Jesteś tutaj: Strona główna serwisu Strona głównaPorady prawnepowództwo przeciwegzekucyjne
Przeciwegzekucyjne powództwo - Dłużnik może w drodze powództwa żądać pozbawienia tytułu wykonawczego wykonalności w całości lub części albo ograniczenia, jeżeli:
  1. przeczy zdarzeniom, na których oparto wydanie klauzuli wykonalności, a w szczególności gdy kwestionuje istnienie obowiązku stwierdzonego tytułem egzekucyjnym niebędącym orzeczeniem sądu albo gdy kwestionuje przejście obowiązku mimo istnienia formalnego dokumentu stwierdzającego to przejście;
  2. po powstaniu tytułu egzekucyjnego nastąpiło zdarzenie, wskutek którego zobowiązanie wygasło albo nie może być egzekwowane; gdy tytułem jest orzeczenie sądowe, dłużnik może powództwo oprzeć także na zdarzeniach, które nastąpiły po zamknięciu rozprawy, a także zarzucie spełnienia świadczenia, jeżeli zarzut ten nie był przedmiotem rozpoznania w sprawie;
  3. małżonek, przeciwko któremu sąd nadał klauzulę wykonalności na podstawie art. 787, wykaże, że egzekwowane świadczenie wierzycielowi nie należy się, przy czym małżonkowi temu przysługują zarzuty nie tylko z własnego prawa, lecz także zarzuty, których jego małżonek wcześniej nie mógł podnieść.
Art. 840 Kpc (Kodeksu postępowania cywilnego).
 
 
Wyszukiwana fraza:

powództwo przeciwegzekucyjne

Archiwum wyszukiwanych fraz prawnych Znaleziono 41 publikacji spełniających kryteria wyszukiwania.

Powództwo przeciwegzekucyjne

czynności komornika nie jest właściwym środkiem merytorycznej obrony w postępowaniu egzekucyjnym. Środkiem takim jest wskazane powyżej powództwo przeciwegzekucyjne oparte na art. 840 k.p.c. Porady prawne / Pomoc prawna www.SerwisPrawa.pl

Typ: Porada
Kategoria: Prawo cywilne
Data utworzenia: 5 marca 2007

Postępowanie przeciwegzekucyjne

okresie miał nastąpić zwrot towaru do producenta. Producent jednak odmówił przyjęcia. Towar leży u mnie od dawna a teraz dowiedziałem się że producent skierował sprawę do komornika. Czy można jakoś wstrzymać egzekucję?

Powództwo o pozbawienie tytułu

Typ: Porada
Data utworzenia: 3 października 2006

Zapłata należności głównej jako podstawa postępowania przeciwegzekucyjnego

zasądzoną wyrokiem kwota w wysokości 10 tys. zł. Dowiedziałem się, że w takim wypadku, zgodnie z art. 840 k.p.c. można wnieść powództwo o pozbawienie tytułu wykonawczego wykonalności w całości. Czy wystarczy wykazać zapłatę zasądzonej kwoty aby skutecznie

Typ: Porada
Data utworzenia: 11 października 2007

Postępowanie przeciwegzekucyjne jako ochrona dłużnika w postępowaniu egzekucyjnym

; po powstaniu tytułu egzekucyjnego nastąpiło zdarzenie, wskutek którego zobowiązanie wygasło albo nie może być egzekwowane; gdy tytułem jest orzeczenie sądowe, dłużnik może powództwo oprzeć także na zdarzeniach, które nastąpiły po zamknięciu rozprawy

Typ: Porada
Kategoria: Prawo cywilne
Data utworzenia: 25 października 2007

Powództwo o wyjęcie przedmiotu spod egzekucji - powództwo przeciwegzekucyjne

Komornik zajął moje rzeczy, występuję jako osoba trzecia. Złożyłem powództwo przeciw egzekucyjne powołując się na sygn. akt komornika nie podając pozwanego. Sąd wezwał mnie do usunięcia braków formalnych przez podanie pozwanego, czy pozwanym jest

Typ: Porada
Kategoria: Prawo cywilne
Data utworzenia: 11 listopada 2007

Zabezpieczenie powództwa przeciwegzekucyjnego

Złożyłem powództwo przeciwegzekucyjne spełniając wszystkie wymogi prawne, z których wynika iż rzeczy zajęte przez Komornika należą do mojej osoby a nie do dłużnika. Na dzień 21 listopada 2007 roku jest wyznaczona licytacja. Czy w tym przypadku

Typ: Porada
Kategoria: Prawo cywilne
Data utworzenia: 21 listopada 2007

Komornik może zająć rzeczy nie należące do dłużnika jeżeli są w jego posiadaniu

Mam rentę socjalną. Zaciągnąłem kredyt bankowy i nie spłacam bo kwota spłaty przerosła moją rentę, którą mam z powodu choroby umysłowej. Mieszkam u ojca w domu jednorodzinnym. Ojciec jest właścicielem domu i wszystkich rzeczy w nim. Czy komornik lub osoba z windykacji może zabrać rzecz z domu mojego ojca, jeśli nie należy do mnie?

Typ: Porada
Kategoria: Prawo cywilne
Data utworzenia: 30 czerwca 2008

Osoba trzecia może żądać zwolnienia zajętych rzeczy należących do niej w drodze powództwa przeciwegzekucyjnego

. Komornik poinformował syna że mogę wnieść powództwo przeciwegzekucyjne. Komornik poinformował mnie pisemnie, że za miesiąc przeprowadzi sprzedaż zajętych ruchomości. Proszę o informację co powinno zawierać powództwo przeciwegzekucyjne, jakie załączniki

Typ: Porada
Kategoria: Prawo cywilne
Data utworzenia: 1 grudnia 2008

Możliwości obrony przez dłużnika przed egzekucją prowadzoną na podstawie bankowego tytułu egzekucyjnego

firm windykacyjnych, a dziś dostałem pismo od komornika. Czy mogę składać powództwo przeciwegzekucyjne, z jakimi opłatami to się wiąże?

Przedawnienie roszczeń polega na tym, że po upływie określonego prawem czasu dłużnik, może odmówić zapłaty

Typ: Porada
Kategoria: Prawo cywilne
Data utworzenia: 13 lutego 2010

Powództwo przeciwegzekucyjne umożliwia ochronę osoby trzeciej

kosztów postępowania w razie gdyby wierzyciel uznał przy pierwszej czynności procesowej powództwo osoby trzeciej gdyż działał w dobrej wierze i nie miał świadomości o naruszeniu praw tej osoby. Treść art. 841 § 2 k.p.c. odnosi się do sytuacji

Typ: Porada
Kategoria: Prawo cywilne
Data utworzenia: 23 lutego 2014
« Poprzednia 1  |  2  |  3  |  4  |  5 Następna »
® 2008 - 2023 SerwisPrawa.pl sp. z o.o. Korzystanie z portalu oznacza akceptację regulaminu.