Kalendarz przedsiębiorcy: 20-03-2019 Termin obliczenia i wpłacenia zaliczki… (US)
Jesteś tutaj: Strona główna serwisu Strona głównaPorady prawnepodatek+od+darowizny
Podatek od dochodu -

 rozumie się przez to podatek dochodowy od osób prawnych, podatek dochodowy od osób fizycznych lub inne podatki pobierane w państwach obcych i uznane w prawie Unii Europejskiej za podatki od dochodu

Postępowanie egzekucyjne w administracji art.1a  pkt.9b

 
Wyszukiwana fraza:

podatek+od+darowizny

Archiwum wyszukiwanych fraz prawnych Znaleziono 2070 publikacji spełniających kryteria wyszukiwania.

Zaskarżenie wyroku sądu I instancji

? Czy mogę jeszcze odwołać się w Polsce czy tylko zostaje mi Strasburg?

Jeżeli wyrok został wydany w I instancji, to od wyroku przysługuje apelacja do sądu II instancji. Apelację wnosi się do sądu, który wydał zaskarżony wyrok, w terminie

Słowa kluczowe: kasacja
Typ: Porada
Kategoria: Prawo cywilne
Data utworzenia: 11 sierpnia 2010

Umorzenie należności bez zgody wierzyciela nie jest możliwe

wstrzymuje na wniosek dłuznika żadnch działań egzekucyjnych. Generalnie w przypadku gdy dłużnik główny nie spłaca swoich zobowiązań, a są dłużnicy solidarni w osobach poręczycieli (tzw. żyranci), wierzyciel może żądać spłaty od własnego uznania, od wszystkich

Typ: Porada
Kategoria: Prawo cywilne
Data utworzenia: 3 sierpnia 2006

Kradzież energii elektrycznej jako dług spadkowy

Chciałabym się dowiedzieć, czy zakład energetyczny może dochodzić roszczeń z tytułu opłaty za nielegalny pobór energii elektrycznej od spadkobierców dłużnika. Obowiązujący kodeks karny kwalifikuje nielegalny pobór energii elektrycznej jako

Typ: Porada
Data utworzenia: 3 października 2006

Przedawnienie roszczeń cywilnoprawnych

prowadzeniem działalności gospodarczej 3 lata). Bieg przedawnienia rozpoczyna się od dnia, w którym roszczenie stało się wymagalne. Jeżeli wymagalność roszczenia zależy od podjęcia określonej czynności przez uprawnionego, bieg terminu rozpoczyna się od

Słowa kluczowe: przedawnienie
Typ: Porada
Kategoria: Prawo cywilne
Data utworzenia: 26 lipca 2007

Premia gwarancyjna na książeczce mieszkaniowej

Moi rodzice w 1989 roku założyli mi książeczkę mieszkaniową w banku spółdzielczym. Od 1989 roku wpłaty na książeczkę dokonywane były regularnie. W sierpniu 2007 roku, zakupiłam mieszkanie i złożyłam wniosek o likwidacje książeczki i wypłacenie

Słowa kluczowe: bankowe prawo, rachunek bankowy
Typ: Porada
Kategoria: Prawo cywilne
Data utworzenia: 1 grudnia 2007

Ptrzedawnienie rachunku telefonicznego

Po jakim czasie następuje przedawnienie nieuregulowanych należności w telefonii komórkowej? Otrzymałem wezwanie do spłaty długu z 2000 roku od komornika sądowego który wszedł na moje pobory z pracy. Gnębi mnie też to, że do tej pory nie dostałem

Słowa kluczowe: przedawnienie
Typ: Porada
Kategoria: Prawo cywilne
Data utworzenia: 17 czerwca 2008

Nabycie nieruchomosci następuje z chwilą zawarcia aktu notarialnego a nie z chwilą wpisu w księdze wieczystej

Mój brat zajmuje mieszkanie po rodzicach , które wykupił w 1996 roku będąc w związku małżeńskim. Jego była żona mimo, że jest współwłaścicielem tego mieszkania od momentu wykupu nie partycypowała i nie partycypuje w kosztach utrzymania mieszkania

Słowa kluczowe: nieruchomość
Typ: Porada
Kategoria: Prawo cywilne
Data utworzenia: 8 grudnia 2008

Wynagrodzenie adwokata za prowadzenie sprawy alimentacyjne

ponoszenia przez Skarb Państwa kosztów nieopłaconej pomocy prawnej z urzędu. W przypadku roszczeń majątkowych stawki minimalne uzależnione sa od wartości przedmiotu sporu (w przypadku alimentów wartość przedmiotu sporu stanowi suma alimentów za okres

Słowa kluczowe: adwokat, alimenty, klient, sprawa cywilna
Typ: Porada
Kategoria: Prawo cywilne
Data utworzenia: 8 lutego 2011

Wniesienie apelacji wymaga co do zasady uzyskania uzasadnienia wyroku

Sąd wydał wyrok w sprawie o alimenty. Nie otrzymałam wyroku, ale nie jest jeszcze on prawmocny. Sąd jedynie ustnie odczytał ten wyrok. Co mam dalej robić aby się odwołać od tego wyroku?

Zgodnie z art. 328 § 1 k.p.c. co do zasady uzasadnienie

Typ: Porada
Kategoria: Prawo cywilne
Data utworzenia: 28 grudnia 2011

Skarga na czynności komornika

czynności wraz z uzasadnieniem. Skargę wnosi się w ciągu tygodnia od dnia czynności lub od dnia zawiadomienia. Sąd rozpoznaje skargę w terminie tygodniowym od jej wpływu lub jej uzupełnienia w przypadku, gdy skarga zawiera wady formalne. Wniesienie

Słowa kluczowe: egzekucja, komornik, skarga
Typ: Porada
Kategoria: Prawo cywilne
Data utworzenia: 9 czerwca 2006
« Poprzednia 1 … 54  |  55  |  56  |  57  |  58 … 207 Następna »
® 2008 - 2019 SerwisPrawa.pl sp. z o.o. Korzystanie z portalu oznacza akceptację regulaminu.