Kalendarz przedsiębiorcy: 20-03-2019 Termin obliczenia i wpłacenia zaliczki… (US)
Jesteś tutaj: Strona główna serwisu Strona głównaPorady prawnepodatek+od+darowizny
Podatek od dochodu -

 rozumie się przez to podatek dochodowy od osób prawnych, podatek dochodowy od osób fizycznych lub inne podatki pobierane w państwach obcych i uznane w prawie Unii Europejskiej za podatki od dochodu

Postępowanie egzekucyjne w administracji art.1a  pkt.9b

 
Wyszukiwana fraza:

podatek+od+darowizny

Archiwum wyszukiwanych fraz prawnych Znaleziono 2070 publikacji spełniających kryteria wyszukiwania.

Odpowiedzialność za długi współmałżonka związane z regresem ubezpieczyciela

zapłaty powołując się na art.828 KPC.

Zakładowi ubezpieczeń przysługuje uprawnienie dochodzenia od kierującego pojazdem zwrotu wypłaconego z tytułu ubezpieczenia OC odszkodowania, jeżeli kierujący wyrządził szkodę umyślnie lub w stanie po użyciu

Typ: Porada
Kategoria: Prawo cywilne
Data utworzenia: 21 sierpnia 2006

Ustanowienie kuratora dla małoletniego dziecka

rodzicielska przysługuje obojgu rodzicom, niezależnie od sprawowania opieki nad małoletnim dzieckiem przez jednego z nich. Władza rodzicielska powinna być wykonywana przez rodziców w taki sposób, jak wymaga tego dobro dziecka. Jeżeli władza rodzicielska

Słowa kluczowe: opieka, władza rodzicielska
Typ: Porada
Kategoria: Prawo cywilne
Data utworzenia: 10 września 2006

Pokwitowanie spłaty zobowiązania przez wierzyciela

chcą od tego nam naliczyć odsetki. Czy dokument który przysłali że pożyczka została spłacona całkowicie wraz z odsetkami nie zamyka sprawy pożyczki? Czy mogą nam bez końca brać pieniądze z cesji, mimo że spłaciliśmy pożyczkę, wszystkie bieżące faktury i

Słowa kluczowe: długi
Typ: Porada
Kategoria: Prawo pracy
Data utworzenia: 24 października 2006

Skutki niedoręczenia wypowiedzenia umowy

W maju 2006 roku, zawarłam umowę o wynajem miieszkania z panią N. Pani ta od początku nie wywiązywała się z umowy. Byłam w tej sprawie u adwokata i mam pojęcie jak prawnie postępować. Nadmienie że kontakt z panią N jest niemożliwy: telefon

Słowa kluczowe: wypowiedzenie umowy
Typ: Porada
Kategoria: Prawo cywilne
Data utworzenia: 28 listopada 2006

Powołanie i wynagrodzenie biegłego

nastąpi po dniu 1 stycznia roku, którego dotyczy ustawa budżetowa, podstawę obliczenia wynagrodzenia za okres od 1 stycznia do dnia ogłoszenia ustawy budżetowej stanowi kwota bazowa w wysokości obowiązującej w grudniu roku poprzedniego). Jeżeli przepisy

Typ: Porada
Kategoria: Prawo karne
Data utworzenia: 17 stycznia 2007

Dziedziczenie testamentowe mieszkania własnościowego

. W tym przypadku zachowek w wysokości ½ tego co przysługuje mężowi Pana matki, będzie przysługiwał jego dzieciom. Oczywiście jest to uprawnienie, z którego będą mogli skorzystać, tzn. żądać od Pana jako spadkobiercy testamentowego kwoty równiej

Słowa kluczowe: spadek
Typ: Porada
Data utworzenia: 26 marca 2007

Ustalenie stażu pracy

Jestem zatrudniona w Urzędzie Gminy w latach od 3 października 1997 r. do 1 marca 2004 roku pracowałam w gospodarstwie rolnym rodziców jako domownik. Prace łączyłam z nauką przez trzy lata dziennie, następnie zaocznie, przez ten okres mieszkałam

Słowa kluczowe: staż pracy
Typ: Porada
Kategoria: Prawo pracy
Data utworzenia: 28 marca 2007

Oszustwo pośrednika kredytowego

mieniem za pomocą wprowadzenia jej w błąd albo wyzyskania błędu lub niezdolności do należytego pojmowania przedsięwziętego działania, podlega karze pozbawienia wolności od 6 miesięcy do lat 8. Ocena jednak zarówno zebranych dowodów jak i samego zachowania

Typ: Porada
Kategoria: Prawo karne
Data utworzenia: 15 kwietnia 2007

Odmowa przyjęcia mandatku karnego

państwowy lub instytucję upoważnioną z mocy ustawy do legitymowania (ustawa o policji nadaje policjantowi takie ustawowe upoważnienia) co do tożsamości własnej lub innej osoby. Karą za takie wykroczenie jest grzywna, która może być nałożona w kwocie od 20 zł

Typ: Porada
Data utworzenia: 24 kwietnia 2007

Sprzedaż mieszkania z lokatorem

Na podstawie aktu notarialnego kupiłem od siostry mojej babki mieszkanie do remontu - bez żadnych zobowiązań. Jestem jedynym właścicielem tego mieszkania. Ta osoba do tej pory mieszka w tym mieszkaniu i jest zameldowana. Czy mogę teraz po remoncie

Słowa kluczowe: mieszkanie
Typ: Porada
Kategoria: Prawo cywilne
Data utworzenia: 6 czerwca 2007
« Poprzednia 1 … 152  |  153  |  154  |  155  |  156 … 207 Następna »
® 2008 - 2019 SerwisPrawa.pl sp. z o.o. Korzystanie z portalu oznacza akceptację regulaminu.