Kalendarz przedsiębiorcy: 20-02-2019 Termin obliczenia i wpłacenia zaliczki… (US)
Jesteś tutaj: Strona główna serwisu Strona głównaPorady prawnepisma procesowe
Wyszukiwana fraza:

pisma procesowe

Archiwum wyszukiwanych fraz prawnych Znaleziono 25 publikacji spełniających kryteria wyszukiwania.

Zmiana ustalonych przez sąd kontaktów z dzieckiem

. Gdy pismo procesowe jest pierwszym pismem w sprawie, powinno ponadto zawierać oznaczenie miejsca zamieszkania lub siedziby stron, ich przedstawicieli ustawowych i pełnomocników oraz przedmiotu sporu, pisma zaś dalsze - sygnaturę akt. Do pisma należy

Słowa kluczowe: opieka
Typ: Porada
Data utworzenia: 19 czerwca 2007

Opłata sądowa jest dokonana z chwilą wykonania przelewu

podstawie art. 169 k.p.c. domagać się jego przywrócenia. Zgodnie z art. 130 § 1 k.p.c. jeżeli pismo procesowe nie może otrzymać prawidłowego biegu wskutek niezachowania warunków formalnych lub jeżeli od pisma nie uiszczono należnej opłaty

Słowa kluczowe: opłaty
Typ: Porada
Kategoria: Prawo cywilne
Data utworzenia: 3 września 2008

Postępowania w sprawie o rozwód po złożeniu pozwu

. jeżeli pismo procesowe nie może otrzymać prawidłowego biegu wskutek niezachowania warunków formalnych lub jeżeli od pisma nie uiszczono należnej opłaty, przewodniczący wzywa stronę, pod rygorem zwrócenia pisma, do poprawienia, uzupełnienia lub opłacenia

Słowa kluczowe: rozwód
Typ: Porada
Data utworzenia: 3 czerwca 2010

Odpowiedź na pozew w sprawie o rozwód

okoliczności, które mają być wyjaśnione. W toku sprawy wymianę pism może zarządzić sąd. Odpowiedź na pozew winna zawierać wszelkie elementy jakie wymagane są od każdego pisma procesowego. Zgodnie z art. 126.§ 1 k.p.c. każde pismo procesowe

Typ: Porada
Data utworzenia: 12 czerwca 2012

Oddalenie apelacji z powodu jej niewłaściwego opłacenia

merytorycznego rozpatrzenia, pismo zaś zwrócone nie wywołuje żadnych skutków, jakie ustawa wiąże z wniesieniem pisma procesowego, zatem wyrok uprawomocnił się z chwilą upływu 2 tygodni jakie mieli Państwo na wniesienie apelacji, co wyczerpało drogę odwoławczą w

Słowa kluczowe: apelacja
Typ: Porada
Kategoria: Prawo karne
Data utworzenia: 7 marca 2007

Odpowiedź na pozew

Wniosłem powództwo do sądu. Sąd wezwał pozwanego do złożenia odpowiedzi na pozew, ale ja nie otrzymałem takiej odpowiedzi. Czy mógł on złożyć taką odpowiedź a ja jej nie otrzymałem?

Wszystkie pisma procesowe, w tym odpowiedź na pozew należy

Słowa kluczowe: odpowiedź na pozew, pozew
Typ: Porada
Kategoria: Prawo cywilne
Data utworzenia: 28 maja 2006

Wniosek pozwanego o separację zamiast orzeczenia rozwodu

stanie faktycznym może Pan albo pisemnie przed rozprawą, albo ustnie na rozprawie zmienić swoje żądanie wskazane w odpowiedzi na pozew i zamiast żądania orzeczenia rozwodu żądać orzeczenia separacji. Oczywiście jeżeli składa Pan pismo procesowe, to musi

Słowa kluczowe: rozwód, separacja
Typ: Porada
Data utworzenia: 5 marca 2008

Windykacja należności po przekształceniu spółki cywilnej

spółki z o. o. jak i od wspólników spółki cywilnej. Z uwagi na małą kwotę zobowiązania, rozprawę przeprowadza się w trybie uproszczonym – pozew i inne pisma procesowe składa się na formularzach urzędowych. Pozwanym może być zarówno sama spółka jak i obaj

Typ: Porada
Kategoria: Prawo cywilne
Data utworzenia: 19 maja 2006

Podział nieruchomości wspólnej na wniosek współwłaścicieli

głównie od stron postępowania, które mogą składać co chwilę pisma procesowe i wnioski dowodowe, albo żądać powołania biegłych. O kosztach samego postępowania jak i kosztach takiego podziału będzie orzekał sąd, nie mniej jednak zasadą jest, że przy podziale

Słowa kluczowe: podział nieruchomości
Typ: Porada
Kategoria: Prawo cywilne
Data utworzenia: 30 kwietnia 2009

Windykacja należności po przekształceniu spółki cywilnej

uwagi na małą kwotę zobowiązania, rozprawę przeprowadza się w trybie uproszczonym – pozew i inne pisma procesowe składa się na formularzach urzędowych. Pozwanym może być zarówno sama spółka jak i obaj wspólnicy. Podobnie rzecz ma się ze zobowiązaniami

Typ: Porada
Kategoria: Prawo cywilne
Data utworzenia: 19 maja 2006
« Poprzednia 1  |  2  |  3 Następna »
® 2008 - 2019 SerwisPrawa.pl sp. z o.o. Korzystanie z portalu oznacza akceptację regulaminu.