Jesteś tutaj: Strona główna serwisu Strona głównaPorady prawnepełnomocnik
Pełnomocnik grupy -

Pełnomocnikiem procesowym w postępowaniu grupowym może być jedynie adwokat lub radca prawny. W postępowaniu grupowym obowiązuje zastępstwo powoda przez adwokata lub radcę prawnego, chyba że powód jest adwokatem lub radcą prawnym. 

art. 4 ust. 4 Ustawy o dochodzeniu roszczeń w postępowaniu grupowym

 
 
Wyszukiwana fraza:

pełnomocnik

Archiwum wyszukiwanych fraz prawnych Znaleziono 54 publikacji spełniających kryteria wyszukiwania.

Ważność udzielonego pełnomocnictwa przez pośrednika obrotu nieruchomościami

ważność) poprzez złożenie oświadczenia przez mocodawców (w tym wypadku przedsiębiorcę) o ważności zawartej umowy. (Kodeks cywilny Art. 103. § 1. Jeżeli zawierający umowę jako pełnomocnik nie ma umocowania albo przekroczy jego zakres, ważność umowy zależy

Słowa kluczowe: cywilne prawo, pełnomocnik
Typ: Porada
Kategoria: Prawo cywilne
Data utworzenia: 19 maja 2006

Pełnomocnictwo do spadku

Czy ja jako synowa mogę wystąpić o nabycie spadku, jeżeli mój mąż by mnie do tego upoważnił?

Art. 86 kodeksu postępowania cywilnego głosi, iż strona może działać przed sądem osobiście lub przez pełnomocnika. A zgodnie z art. 87 § 1 kodeksu postępowania cywilnego pełnomocnikiem może być małżonek strony czyli Pani. Oczywiście…

Słowa kluczowe: pełnomocnictwo, pełnomocnik, spadek
Typ: Porada
Kategoria: Prawo cywilne
Data utworzenia: 5 czerwca 2006

Czynność zwykłego zarządu

Czy umowa sprzedaży samochodu będącego wspólną własnością jest ważna jeśli jest podpisana wyłącznie przez żonę. Mąż przebywa za granicą, a samochód jest zarejestrowany na niego.

Rejestracja samochodu jest czynnością administracyjną i nie decyduje o prawie własności. Oczywiście dowód rejestracyjny powinien odzwierciedlać…

Słowa kluczowe: pełnomocnik, ustrój majątkowy
Typ: Porada
Data utworzenia: 30 czerwca 2006

Pełnomocnictwo do podpisania rozwiązania umowy najmu

także jak zostanie udzielone w formie pisemnej. Pełnomocnictwo powinno określić pełnomocnika (z imienia i nazwiska, wraz z podaniem nr dowodu osobistego), oraz czynności, do której pełnomocnik jest umocowany (w tym przypadku, do zawarcia

Słowa kluczowe: pełnomocnictwo, pełnomocnik
Typ: Porada
Kategoria: Prawo cywilne
Data utworzenia: 6 lipca 2007

Pełnomocnik w sprawie o rozwód

Złożyłam pozew rozwodowy z Włochem w Polsce bez orzekania o winie. Nie mamy dzieci i mąż zgadza się na rozwód. Mąż dostał odpis pozwu do Włoch (nie zna języka polskiego) przetłumaczony przez sąd gdzie zawiadomiono go, że jeśli nie może sam przyjechać na sprawę to niech udzieli komuś pełnomocnictwa. Moje pytanie jest takie, komu może udzielić…

Słowa kluczowe: pełnomocnictwo, pełnomocnik
Typ: Porada
Data utworzenia: 19 lipca 2007

Odpowiedzialność pełnomocnika z tytułu zaciągniętego zobowiązania

podpisanego weksla, a nie na kredytobiorcę. Czy to możliwe?

Zgodnie z orzeczeniem Sądu Najwyższego z dnia 02.11.1936 roku, sygn. akt II C 1454/36, kto podpisał weksel bez zaznaczenia, że czyni to jako pełnomocnik innej osoby, odpowiada wekslowo osobiście

Słowa kluczowe: pełnomocnictwo, pełnomocnik
Typ: Porada
Kategoria: Prawo cywilne
Data utworzenia: 24 października 2007

Umowa sprzedaży mieszkania zawarta przez pełnomocnika

pełnomocnictwo zostanie odwołane przed dokonaniem czynności prawnej, do której umocowany był pełnomocnik. Co do zasady, na podstawie art. 103 § 1 Kc, jeżeli zawierający umowę jako pełnomocnik nie ma umocowania albo przekroczy jego zakres, ważność umowy

Słowa kluczowe: pełnomocnik
Typ: Porada
Kategoria: Prawo cywilne
Data utworzenia: 4 listopada 2007

Można zawrzeć umowę jako pełnomocnik oraz druga strona umowy

szpitalem (umowę o wynajem pomieszczeń oraz świadczenie i zakup usług medycznych)?

W polskim prawie brak jest generalnego przepisu, który by stanowił, że przedstawiciel (pełnomocnik) drugiej osoby nie może z samym sobą sporządzić czynności prawnej. Nie

Słowa kluczowe: pełnomocnik, umowa
Typ: Porada
Kategoria: Prawo cywilne
Data utworzenia: 10 kwietnia 2008

Pełnomocnikiem strony w sprawie cywilnej może być także bliski krewny

zstępni strony oraz osoby pozostające ze stroną w stosunku przysposobienia. Przepis ten określa krąg osób, które mogą zastępować stronę w sprawie cywilnej jako jej pełnomocnik (oprócz wymienionych, w określonych sprawach pełnomocnikiem mogą

Słowa kluczowe: pełnomocnik
Typ: Porada
Kategoria: Prawo cywilne
Data utworzenia: 28 września 2009

Odpowiedzialność pełnomocnika w przypadku zawierania umowy kredytu

niespłacania kredytu przez firmę?

Udzielenie pełnomocnictwa upoważnia pełnomocnika do działania w imieniu mocodawcy. Jednakże pełnomocnik dokonując czynności prawnej w imieniu mocodawcy, musi działać w zakresie udzielonego pełnomocnictwa. Szczegółowo

Słowa kluczowe: pełnomocnictwo, pełnomocnik
Typ: Porada
Kategoria: Prawo cywilne
Data utworzenia: 26 października 2009
« Poprzednia 1  |  2  |  3  |  4  |  5  |  6 Następna »
® 2008 - 2022 SerwisPrawa.pl sp. z o.o. Korzystanie z portalu oznacza akceptację regulaminu.