Jesteś tutaj: Strona główna serwisu Strona głównaPorady prawneosoba
Osoba -

rozumie się przez to osobę fizyczną lub prawną albo jednostkę organizacyjną nieposiadającą osobowości prawnej

Ustawa o ochronie gruntów rolnych i leśnych art 4.pkt.3

 
 
Wyszukiwana fraza:

osoba

Archiwum wyszukiwanych fraz prawnych Znaleziono 727 publikacji spełniających kryteria wyszukiwania.

Osoba trzecia może uzyskać klauaulę wykonalności w razie nabycia wierzytelności

Sprawa przeciwegzekucyjna została zawieszona z uwagi na upadłość wierzyciela. Niedawno komornik umorzył postępowanie egzekucyjne z adnotacją, że wierzyciel nie podjął zawieszonego postępowania przeciwegzekucyjnego. Okazuje się jednak, że wierzyciela będącego w upadłości kupiła inna firma, która przysłała mi informację, że jest ona teraz…

Słowa kluczowe: tytuł wykonawczy
Typ: Porada
Data utworzenia: 5 września 2010

Osoba wobec której warunkowo umorzono postępowanie karne jest osobą skazaną

. Reasumując, osoba wobec, której prawomocnie warunkowo umorzono postępowanie karne naszym zdaniem jest osobą skazaną w rozumieniu art. 28 ust. 1 pkt. 2 ustawy z dnia 22 stycznia 1999 roku o ochronie informacji niejawnych co skutkuje, iż nie może być ona

Słowa kluczowe: KRK, rejestr karny, skazany, sprawa karna
Typ: Porada
Data utworzenia: 22 maja 2010

Osoba ubezwłasnowolniona na gruncie prawa podatkowego jest traktowana jak dziecko

Jestem sądownie ustanowionym opiekunem prawnym mojego całkowicie ubezwłasnowolnionego męża (ma pierwszą grupę inwalidzką, orzeczenie o znacznym stopniu niepełnosprawności, dodatek pielęgnacyjny (niezdolny do samodzielnej egzystencji). Mąż mieszka ze mną, jestem jego jedynym opiekunem. Z uwagi na konieczność stałej opieki nad mężem musiałam…

Typ: Porada
Data utworzenia: 5 grudnia 2012

Osoba zarejestrowana jako bezrobotna nie może wykonywać innej pracy zarobkowej

podstawie umów cywilnoprawnych, w tym umowy agencyjnej, umowy zlecenia, umowy o dzieło albo w okresie członkostwa w rolniczej spółdzielni produkcyjnej, spółdzielni kółek rolniczych lub spółdzielni usług rolniczych. Tylko taka osoba, która uznana zostanie za

Typ: Porada
Kategoria: Prawo pracy
Data utworzenia: 21 lutego 2013

Osoba zamieszkująca w lokalu mieszkalnym odpowiada solidarnie za zaległości zwiazane z korzytsaniem z lokalu

Rodzice zadłużyli mieszkanie. To nie jest mieszkanie własnościowe, a komornik chcę to zadłużenie ściągnąć z moich poborów. Dostałem pismo z sądu i takie samo pismo zostało uwzględnione w moich dokumentach osobowych w pracy. Ja jestem tam tylko zameldowany, a dług nie należy do mnie tylko do rodziców. Rodzice są bezrobotni. Czy jest możliwość…

Słowa kluczowe: egzekucja
Typ: Porada
Kategoria: Prawo cywilne
Data utworzenia: 28 października 2007

Osoba bliska która nabyła wykupione mieszkanie komunalne, nie ma prawa do ulgi

Czy jeśli przed upływem 5 lat od daty wykupu mieszkania komunalnego sprzeda się je osobie bliskiej, to czy osoba bliska musi zwrócić udzieloną bonifikatę jeśli sprzeda je również przed upływem 5 lat od pierwotnej daty wykupu i całość uzyskanych

Słowa kluczowe: nieruchomość
Typ: Porada
Data utworzenia: 30 marca 2008

Osoba trzecia może żądać zwolnienia zajętych rzeczy należących do niej w drodze powództwa przeciwegzekucyjnego

obowiązek wykazania, że rzeczy te nie stanowią jego własności. Zgodnie z art. 841 § 1 k.p.c. (kodeksu postępowania cywilnego), osoba trzecia może w drodze powództwa żądać zwolnienia zajętego przedmiotu od egzekucji, jeżeli skierowanie do niego egzekucji

Typ: Porada
Kategoria: Prawo cywilne
Data utworzenia: 1 grudnia 2008

Odpowiedzialność karną może ponosić osoba, która złoży fałszywe zeznania albo zatai prawdę,

ojca?

W postępowaniu sądowym odpowiedzialność karną może ponosić osoba, która złoży fałszywe zeznania albo zatai prawdę, a także gdy w dokumencie mającym znaczenie prawne wystawia, poświadcza w nim nieprawdę. Odpowiedzialność za

Typ: Porada
Kategoria: Prawo karne
Data utworzenia: 27 czerwca 2010

Każda osoba będąca w posiadaniu dokumentu, na żądanie sądu obowiazana jest do jego wydania

zeznania albo kto posiada dokument w imieniu osoby trzeciej, która mogłaby z takich samych przyczyn sprzeciwić się przedstawieniu dokumentu. Jednakże i wówczas nie można odmówić przedstawienia dokumentu, gdy jego posiadacz lub osoba trzecia obowiązani są do

Słowa kluczowe: dokument
Typ: Porada
Data utworzenia: 14 grudnia 2010

Osoba niepełnosprawna parkująca swój pojazd poza wyznaczonym miejscem zobowiązana jest do uiszczenia opłaty

Jestem emerytem, od wielu lat posiadam grupę inwalidztwa i kartę imienną, która wystawiona jest pod szybą mojego samochodu. Kilka dni temu w celu wykupienia leków zatrzymałem się na przeciwko apteki w strefie płatnego parkowania, dosłownie na 5 minut. Po powrocie do samochodu za wycieraczką znalazłem zawiadomienie o obowiązku zapłaty opłaty dodatkowej…

Typ: Porada
Data utworzenia: 1 września 2012
« Poprzednia 1  |  2  |  3  |  4  |  5 … 73 Następna »
® 2008 - 2022 SerwisPrawa.pl sp. z o.o. Korzystanie z portalu oznacza akceptację regulaminu.