Kalendarz przedsiębiorcy: 20-03-2019 Termin obliczenia i wpłacenia zaliczki… (US)
Jesteś tutaj: Strona główna serwisu Strona głównaPorady prawnepodatek+od+darowizny
Podatek od dochodu -

 rozumie się przez to podatek dochodowy od osób prawnych, podatek dochodowy od osób fizycznych lub inne podatki pobierane w państwach obcych i uznane w prawie Unii Europejskiej za podatki od dochodu

Postępowanie egzekucyjne w administracji art.1a  pkt.9b

 
Wyszukiwana fraza:

podatek+od+darowizny

Archiwum wyszukiwanych fraz prawnych Znaleziono 2070 publikacji spełniających kryteria wyszukiwania.

Orzeczenie rozwodu (lub rozdzielności majątkowej) pod nieobecność jednego z małżonków

Czy istnieje możliwość rozwodu jeżeli jeden ze współmałżonków od ponad 3 lat przebywa za granicą i nie zamierza wracać do kraju? Czy mąż bez mojej zgody może zaciągnąć kredyt na terenie Wielkiej Brytanii (kredyt hipoteczny) i czy w związku z tym

Typ: Porada
Data utworzenia: 6 kwietnia 2008

Wypłata z lokaty terminowej założonej dla małoletniego dziecka

jednym z rodziców lub jego małżonkiem, chyba że czynność prawna polega na bezpłatnym przysporzeniu na rzecz dziecka albo że dotyczy należnych dziecku od drugiego z rodziców środków utrzymania i wychowania. Powyższe przepisy stosuje się

Słowa kluczowe: dziecko
Typ: Porada
Data utworzenia: 11 kwietnia 2008

Zmiana nazwiska dziecka wymaga zgody ojca nawet gdy ma on ograniczone prawa rodzicielskie

godnością człowieka, o brzmieniu niepolskim i posiadające formę imienia, a także jeżeli wnioskodawca pragnie zmienić swoje nazwisko na nazwisko, którego od wielu lat używa (art. 2 ustawy). Jeżeli zmiana nazwiska dotyczy jednego z rodziców

Słowa kluczowe: ojcostwo
Typ: Porada
Data utworzenia: 12 kwietnia 2008

Wypowiedzenie umowy najmu w przypadku braku płatności czynszu

wypowiedzenia nie jest np. nieregularne, czy nieterminowe uiszczanie przez najemcę opłat czynszowych. Zgodnie bowiem z duchem doktryny, odchodzi się od interpretacji, jakoby wypowiedzenie umowy zawartej na czas określony ‘z ważnych przyczyn’ było możliwe

Słowa kluczowe: najem lokalu
Typ: Porada
Kategoria: Prawo cywilne
Data utworzenia: 3 czerwca 2008

Postępowanie egzekucyjne w przypadku upadłości dłużnika

upadłościowego zgłosić swoją wierzytelność do masy upadłości. Zadaniem Syndyka w postępowaniu upadłościowym z opcją likwidacyjną, jest spieniężenie majątku upadłego a ze środków uzyskanych, zaspakajanie wierzycieli. Wierzytelności zaspokajane są w zależności od

Słowa kluczowe: upadłość
Typ: Porada
Kategoria: Prawo cywilne
Data utworzenia: 4 czerwca 2008

Paszport można wydać dziecku także na wniosek jednego z rodziców

Od prawie dwóch lat mieszkam z córką poza granicami. Wyszłam tu za mąż, urodziłam kolejne dziecko. Moja córka jest wpisana do mojego paszportu, który traci ważność w maju przyszłego roku. Kilka razy pisałam do ojca mojej córki z prośbą o zgodę na

Słowa kluczowe: dokument, dziecko
Typ: Porada
Data utworzenia: 26 sierpnia 2008

Możliwość spłaty części długu przez współdłużnika

tylko od konkubenta lub chociaż jego połowy?

Może Pani wystąpić do wierzyciela (firmy windykacyjnej jeżeli nabyła wierzytelność lub do banku, jeżeli wierzytelność została firmie windykacyjnej tylko zlecona do windykacji), w której może Pani

Typ: Porada
Kategoria: Prawo cywilne
Data utworzenia: 1 września 2008

Niezgodność umowy z ogólnymi warunkami ubezpieczenia

pozostałych dokumentów koniecznych przy zawarciu umowy i ponosi konsekwencje wszelkich uchybień w tym zakresie. Dla zwolnienia ubezpieczyciela od odpowiedzialności nie wystarczy stwierdzenie, że przedstawił o.w.u. ubezpieczającemu, który mógł się z nimi

Typ: Porada
Kategoria: Prawo cywilne
Data utworzenia: 8 września 2008

Przelew wierzytelności zabezpieczonej hipoteką kaucyjną

wieczystych i hipotece (u.k.w.h.), nie można przenieść wierzytelności zabezpieczonej hipoteką bez przenoszenia hipoteki. Podobnie i hipoteka nie może być przeniesiona bez wierzytelności którą zabezpiecza. Ustawodawca jednak dopuszcza od tej zasady wyjątki

Słowa kluczowe: hipoteka
Typ: Porada
Kategoria: Prawo cywilne
Data utworzenia: 17 września 2008

Udostępnienie informacji publicznej

. 13 ust. 1 ustawy, nakłada obowiązek udostępnianie informacji publicznej na wniosek bez zbędnej zwłoki, nie później jednak niż w terminie 14 dni od dnia złożenia Jeżeli informacja publiczna nie może być udostępniona w powyższym terminie, podmiot

Słowa kluczowe: informacja
Typ: Porada
Data utworzenia: 29 września 2008
« Poprzednia 1 … 155  |  156  |  157  |  158  |  159 … 207 Następna »
® 2008 - 2019 SerwisPrawa.pl sp. z o.o. Korzystanie z portalu oznacza akceptację regulaminu.