Kalendarz przedsiębiorcy: 28-02-2019 Dokonanie rocznego obliczenia podatku… (Urząd Skarbowy / Podatnik)
Jesteś tutaj: Strona główna serwisu Strona głównaPorady prawnepełnomocnika
Zawarcie małżeństwa przez pełnomocnika - Z ważnych powodów sąd może zezwolić, żeby oświadczenie o wstąpieniu w związek małżeński lub oświadczenie przewidziane w art. 1 § 2 zostało złożone przez pełnomocnika. Pełnomocnictwo powinno być udzielone na piśmie z podpisem urzędowo poświadczonym i wymieniać osobę, z którą małżeństwo ma być zawarte.
Art. 6 Kodeksu rodzinnego
 
Wyszukiwana fraza:

pełnomocnika

Archiwum wyszukiwanych fraz prawnych Znaleziono 102 publikacji spełniających kryteria wyszukiwania.

Orzeczenie rozwodu (lub rozdzielności majątkowej) pod nieobecność jednego z małżonków

sytuacji, gdy powód jest reprezentowany przez pełnomocnika obecnego na rozprawie. Natomiast niestawinni9ctwo pozwanego nie będzie miało takiego skutku. W każdej sprawie o rozwód lub o separację sąd zarządza przeprowadzenie dowodu z

Typ: Porada
Data utworzenia: 6 kwietnia 2008

Paszport można wydać dziecku także na wniosek jednego z rodziców

ogólnej (np. gdyby pozwany nigdy nie mieszkali w Polsce), należałoby sięgnąć do właściwości przewidzianej w art. 42 k.p.c. Może Pani występować w tej sprawie osobiści jak i przez pełnomocnika jakim jest adwokat. Jednakże, nawet gdyby Pani była

Słowa kluczowe: dokument, dziecko
Typ: Porada
Data utworzenia: 26 sierpnia 2008

Pozorność jako wada oświadczenia woli

okoliczności, dla których sąd może uznać zawartą umowę przedwstępną jako umowę, w której oświadczenia woli zostały zawarte dla pozoru. Faktycznie umowa zbycia miała zostać zawarta przez Panią ale nie we własnym imieniu ale jako pełnomocnika kupującego. Tym

Słowa kluczowe: pozorność
Typ: Porada
Kategoria: Prawo cywilne
Data utworzenia: 27 sierpnia 2008

Apelacja wniesiona przez jednego ze współoskarżonych

pełnomocnika, sąd odwoławczy może orzec na niekorzyść oskarżonego ponadto tylko w razie stwierdzenia uchybień podniesionych w środku odwoławczym lub podlegających uwzględnieniu z urzędu. Jeżeli zatem wniesie Pan apelację, a taka apelacja nie zostanie

Słowa kluczowe: apelacja
Typ: Porada
Kategoria: Prawo karne
Data utworzenia: 17 września 2008

Złożenie rezygnacji z udzielonej prokury bez jej odowłania nie wywołuje skutków prawnych

sprawy odpis lub wyciąg z rejestru sądowego, który zastępuje wymagane od pełnomocnika - zgodnie z art. 89 § 1 k.p.c. - pełnomocnictwo procesowe. Generalnie, do chwili ustanowienia prokury, prokurent jest umocowany do podejmowania wszelkich

Słowa kluczowe: prokuratura
Typ: Porada
Data utworzenia: 6 lipca 2009

Opłaty i koszty sądowe mogą przekraczać wysokość dochodzonego roszczenia

powództwa w tym zakresie, że jeżeli wierzyciel będzie reprezentowany przed sądem przez pełnomocnika procesowego, to w razie oddalenia Pańskiego powództwa, sąd może zasądzić na rzecz pozwanego wierzyciela zwrot kosztów zastępstwa procesowego, które w tym

Słowa kluczowe: egzekucja
Typ: Porada
Kategoria: Prawo cywilne
Data utworzenia: 23 sierpnia 2009

Pisma sądowe osobie fizycznej doręcza się na adres zamieszkania, a osobie prawnej na adres siedziby

sądu w zakresie sposobu doręczenia pism sądowych. Należy także zaznaczyć, że zarówno osoba prawna jak i fizyczna może mieć ustanowionego pełnomocnika lub osobę upoważnioną do odbioru pism sądowych, wówczas ustanowienie osoby upoważnionej do

Typ: Porada
Data utworzenia: 24 lutego 2010

Apelcja w sprawie o wykroczenie związane ze spożywaniem alkoholu w miejscu pracy

zdaniem skoro posiada Pan możliwość wniesienia apelacji, to winien Pan ja składać. Oczywiście najlepiej byłoby udać się do profesjonalnego pełnomocnika (adwokata), który przygotowałby Panu apelację a także reprezentowałby Pana przed sądem w tej sprawie

Typ: Porada
Kategoria: Prawo karne
Data utworzenia: 21 marca 2010

Wyłaczenie rzecznika dyscyplinarnego od udziału w ponownym rozpoznaniu sprawy

następujących przypadkach: sprawa dotyczy go bezpośrednio, jest małżonkiem strony lub pokrzywdzonego albo ich obrońcy, pełnomocnika lub przedstawiciela ustawowego albo pozostaje we wspólnym pożyciu z jedną z tych osób

Słowa kluczowe: postępowanie dyscyplinarne
Typ: Porada
Data utworzenia: 2 czerwca 2010

Obowiązek sądu zawiadamiania wszystkich uczestników postępowania o wydanych orzeczeniach

jeżeli stronie, której miejsce pobytu nie jest znane, ma być doręczony pozew lub inne pismo procesowe wywołujące potrzebę podjęcia obrony jej praw, doręczenie może do chwili zgłoszenia się strony albo jej przedstawiciela lub pełnomocnika nastąpić tylko do

Typ: Porada
Kategoria: Prawo cywilne
Data utworzenia: 8 sierpnia 2010
« Poprzednia 1 … 7  |  8  |  9  |  10  |  11 Następna »
® 2008 - 2019 SerwisPrawa.pl sp. z o.o. Korzystanie z portalu oznacza akceptację regulaminu.