Jesteś tutaj: Strona główna serwisu Strona głównaPorady prawneorgan+administracji+publicznej
Organy administracji publicznej - centralne organy administracji rządowej, wojewodów, działające w ich lub we własnym imieniu inne terenowe organy administracji rządowej (zespolonej i niezespolonej), organy jednostek samorządu terytorialnego oraz inne organy i podmioty powołane na podstawie przepisów prawa do załatwiania spraw indywidualnych rozstrzyganych w drodze decyzji administracyjnych - art. 5 § 1 pkt. 3 kodeksu postępowania administracyjnego.
 
 
Wyszukiwana fraza:

organ+administracji+publicznej

Archiwum wyszukiwanych fraz prawnych Znaleziono 350 publikacji spełniających kryteria wyszukiwania.

Organ administracyjny ma obowiązek udzielać pouczeń stronie

administracyjnego (K.p.a.). Zgodnie z treścią art. 9 K.p.a. organy administracji publicznej są obowiązane do należytego i wyczerpującego informowania stron o okolicznościach faktycznych i prawnych, które mogą mieć wpływ na ustalenie ich praw i obowiązków będących

Typ: Porada
Data utworzenia: 23 maja 2012

Udostępnienie informacji publicznej

Skierowałem do Burmistrza wniosek o udostępnienie informacji publicznej t.j. wykazu podmiotów którym udzielono pomocy w zakresie podatków i opłat w 2008 roku. W odpowiedzi udzielonej po 17 dniach uzyskałem wykaz (bez nazw podmiotów) ale do swojej

Słowa kluczowe: informacja
Typ: Porada
Data utworzenia: 29 września 2008

Rękojmia wiary publicznej ksiąg wieczystych

wieczystej jest wpisane zgodnie z rzeczywistym stanem prawnym. Jest to domniemanie prawne, które może być obalone jedynie w postępowaniu sądowym. Wpis w księdze wieczystej korzysta z rękojmi wiary publicznej ksiąg wieczystych, co oznacza, że w razie

Słowa kluczowe: darowizna
Typ: Porada
Kategoria: Prawo cywilne
Data utworzenia: 7 stycznia 2009

Bezczynność organu administracyjnego przy zawarciu umowy cywilnoprawnej

zbędnej zwłoki. Bezczynność organu administracji publicznej występuje nie tylko wówczas, gdy w prawnie ustalonym terminie organ nie podjął żadnych czynności w sprawie, ale również wtedy, gdy je podjął, lecz mimo ustawowego obowiązku, nie zakończył go

Słowa kluczowe: wykup mieszkania
Typ: Porada
Data utworzenia: 8 lutego 2008

Udzielenie informacji na żądanie administracyjnego organu egzekucyjnego

. 36 § 1 ustawy o postępowaniu egzekucyjnym w administracji, w zakresie niezbędnym do prowadzenia egzekucji organ egzekucyjny może żądać od uczestników postępowania informacji i wyjaśnień, jak również zwracać się o udzielenie informacji do organów

Typ: Porada
Data utworzenia: 3 czerwca 2011

Dostęp do informacji publicznej jest prawem każdego obywatela

formułowane w sposób wyraźny, a wątpliwości powinny przemawiać na rzecz dostępu. Informacją publiczną będzie zatem całość dokumentacji posiadanej przez dany organ władzy publicznej, którą organ używa do zrealizowania powierzonych prawem zadań. Dostęp do

Typ: Porada
Data utworzenia: 17 grudnia 2010

Termin wydania decyzji administracyjnej

. Przepis powyższy ma charakter instrukcyjny, nie dotrzymanie terminu przez organ nie powoduje nieważności wydanej decyzji. Odpowiedzialność za zwłokę w wydaniu decyzji przepisy KPA przerzucają na pracownika organu administracji publicznej, który z

Typ: Porada
Kategoria: Prawo pracy
Data utworzenia: 26 września 2006

Skarga na przewlekłość postepowania prowadzonego przez dziekana uczelni wyższej

miesiąca od dnia otrzymania odwołania. O każdym przypadku niezałatwienia sprawy w terminie określonym w art. 35 organ administracji publicznej obowiązany jest zawiadomić strony, podając przyczyny zwłoki i wskazując nowy termin załatwienia sprawy

Słowa kluczowe: skarga administracyjna
Typ: Porada
Data utworzenia: 3 lutego 2009

Zasady pobierania i wysokość opłat w uczelni niepublicznej określa organ wskazany w jej statucie

tych opłat, ustala rektor uczelni publicznej. W przypadku uczelni niepublicznych kwestia ta wygląda odmiennie. Zgodnie z art. 99 ust. 4 ustawy o szkolnictwie wyższym , zasady pobierania i wysokość opłat w uczelni niepublicznej określa organ wskazany w

Typ: Porada
Kategoria: Prawo cywilne
Data utworzenia: 26 stycznia 2011

Skarga na decyzję ministra

Kto jest organem administracji publicznej wyższego stopnia wobec Ministra Spraw Zagranicznych, innymi słowy do jakiego organu wyższego stopnia powinienem wnieść skargę na Ministra Spraw Zagranicznych?

Na podstawie art. 227 kpa (przedmiotem

Typ: Porada
Data utworzenia: 10 czerwca 2007
« Poprzednia 1  |  2  |  3  |  4  |  5 … 35 Następna »
® 2008 - 2022 SerwisPrawa.pl sp. z o.o. Korzystanie z portalu oznacza akceptację regulaminu.