Kalendarz przedsiębiorcy: 20-08-2018 Termin obliczenia i wpłacenia zaliczki… (US)
Jesteś tutaj: Strona główna serwisu Strona głównaPorady prawnepopełnienie przestępstwa
Wyszukiwana fraza:

popełnienie przestępstwa

Archiwum wyszukiwanych fraz prawnych Znaleziono 25 publikacji spełniających kryteria wyszukiwania.

Odwołanie darowizny z uwagi na niewdzięczność obdarowanego

(sygn. akt. I ACa 60/05), przez pojęcie "rażącej niewdzięczności" należy rozumieć tylko takie czynności obdarowanego - działania lub zaniechania, które są skierowane przeciwko darczyńcy z zamiarem nieprzyjaznym. Chodzi tu przede wszystkim o popełnienie

Słowa kluczowe: darowizna
Typ: Porada
Kategoria: Prawo cywilne
Data utworzenia: 19 lutego 2009
Kancelaria Adwokacka
LegalClick.pl - Nowoczesne narzędzie dla nowoczesnego prawnika

Oszustwo pośrednika kredytowego

uzasadnione podejrzenie popełnienie przestępstwa, wyda postanowienie o wszczęciu dochodzenia w tej sprawie. Niezależnie od samej odpowiedzialności karnej, przysługuje dłużnikowi środek ochrony, w postaci powództwa przeciegzekucyjnego. Zgodnie z art

Typ: Porada
Kategoria: Prawo karne
Data utworzenia: 15 kwietnia 2007

Unikanie płacenia podatku jest przestępstwem

będzie odpowiedzialnością karną za popełnienie przestępstwa z art. 233 § 1 k.k. (Kto, składając zeznanie mające służyć za dowód w postępowaniu sądowym lub w innym postępowaniu prowadzonym na podstawie ustawy, zeznaje nieprawdę lub zataja prawdę, podlega

Typ: Porada
Data utworzenia: 11 sierpnia 2011

Skutki braku zawiadomienia sądu o zmianie adresu zamieszkania

sądowe zakończone prawomocnym orzeczeniem wznawia się, jeżeli w związku z postępowaniem dopuszczono się przestępstwa, a istnieje uzasadniona podstawa do przyjęcia, że mogło to mieć wpływ na treść orzeczenia, lub po wydaniu orzeczenia ujawnią się nowe

Słowa kluczowe: doręczenie
Typ: Porada
Data utworzenia: 5 grudnia 2007

Uporczywe uchylanie się od płacenia alimentów stanowi przestępstwo

alimentów ma możliwości finansowe łożenia na rodzinę, a po drugie może w toku postępowania przygotowawczego zabezpieczyć majątek podejrzanego o popełnienie przestępstwa, na poczet przyszłych zobowiązań finansowych i kar. W przypadku postępowania na

Słowa kluczowe: alimenty
Typ: Porada
Kategoria: Prawo cywilne
Data utworzenia: 21 lutego 2008

Odwołanie darowizny z powodu niewdzięczności obdarowanego

zamiarem nieprzyjaznym. Chodzi tu przede wszystkim o popełnienie przestępstwa przeciwko darczyńcy, np. przeciwko zdrowiu, życiu, czci, mieniu oraz o naruszenie przez obdarowanego obowiązków wynikających ze stosunków osobistych łączących go z darczyńcą - np

Słowa kluczowe: darowizna
Typ: Porada
Kategoria: Prawo karne
Data utworzenia: 11 sierpnia 2009

Odstąpić od umowy sprzedaży w terminie 10 dni może tylko konsument

. Aby przypisać sprawcy popełnienie przestępstwa z art. 286 § 1 k.k. konieczne jest ustalenie spełnienia znamion strony podmiotowej czynu polegającej na tym, iż sprawca już w momencie złożenia zamówienia określonym w umowie miał zamiar niezwrócenia

Słowa kluczowe: konsument
Typ: Porada
Kategoria: Prawo cywilne
Data utworzenia: 18 lutego 2010

Kasacja od wyroku karnego

postępowania, ale pod warunkiem, że nastąpiły w związku z wydaniem orzeczenia lub po jego wydaniu pewne okoliczności: w związku z postępowaniem dopuszczono się przestępstwa, a istnieje uzasadniona podstawa do przyjęcia, że mogło ono mieć wpływ

Słowa kluczowe: kasacja
Typ: Porada
Kategoria: Prawo karne
Data utworzenia: 6 kwietnia 2007

Służba w obcej armii jest przestępstwem

zostać zatrzymany, postawiony w stan oskarżenia a następnie skazany, za popełnienie przestępstwa służby w obcej armii (chyba, że uprzednio uzyskał stosowne zezwolenie). Porady prawne www.SerwisPrawa.pl

Typ: Porada
Data utworzenia: 2 października 2008

Postępowanie przygotowawcze toczy się według właściwości miejscowej

podstawie nie da się ustalić właściwości wówczas w myśl art. 32 § 1 k.p.k. właściwy jest sąd, w którego okręgu: 1) ujawniono przestępstwo, 2) ujęto oskarżonego, 3) oskarżony przed popełnieniem przestępstwa stale mieszkał lub czasowo przebywał

Typ: Porada
Kategoria: Prawo karne
Data utworzenia: 1 lipca 2012
« Poprzednia 1  |  2  |  3 Następna »
® 2008 - 2018 SerwisPrawa.pl sp. z o.o. Korzystanie z portalu oznacza akceptację regulaminu.