Kalendarz przedsiębiorcy: 20-01-2019 Pisemne oświadczenie o wyborze sposobu… (Urząd Skarbowy)
Jesteś tutaj: Strona główna serwisu Strona głównaPorady prawnepełnomocnika
Zawarcie małżeństwa przez pełnomocnika - Z ważnych powodów sąd może zezwolić, żeby oświadczenie o wstąpieniu w związek małżeński lub oświadczenie przewidziane w art. 1 § 2 zostało złożone przez pełnomocnika. Pełnomocnictwo powinno być udzielone na piśmie z podpisem urzędowo poświadczonym i wymieniać osobę, z którą małżeństwo ma być zawarte.
Art. 6 Kodeksu rodzinnego
 
Wyszukiwana fraza:

pełnomocnika

Archiwum wyszukiwanych fraz prawnych Znaleziono 102 publikacji spełniających kryteria wyszukiwania.

Koszty postępowania sądowego w sprawie o zachowek

do celowego dochodzenia praw i celowej obrony (koszty procesu).Do niezbędnych kosztów procesu prowadzonego przez stronę osobiście lub przez pełnomocnika, który nie jest adwokatem lub radcą prawnym, zalicza się poniesione przez nią koszty sądowe

Słowa kluczowe: zachowek
Typ: Porada
Kategoria: Prawo cywilne
Data utworzenia: 22 listopada 2009

Czynność prawna dokonana w imieniu osoby pozostającej pod opieką winna zostać dokonana przez kuratora

pozostającą pod jego opieką osobą (pupilem), to sąd opiekuńczy winien ustanowić dla dokonania takiej czynności kuratora. Tylko w przypadku, gdy czynność prawna dokonana by była przez kuratora jako pełnomocnika pupila, nie zachodzą żadne wątpliwości prawne co

Typ: Porada
Data utworzenia: 4 lipca 2011

Nie każdy może być pełnomocnikiem strony w postępowaniu przed Wojewódzkim Sądem Administracyjnym

stwierdzając, iż fakt występowania pełnomocnika w postępowaniu przed sądami administracyjnymi, w tym charakterze w postępowaniu administracyjnym poprzedzającym wydanie zaskarżonej decyzji nie ma żadnego znaczenia. W postępowaniu administracyjnym wskazany brak

Typ: Porada
Data utworzenia: 18 lipca 2011

Niestewiennictwo strony nie tamuje rozprawy

stawienie się stron lub jednej z nich osobiście albo przez pełnomocnika. Ponadto w myśl art. 299 k.p.c. jeżeli po wyczerpaniu środków dowodowych lub w ich braku pozostały niewyjaśnione fakty istotne dla rozstrzygnięcia sprawy, sąd dla wyjaśnienia tych faktów

Typ: Porada
Kategoria: Prawo cywilne
Data utworzenia: 21 stycznia 2013

Pełnomocnictwo udzielone dla spadkobiercy

dokumentów zweryfikuje czy istotnie osoby wskazane są umocowane do występowania w roli spadkobierców. Mogą one jednak ustanowić w tej sprawie także pełnomocnika. Pełnomocnikiem w sprawie może być radca prawny lub adwokat, którzy mogą działać w imieniu

Słowa kluczowe: cywilne postępowanie, spadek
Typ: Porada
Kategoria: Prawo cywilne
Data utworzenia: 18 maja 2006

Skarga administracyjna

się odsetek i kosztów związanych z należnością główną), podpis strony albo jej przedstawiciela ustawowego lub pełnomocnika (za stronę, która nie może się podpisać, podpisuje skargę osoba przez nią upoważniona z wymieniem przyczyny, dla której strona

Typ: Porada
Kategoria: Prawo cywilne
Data utworzenia: 13 czerwca 2006

Pełnomocnik w sprawie o rozwód

.

Osoby mogące występować w charakterze pełnomocnika w sprawach cywilnych (oraz z zakresu prawa rodzinnego i opiekuńczego) określone zostały w art. 87 § 1 kpc (kodeksu postępowania cywilnego). Zgodnie z treścią tego przepisu, pełnomocnikiem może

Słowa kluczowe: pełnomocnictwo, pełnomocnik
Typ: Porada
Data utworzenia: 19 lipca 2007

Postępowanie spadkowe w razie braku udziału spadkobiwercy w postępowaniu spadkowym

odrzuceniu spadku , które może być złożone w ciągu sześciu miesięcy od dnia, w którym spadkobierca dowiedział się o tytule swego powołania. Oświadczenie o przyjęciu lub odrzuceniu spadku może być złożone również przez pełnomocnika, jednakże umocowanie do tej

Słowa kluczowe: spadek
Typ: Porada
Kategoria: Prawo cywilne
Data utworzenia: 5 stycznia 2011

Uniewinnienie a koszty procesu w sprawie karnej

: koszty sądowe, uzasadnione wydatki stron, w tym z tytułu ustanowienia w sprawie jednego obrońcy lub pełnomocnika. Zgodnie z art. 632 kpk, w razie uniewinnienia oskarżonego lub umorzenia postępowania, jeżeli ustawa

Typ: Porada
Kategoria: Prawo karne
Data utworzenia: 21 października 2006

Odrzucenie apelacji z powodu błedów adwokata

przez Pana a nie przez adwokata. Jednocześnie wezwanie do uzupełnienia braków formalnych apelacji Sąd doręczył adwokatowi, bowiem zgodnie z treścią art. 133§ 3 Kodeksu postępowania cywilnego, jeżeli ustanowiono pełnomocnika procesowego lub osobę

Słowa kluczowe: adwokat, apelacja
Typ: Porada
Data utworzenia: 12 sierpnia 2007
« Poprzednia 1  |  2  |  3  |  4  |  5  |  6 … 11 Następna »
® 2008 - 2019 SerwisPrawa.pl sp. z o.o. Korzystanie z portalu oznacza akceptację regulaminu.