Jesteś tutaj: Strona główna serwisu Strona głównaPorady prawnepor
 
Wyszukiwana fraza:

por

Archiwum wyszukiwanych fraz prawnych Znaleziono 13 publikacji spełniających kryteria wyszukiwania.

Odroczenie terminu rozprawy sądowej na wniosek strony

nadzwyczajnym wydarzeniem lub inną znaną sądowi przeszkodą, której nie można przezwyciężyć. Jeżeli nie zachodzą przeszkody wskazane w art. 214 k.p.c., to ponieważ udział w rozprawie jest tylko prawem strony (por. art. 211 k.p.c. ), jej nieobecność nie pociąga za

Słowa kluczowe: odroczenie rozprawy
Typ: Porada
Kategoria: Prawo cywilne
Data utworzenia: 13 listopada 2008

Miejsce wykonywania pracy przez pracownika

(zakładem pracy) rozstrzyga miejsce, w którym się znajduje siedziba przedsiębiorstwa. Nie jest to jednak jednoznaczne z domniemaniem, że miejscem świadczenia pracy jest zawsze siedziba pracodawcy (por. orzeczenie SN z 10 kwietnia 1985 r., I PR 19/85, OSPiKA

Słowa kluczowe: miejsce pracy, prawo pracy
Typ: Porada
Kategoria: Prawo pracy
Data utworzenia: 28 września 2007

Miejsce do parkowania nie jest parkingiem

tej działalności (por. uwagi do art. 355 i 472 k.c.). Zgodnie z prawem (art. 836 k.c. i nast.) sposób przechowywania rzeczy oraz zakres obowiązków i stopień staranności przechowawcy nie jest zależny od odpłatnego lub nieodpłatnego charakteru

Typ: Porada
Kategoria: Prawo cywilne
Data utworzenia: 11 września 2006

Prawo najmu lokalu mieszkalnego także może podlegać podziałowi pomiędzy byłych małżonków

chodzi tu o własność rzeczy i inne prawa majątkowe (por. przykładowo: orzeczenie Sądu Najwyższego z dnia 18 października 1958 r. z CO 11/58, OSN 1960, poz. 94).Wobec tego, że w kodeksie rodzinnym i opiekuńczym zachowano to sformułowanie, należy przyjąć

Słowa kluczowe: najem lokalu
Typ: Porada
Kategoria: Prawo cywilne
Data utworzenia: 16 kwietnia 2009

Skutki niedoręczenia wypowiedzenia umowy

wypowiedzeniu odebrał dorosły domownik, przyjmuje się domniemanie, że pismo zostało doręczone adresatowi (por. wyrok Sądu Najwyższego z 28 lutego 2002 r. III CKN 1316/00, niepublikowany). Przez dorosłego domownika należy rozumieć osoby, które w swoim wieku

Słowa kluczowe: wypowiedzenie umowy
Typ: Porada
Kategoria: Prawo cywilne
Data utworzenia: 28 listopada 2006

Niedopuszczalność drogi sądowej stanowi bezwzględną przesłankę odwoławczą

cywilnoprawnych. W takim ujęciu droga sądowa dopuszczalna jest również w sprawach dotyczących zobowiązań pieniężnych, których źródłem jest decyzja administracyjna, o ile o sprawy te nie należą do właściwości sądów szczególnych (por. wyrok Trybunału Konstytucyjnego

Typ: Porada
Kategoria: Prawo cywilne
Data utworzenia: 7 grudnia 2012

Zlecenie można wypowiedzieć z ważnych powodów w każdym czasie

klauzula wyłączająca w odniesieniu do którejkolwiek ze stron możliwość wypowiedzenia zlecenia z ważnych powodów (por. wyrok Sądu Najwyższego z dnia 9 lutego 2001 r., III CKN 304/00). Zatem umowa zlecenia zawarta na czas oznaczony może być wypowiedziana

Słowa kluczowe: zlecenie
Typ: Porada
Kategoria: Prawo cywilne
Data utworzenia: 26 sierpnia 2009

Prawo do działania w imieniu spółki jawnej

czynności spółki oraz gdy jest to co prawda czynność zwykła, ale przed załatwieniem sprawy (a nie po) którykolwiek ze wspólników sprzeciwił się jej przeprowadzeniu, potrzebna jest uchwała - w obu przypadkach wszystkich wspólników (por. inaczej art. 42 k.s.h

Słowa kluczowe: spółka jawna
Typ: Porada
Data utworzenia: 20 grudnia 2009

Unikanie płacenia podatku jest przestępstwem

posiadał on wiarygodną wiadomość. Niespełnienie obowiązku wynikającego z art. 240 § 1 k.k. zagrożone jest karą pozbawienia wolności do lat 3. Por. jednak § 2 i 3 art. 240 k.k. Oznacza to, że w opisanym stanie faktycznym wspólnota mieszkaniowa nie ma

Typ: Porada
Data utworzenia: 11 sierpnia 2011

Przywłaszczyć można jedynie cudzą rzecz lub prawo

, gdy treść umowy stanowiącej podstawę przekazania rzeczy wskazuje na przeniesienie własności tej rzeczy na sprawcę (por. postanowienie SN z dnia 28 września 2005 r. V KK 9/05 ). Jarosław Olejarz Radca prawny

Typ: Porada
Kategoria: Prawo karne
Data utworzenia: 4 września 2012
« Poprzednia 1  |  2 Następna »
® 2008 - 2022 SerwisPrawa.pl sp. z o.o. Korzystanie z portalu oznacza akceptację regulaminu.