Kalendarz przedsiębiorcy: 25-03-2019 Termin złożenia deklaracji VAT 7 (Urząd Skarbowy)
Jesteś tutaj: Strona główna serwisu Strona głównaPorady prawnepodatek+od+darowizny
Podatek od dochodu -

 rozumie się przez to podatek dochodowy od osób prawnych, podatek dochodowy od osób fizycznych lub inne podatki pobierane w państwach obcych i uznane w prawie Unii Europejskiej za podatki od dochodu

Postępowanie egzekucyjne w administracji art.1a  pkt.9b

 
Wyszukiwana fraza:

podatek+od+darowizny

Archiwum wyszukiwanych fraz prawnych Znaleziono 2070 publikacji spełniających kryteria wyszukiwania.

Nie każde stowarzyszenie musi stosować przepisy k.p.a. w sprawie skarg i wniosków

pozbawieniu prawa do wykonania zawodu. Przed tymi organami stosuje się przepisy k.p.a. a odwołania od uchwał tych organów wnosi się do odpowiednich organów administracji państwowej. Porady prawne / Pomoc prawna www.SerwisPrawa.pl

Typ: Porada
Data utworzenia: 21 września 2008

Rozwiązanie spółki jawnej bez konieczności przeprowadzania jej likwidacji

może być także od zgody odpowiednio wierzyciela lub syndyka. Brak takiej zgody uniemożliwia zadysponowanie majątkiem według reguł ustalonych przez wspólników. W konsekwencji będzie musiało być przeprowadzone postępowanie likwidacyjne lub upadłościowe

Słowa kluczowe: spółka jawna
Typ: Porada
Data utworzenia: 22 września 2008

Wcześniejsze zakończenie orzeczonego przez sąd zakazu prowadzenia pojazdów

Straciłem prawo jazdy będąc pod wpływem alkoholu. Sąd wymierzył mi karę grzywny i karę aresztu w zawieszeniu na 3 lata. Prawo jazdy też zatrzymano mi na 3 lata mimo dobrej opinii i nie karalności. Teraz minęło już 20 miesięcy od wyroku. Czy mogę

Słowa kluczowe: kara, prawo jazdy
Typ: Porada
Kategoria: Prawo karne
Data utworzenia: 29 września 2008

Skarga na przewlekłość postępowania sądowego

określonego jako błąd w sztuce lekarskiej, w zależności od okoliczności sprawy stosuje się różne kwalifikacje prawne. Prawdopodobnie przyjęta kwalifikacja w opisanym przypadku stanowi przestępstwo nieumyślnego spowodowania śmierci człowieka (art. 155 k.k

Słowa kluczowe: przestępstwo, skarga
Typ: Porada
Kategoria: Prawo karne
Data utworzenia: 14 października 2008

Mieszkanie nabyte w trakcie małżeństwa co do zasady stanowi majątek wspólny małżonków

.). Odstępstwa od zasady sformułowanej w art. 32 § 1 k.r. i o. nie może uzasadniać jedynie okoliczność, że stroną umowy był tylko jeden z małżonków, a także okoliczność, że tylko jeden z małżonków ujawniony został w księdze wieczystej. Wyjątki wyliczone zostały

Typ: Porada
Data utworzenia: 14 października 2008

Prawo współwłaściciela do dysponowania wspólnym mieszkaniem

wynajął to mieszkanie, pobierając z tego tytułu wynagrodzenie.

Zgodnie z art. 222.§ 1 k.c. właściciel może żądać od osoby, która włada faktycznie jego rzeczą, ażeby rzecz została mu wydana, chyba że osobie tej przysługuje skuteczne względem

Typ: Porada
Kategoria: Prawo cywilne
Data utworzenia: 16 października 2008

Odpowiedzialność współmałżonka członka zarządu spółki w przypadku bezskutecznej egzekucji sprzed nowelizacji k.r.o.

zależeć będzie od daty powstania długu. Datą graniczną jest 20 stycznia 2005 roku kiedy to weszła w życie nowelizacja Kodeksu rodzinnego i opiekuńczego. Zgodnie z ustawą z dnia 17 czerwca 2004 roku, o zmianie ustawy - Kodeks rodzinny i opiekuńczy oraz

Typ: Porada
Data utworzenia: 20 października 2008

Służebność gruntowa może zostać ustanowiona wbrew stanowisku właściciela

Najwyższy stwierdził, że dopuszczalne jest ustanowienie przez sąd służebności gruntowej obciążającej nieruchomości mającą bezpośrednią łączność z siecią wodociągową i polegającą na doprowadzeniu od tej sieci przewodów wodociągowych do nieruchomości, która

Słowa kluczowe: służebność
Typ: Porada
Kategoria: Prawo cywilne
Data utworzenia: 20 października 2008

Eksmisja winna dotyczyć wszystkich osób zamieszkałych w mieszkaniu

lokatorów może Pan żądać od osoby zajmujące lokal bez tytułu prawnego (do dnia jego opróżnienia) zapłaty co miesięcznego odszkodowania. Przepisy nie określają wprost jaka winna być wysokość odszkodowania. Zasadniczo odszkodowanie to winno odpowiadać

Słowa kluczowe: eksmisja
Typ: Porada
Kategoria: Prawo cywilne
Data utworzenia: 29 października 2008

Odroczenie terminu rozprawy sądowej na wniosek strony

sekretariacie sądu (choć nie zawsze jest to możliwe). Zgodnie z art. 328 § 1 k.p.c. uzasadnienie wyroku sporządza się na żądanie strony, zgłoszone w terminie tygodniowym od dnia ogłoszenia sentencji wyroku, Żądanie spóźnione sąd odrzuci na posiedzeniu

Słowa kluczowe: odroczenie rozprawy
Typ: Porada
Kategoria: Prawo cywilne
Data utworzenia: 13 listopada 2008
« Poprzednia 1 … 183  |  184  |  185  |  186  |  187 … 207 Następna »
® 2008 - 2019 SerwisPrawa.pl sp. z o.o. Korzystanie z portalu oznacza akceptację regulaminu.