Kalendarz przedsiębiorcy: 28-02-2019 Dokonanie rocznego obliczenia podatku… (Urząd Skarbowy / Podatnik)
Jesteś tutaj: Strona główna serwisu Strona głównaPorady prawnepisma procesowe
Wyszukiwana fraza:

pisma procesowe

Archiwum wyszukiwanych fraz prawnych Znaleziono 25 publikacji spełniających kryteria wyszukiwania.

Pismo procesowe o odroczenie terminu rozprawy

ugody. Może Pani także wystąpić do przeciwnika o zawieszenie postępowania. Zgodnie z art. 178 k.p.c. sąd może zawiesić postępowanie na zgodny wniosek stron. Pismo procesowe związane z odroczeniem terminu rozprawy musi spełniać wymogi pisma

Typ: Porada
Kategoria: Prawo cywilne
Data utworzenia: 9 marca 2014

Nieuiszczenie opłaty od pisma procesowego stanowi brak fiskalny

Przewodniczący dokonując kontroli formalnej pozwu wniesionego przez pełnomocnika będącego radcą prawnym, dostrzegł że ma on braki fiskalne. Jakie decyzje procesowe podejmie przewodniczący? Czy będą one inne, jeżeli strona działa bez pełnomocnika

Typ: Porada
Kategoria: Prawo cywilne
Data utworzenia: 6 grudnia 2012

Pisma sądowe osobie fizycznej doręcza się na adres zamieszkania, a osobie prawnej na adres siedziby

czynności określonej w piśmie. Zgodnie z art. 133 § 2 k.p.c., pisma procesowe lub orzeczenia dla osoby prawnej, doręcza się organowi uprawnionemu do reprezentowania ich przed sądem lub do rąk pracownika upoważnionego do odbioru pism. Zasadniczo osobami

Typ: Porada
Data utworzenia: 24 lutego 2010

Wniesienie sprzeciwu od nakazu zapłaty w elektronicznym postępowaniu upominawczym

. Zgodnie z a rt. 505 31 § 2 k.p.c. (kodeksu postępowania cywilnego) pisma procesowe pozwanego mogą być wnoszone także drogą elektroniczną. Pozwany może zatem wnieść pismo procesowe albo w formie elektronicznej lub w zwykłej formie pisemnej (o czym winien

Słowa kluczowe: sprzeciw
Typ: Porada
Kategoria: Prawo cywilne
Data utworzenia: 19 września 2010

Podpisanie się cudzym imieniem i nazwiskiem jest fałszerstwem dokumentu

wszechstronnego rozważenia zebranego materiału. Oznacza to, że w sytuacji, gdy strona doręcza pisma procesowe, zawierające opinię innych osób, które nie są przez te osoby sporządzone, sąd takie oświadczenia stron nie powinien brać pod uwagę. Może Pan także złożyć

Słowa kluczowe: fałszerstwo
Typ: Porada
Kategoria: Prawo cywilne
Data utworzenia: 5 lutego 2010

Strona nie stawająca

Co oznacza w art. 175 KPC - może toczyć się dalej dopiero po wezwaniu strony nie stawającej - co to za nie stawająca strona?

W przypadku powołania pełnomocnika procesowego w postaci adwokata, zawiadomienie o rozprawach oraz pisma procesowe

Typ: Porada
Data utworzenia: 7 marca 2007

Brak podpisu na zażaleniu

z treści art. 393 § 3 kpc - Zażalenie powinno czynić zadość wymaganiom przepisanym dla pisma procesowego oraz zawierać wskazanie zaskarżonego postanowienia i wniosek o jego zmianę lub uchylenie, jak również zwięzłe uzasadnienie zażalenia ze

Słowa kluczowe: zażalenie
Typ: Porada
Data utworzenia: 11 grudnia 2007

Dokument prywatny w postępowaniu sądowym

pisma.

Generalnie może Pani napisać takie pismo w dowolnej formie. Nie jest to pismo procesowe lecz pewne Pańskie oświadczenie, nie ma zatem żadnych wymogów co do formy takiego pisma. Jedyny wymóg to aby zostało on złożone na piśmie i było podpisane

Słowa kluczowe: dowody
Typ: Porada
Kategoria: Prawo cywilne
Data utworzenia: 28 września 2009

Odpowiedź na odpowiedź pozwanego na pozew

wnioski dowodowe oraz wnosić pisma procesowe. W przypadku gdy strona jest reprezentowana przez profesjonalnego pełnomocnika (adwokat, radca prawny), przewodniczący może zobowiazać do złożenia w odpowiednim terminie pisma przygotowawczego, w którym strona

Słowa kluczowe: odpowiedź na pozew
Typ: Porada
Kategoria: Prawo cywilne
Data utworzenia: 9 października 2008

Odpowiedź na pozew w sprawie o rozwód

każdego pisma procesowego. Zgodnie z art. 126.§ 1 k.p.c. każde pismo procesowe powinno zawierać: oznaczenie sądu, do którego jest skierowane, imię i nazwisko lub nazwę stron, ich przedstawicieli ustawowych i pełnomocników

Słowa kluczowe: odpowiedź na pozew, rozwód
Typ: Porada
Data utworzenia: 12 grudnia 2008
« Poprzednia 1  |  2  |  3 Następna »
® 2008 - 2019 SerwisPrawa.pl sp. z o.o. Korzystanie z portalu oznacza akceptację regulaminu.