Jesteś tutaj: Strona główna serwisu Strona głównaPorady prawneoraz
 
Wyszukiwana fraza:

oraz

Archiwum wyszukiwanych fraz prawnych Znaleziono 1634 publikacji spełniających kryteria wyszukiwania.

Nabycie spadku oraz dział spadku

się zgodnie z art. 1007 Kc (Kodeksu cywilnego) - roszczenia uprawnionego z tytułu zachowku oraz roszczenia spadkobierców o zmniejszenie zapisów i poleceń przedawniają się z upływem lat trzech od ogłoszenia testamentu. Roszczenie przeciwko osobie

Słowa kluczowe: dział spadku, nabycie spadku
Typ: Porada
Kategoria: Prawo cywilne
Data utworzenia: 7 listopada 2007

Przedawnienie zobowiązań publicznoprawnych oraz cywilnych

społecznych (jednolity tekst: Dz.U. z 2007 r. Nr 11, poz. 74 ze zm.) w brzmieniu nadanym ustawą z dnia 18 grudnia 2002 r. o zmianie ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych oraz o zmianie niektórych innych ustaw (Dz.U. Nr 241, poz. 2074), znajduje

Słowa kluczowe: przedawnienie
Typ: Porada
Kategoria: Prawo cywilne
Data utworzenia: 30 czerwca 2010

Najem lokalu mieszkalnego oraz zameldowanie lokatorów

zasobie gminy i o zmianie kodeksu cywilnego oraz o zmianie niektórych innych ustaw. Zgodnie z art. 19a pkt. 1 ustawy, umową najmu okazjonalnego lokalu jest umowa najmu lokalu służącego do zaspokajania potrzeb mieszkaniowych, którego właściciel, będący

Słowa kluczowe: najem lokalu
Typ: Porada
Kategoria: Prawo cywilne
Data utworzenia: 25 lipca 2010

Zabezpieczenie spadku oraz uprawnienie do zachowku

praw pozostałych po spadkodawcy, wierzyciel mający pisemny dowód należności przeciwko spadkodawcy oraz właściwy urząd skarbowy. Zachowek przysługuje zgodnie z art. 991 § 1 Kc - Zstępnym, małżonkowi oraz rodzicom spadkodawcy, którzy byliby powołani

Typ: Porada
Kategoria: Prawo cywilne
Data utworzenia: 21 listopada 2007

Usunięcie postów oraz użytkownika z forum

. Zgodnie z art. 8 ust. 1 ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną, usługodawca ( w tym wypadku administrator) ma obowiązek określić oraz umożliwić usługobiorcy dostęp do regulaminu świadczenia usług drogą elektroniczną. Usługobiorca co do

Typ: Porada
Data utworzenia: 20 stycznia 2013

Prawa autorskie do wizerunku oraz utworu audiowizualnego

ten fakt w materiałach reklamowych?

W sprawie bez wątpienia znajdują zastosowanie przepisy ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 roku Kodeks cywilny (dalej K.c.) oraz ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (dalej Prawie

Typ: Porada
Data utworzenia: 21 kwietnia 2014

Spadek - dział spadku oraz inne przepisy w zakresie spadku

(art. 922 – 1088) oraz przepisy kodeksu postępowania cywilnego w zakresie procedury. Dziedziczenie w Pani przypadku następuje z mocy ustawy (nic Pani nie pisze o testamencie), stąd dziedziczeniu ustawowemu podlegać będzie majątek spadkowy pozostawiony

Słowa kluczowe: spadek
Typ: Porada
Kategoria: Prawo cywilne
Data utworzenia: 4 maja 2007

Termin do wniesienia apelacji oraz żądania uzasadnienia wyroku

posiedzeniu niejawnym. Sąd sporządza uzasadnienie wyroku również wówczas, gdy wyrok został zaskarżony w ustawowym terminie oraz gdy wniesiono skargę o stwierdzenie niezgodności z prawem prawomocnego orzeczenia. Zgodnie z art. 369 kpc, apelację wnosi się do

Słowa kluczowe: apelacja, termin
Typ: Porada
Data utworzenia: 6 czerwca 2007

Odpowiedzialność za przestępstwo skarbowe oraz przedawnienie tego przestępstwa

. 57 § 1 kks, podatnik, który uporczywie nie wpłaca w terminie podatku, podlega karze grzywny za wykroczenie skarbowe. Samo postępowanie karne skarbowe prowadzone jest w oparciu o kodeks karny skarbowy oraz o przepisy kodeksu postępowania

Typ: Porada
Kategoria: Prawo karne
Data utworzenia: 13 listopada 2007

Zmiana wysokości alimentów oraz zasiłków w przypadku zawarcia małżeństwa

Jestem po rozwodzie. Mam dwóch synów na których otrzymuje zasiłek dla niepełnosprawnych, alimenty i rodzinne. Czy jak wyjdę drugi raz zamaż to stracę te pieniądze?

Świadczenia alimentacyjne wynikają z prawa rodzinnego i opiekuńczego (Krio), zgodnie z którego przepisami, zawarcie związku małżeńskiego nie wywołuje wprost skutków…

Słowa kluczowe: alimenty
Typ: Porada
Data utworzenia: 15 listopada 2007
« Poprzednia 1  |  2  |  3  |  4  |  5 … 164 Następna »
® 2008 - 2023 SerwisPrawa.pl sp. z o.o. Korzystanie z portalu oznacza akceptację regulaminu.