak to w jakiej formie to zrobić i czy łączyć to od razu z pozwem o wygaśnięcie obowiązku alimentacyjnego? Jeśli nie, to jakie inne kroki powinienem podjąć dla ustalenia - czy w dalszym ciągu ciąży na mnie obowiązek alimentacyjny

Słowa kluczowe: alimenty
Typ: Porada
Data utworzenia: 20 maja 2007

Sama zmiana stosunków nie powoduje wygaśnięcia obowiązku alimentacyjnego

dowiedział się o ślubie. Czy mam prawo żądać od niego nadal alimenty?

Sama zmiana stosunków nie powoduje wygaśnięcia obowiązku alimentacyjnego Przede wszystkim zobowiązany do alimentów na podstawie orzeczenia sądu nie może zaprzestać wykonywania

Słowa kluczowe: alimenty
Typ: Porada
Data utworzenia: 5 maja 2009

Zmiana obowiązku alimentacyjnego na pełnoletnie dziecko - po nowelizacji prawa rodzinnego

części na osobistych staraniach o utrzymanie lub o wychowanie uprawnionego, to gdy obecnie matka dziecka takiego obowiązku nie realizuje, można żądać także wykonania obowiązku alimentacyjnego, polegającego na pokrywaniu kosztów utrzymania – zapłaty

Słowa kluczowe: alimenty
Typ: Porada
Data utworzenia: 17 czerwca 2009

Zmiana warunków stanowi podstawę do zmiany obowiązku alimentacyjnego

matkę do wniesienia powództwa o zmianę obowiązku alimentacyjnego. W takim wypadku konieczne będzie jednak wskazanie adresu Pana zamieszkania w Polsce lub poza granicami. Jeżeli Pana adres zamieszkania nie będzie ustalony wówczas ustanowiony zostanie

Typ: Porada
Data utworzenia: 28 sierpnia 2014
« Poprzednia 1  |  2  |  3  |  4  |  5 … 240 Następna »
® 2008 - 2022 SerwisPrawa.pl sp. z o.o. Korzystanie z portalu oznacza akceptację regulaminu.