Kalendarz przedsiębiorcy: 20-02-2019 Termin obliczenia i wpłacenia zaliczki… (US)
Jesteś tutaj: Strona główna serwisu Strona głównaPorady prawnepełnomocnika
Zawarcie małżeństwa przez pełnomocnika - Z ważnych powodów sąd może zezwolić, żeby oświadczenie o wstąpieniu w związek małżeński lub oświadczenie przewidziane w art. 1 § 2 zostało złożone przez pełnomocnika. Pełnomocnictwo powinno być udzielone na piśmie z podpisem urzędowo poświadczonym i wymieniać osobę, z którą małżeństwo ma być zawarte.
Art. 6 Kodeksu rodzinnego
 
Wyszukiwana fraza:

pełnomocnika

Archiwum wyszukiwanych fraz prawnych Znaleziono 102 publikacji spełniających kryteria wyszukiwania.

Wniesienie sprzeciwu od nakazu zapłaty w elektronicznym postępowaniu upominawczym

możliwości wniesienie podpisu elektronicznego. Czy jest możliwość wniesienia takiego pisa w formie elektronicznej przez pełnomocnika?

W elektronicznym postępowaniu upominawczym, pozwany może wnieść pismo w formie elektronicznej lub w formie papierowej

Słowa kluczowe: sprzeciw
Typ: Porada
Kategoria: Prawo cywilne
Data utworzenia: 19 września 2010

Z pokwitowania zapłaty wynika fakt dokonania zapłaty

wysokości określonej w pokwitowaniu dłużnik swoje świadczenie spełnił w tym zakresie. Reasumując, w przypadku gdy otrzymał Pan ze spółdzielni pismo podpisane przez osoby umocowane do jej reprezentacji (przez zarząd, prokurenta lub pełnomocnika – zgodnie z

Typ: Porada
Kategoria: Prawo cywilne
Data utworzenia: 4 kwietnia 2011

Adwokat nie może obciążyć strony przeciwnej kosztami porady prawnej

zasądzonych przez sąd kosztów. Podobnie wygląda sprawa w przypadku postepowania egzekucyjnego, gdy komornik postanowieniem przyzna koszty zastępstwa procesowego w postępowaniu egzekucyjnym, wówczas są one egzekwowane na rzecz pełnomocnika w tym postępowaniu

Typ: Porada
Kategoria: Prawo cywilne
Data utworzenia: 13 października 2011

Postępowanie upadłościowe Amber Gold a sprawa karna - to dwa różne postępowania

pośrednictwem poczty lub poprzez pełnomocnika, którym może być np. adwokat lub radca prawny. Jarosław Olejarz Radca prawny

Typ: Porada
Kategoria: Prawo cywilne
Data utworzenia: 25 sierpnia 2012

Wygaśnięcie pelnomocnictwa nie stanowi podstawy do uznania zawartej umowy za nieważną

rzekomego pełnomocnika w zakresie umocowania. Ciężar udowodnienia tego faktu będzie spoczywał na mocodawcy, który będzie przede wszystkim zainteresowany w wyeliminowaniu skutków niekorzystnego dla niego uregulowania normatywnego (uznania umowy za skutecznie

Typ: Porada
Kategoria: Prawo cywilne
Data utworzenia: 24 grudnia 2012

Pismo procesowe o odroczenie terminu rozprawy

terminu rozprawy); 5) podpis strony albo jej przedstawiciela ustawowego lub pełnomocnika; 6) wymienienie załączników (załącznikiem będzie kopia pisma, gdyż pismo musi Pani złożyć co najmniej w dwóch egzemplarzach – jednym dla sądu I

Typ: Porada
Kategoria: Prawo cywilne
Data utworzenia: 9 marca 2014

Wymagania stawiane kandydatom na prezesa zarządu banku

na własny rachunek oraz pełnienia funkcji reprezentanta lub pełnomocnika przedsiębiorcy, członka rady nadzorczej lub komisji rewizyjnej w spółce akcyjnej, spółce z ograniczoną odpowiedzialnością lub w spółdzielni. Ustawodawca w Prawie

Słowa kluczowe: bankowe prawo
Typ: Porada
Data utworzenia: 2 lipca 2009

Wysokość alimentów a zarobki pozwanego

dalsze rozprawy skorzystać z pełnomocnictwa adwokata, to w razie mojej wygranej pozwany ma obowiązek zapłacić za tą usługę?

Co do zastępstwa procesowego. Oczywiście wnosząc powództwo do sądu, gdy korzysta Pani z pełnomocnika procesowego (adwokata

Słowa kluczowe: alimenty
Typ: Porada
Kategoria: Prawo cywilne
Data utworzenia: 25 lipca 2006

Alimenty wypłacane na rzecz dzieci ale do rąk nieletniej córki

zgodnie z orzeczeniem sądu lub odpowiednią umową alimentacyjną, alimenty płacone są na dzieci ale do rąk pełnomocnika ustawowego w postaci ojca lub matki. Aby uczynić zadość obowiązkowi alimentacyjnemu powinna wpłacić Pani pieniądze na rachunek lub do rąk

Słowa kluczowe: alimenty
Typ: Porada
Data utworzenia: 27 sierpnia 2007

Kontrola wydatkowania alimentów przysługujących małoletniemu dziecku

strony albo jej przedstawiciela ustawowego lub pełnomocnika; wymienienie załączników. Podstawę prawną Pańskiego wniosku stanowić może art. 147 k.r.o. (kodeksu rodzinnego i opiekuńczego), zgodnie z którym, jeżeli dobro

Słowa kluczowe: alimenty
Typ: Porada
Data utworzenia: 12 marca 2009
« Poprzednia 1 … 4  |  5  |  6  |  7  |  8 … 11 Następna »
® 2008 - 2019 SerwisPrawa.pl sp. z o.o. Korzystanie z portalu oznacza akceptację regulaminu.