Kalendarz przedsiębiorcy: 25-03-2019 Termin złożenia deklaracji VAT 7 (Urząd Skarbowy)
Jesteś tutaj: Strona główna serwisu Strona głównaPorady prawnepodatek+od+darowizny
Podatek od dochodu -

 rozumie się przez to podatek dochodowy od osób prawnych, podatek dochodowy od osób fizycznych lub inne podatki pobierane w państwach obcych i uznane w prawie Unii Europejskiej za podatki od dochodu

Postępowanie egzekucyjne w administracji art.1a  pkt.9b

 
Wyszukiwana fraza:

podatek+od+darowizny

Archiwum wyszukiwanych fraz prawnych Znaleziono 2070 publikacji spełniających kryteria wyszukiwania.

Nabycie nieruchomości przez zasiedzenie

Mój ojciec w 1988 roku otrzymał od starszej pani ziemię za opiekę - sporządzone zostało pismo, w którym ta Pani stwierdza, że jako jedyna właścicielka ziemi przekazuje ją za opiekę mojemu ojcu (pismo to zostało spisane u sołtysa wsi, w której ta

Słowa kluczowe: zasiedzenie
Typ: Porada
Kategoria: Prawo cywilne
Data utworzenia: 10 lipca 2007

Kara umowna w umowie przedwstępnej

istotne postanowienia umowy przyrzeczonej. Jeżeli strona zobowiązana do zawarcia umowy przyrzeczonej uchyla się od jej zawarcia, druga strona może żądać naprawienia szkody, którą poniosła przez to, że liczyła na zawarcie umowy przyrzeczonej. Strony mogą w

Słowa kluczowe: umowa przedwstępna
Typ: Porada
Kategoria: Prawo cywilne
Data utworzenia: 12 lipca 2007

Ubezwłasnowolnienie osoby nadużywającej alkoholu

Głównym lokatorem po śmierci mojego ojca została matka i jest głównym lokatorem. Ma niestety od zawsze problemy z alkoholem i nie płaci za mieszkanie, ani nie daje środków na życie (sami musimy wszystko opłacać). Ponadto w ubiegłym roku zaciągała

Słowa kluczowe: ubezwłasnowolnienie
Typ: Porada
Data utworzenia: 27 lipca 2007

Unieważniony przetarg na zakup nieruchomości

o dopuszczenie do udziału w postępowaniu od wykonawcy niepodlegającego wykluczeniu, z zastrzeżeniem pkt 2 i 3; w postępowaniu prowadzonym w trybie zapytania o cenę nie złożono, co najmniej dwóch ofert niepodlegających odrzuceniu

Słowa kluczowe: nieruchomość, przetarg
Typ: Porada
Data utworzenia: 30 lipca 2007

Wywłaszczenie nieruchomości

wywłaszczeniu. Natomiast art. 137 § 1 tej ustawy stanowi, iż nieruchomość uznaje się za zbędną na cel określony w decyzji o wywłaszczeniu, jeżeli: pomimo upływu 7 lat od dnia, w którym decyzja o wywłaszczeniu stała się ostateczna, nie

Słowa kluczowe: nieruchomość, wywłaszczenie
Typ: Porada
Data utworzenia: 1 sierpnia 2007

Wypowiedzenie zmieniające umowy o pracę a okres wypowiedzenia

Jestem na 3 miesięcznym wypowiedzeniu (które złożyłem 6 lipca) od sierpnia bieżącego roku (pracowałem u aktualnego pracodawcy 6 lat na podstawie umowy na czas nieokreślony). Mam jeszcze 14 dni urlopu, a pracodawca chce ze mną teraz podpisać nową

Typ: Porada
Kategoria: Prawo pracy
Data utworzenia: 3 września 2007

Opłata za bezumowne korzystanie z nieruchomości

: Zgodnie z art. 224 Kc, samoistny posiadacz w dobrej wierze nie jest obowiązany do wynagrodzenia za korzystanie z rzeczy i nie jest odpowiedzialny ani za jej zużycie, ani za jej pogorszenie lub utratę. Nabywa własność pożytków naturalnych, które zostały od

Typ: Porada
Kategoria: Prawo cywilne
Data utworzenia: 4 września 2007

Sprzeciw sąsiada przy rozbudowie sąsiedniej nieruchomosci

Mój problem dotyczy kolejnej rozbudowy domu przez sąsiadów. Mieszkam od lat na osiedlu domków jednorodzinnych. Kilka lat temu sąsiad wybudował kolejny dom, przylegający do już istniejącego. Jest to posesja o powierzchni 8 arów, zaś rozbudowany dom

Typ: Porada
Data utworzenia: 12 września 2007

Koszty procesu w postępowaniu karnym

. W razie wniesienia apelacji i zażalenia – zażalenie rozpoznaje sąd odwoławczy łącznie z apelacją. Na podstawie art. 460 Kpk, zażalenie wnosi się w terminie 7 dni od daty ogłoszenia postanowienia, a jeżeli ustawa nakazuje doręczenie

Typ: Porada
Kategoria: Prawo karne
Data utworzenia: 20 września 2007

Swoboda w podwyższaniu czynszu za wynajmowany lokal użytkowy

TBS jako właściciel lokalu użytkowego poinformował mnie, że w związku z nowelizacją art.17 ust.1 pkt. 44 Ustawy z dn. 15.02.1992 roku o podatku dochodowym od osób prawnych, zmianie ulega stawka czynszu. Ponadto do stawki czynszu za 1 m2 doliczona

Słowa kluczowe: czynsz, nieruchomość
Typ: Porada
Kategoria: Prawo cywilne
Data utworzenia: 2 października 2007
« Poprzednia 1 … 79  |  80  |  81  |  82  |  83 … 207 Następna »
® 2008 - 2019 SerwisPrawa.pl sp. z o.o. Korzystanie z portalu oznacza akceptację regulaminu.