Jesteś tutaj: Strona główna serwisu Strona głównaPorady prawneopieki
Pierwsza forma opieki zastępczej nad dzieckiem -

 całodobową placówkę opiekuńczo-wychowawczą lub rodzinę zastępczą, w której dziecko zostało umieszczone po raz pierwszy

Ustawa z dnia 12 marca 2004 r.o pomocy społecznej art.6 pkt.11a

 
 
Wyszukiwana fraza:

opieki

Archiwum wyszukiwanych fraz prawnych Znaleziono 90 publikacji spełniających kryteria wyszukiwania.

Odroczenie kary pozbawienia wolności

odroczenia nie może przekroczyć roku, chyba że chodzi o kobietę ciężarną lub w okresie 3 lat po urodzeniu dziecka i sprawowania nad nim opieki. Ponadto sąd penitencjarny może udzielić przerwy w wykonaniu kary, jeżeli przemawiają za tym ważne względy zdrowotne

Słowa kluczowe: odroczenie kary
Typ: Porada
Kategoria: Prawo karne
Data utworzenia: 10 kwietnia 2009

Dostęp do dokumentacji medycznej pacjenta

dyrektor archiwum może jakoś odpowiedzieć za takie niedopatrzenie?

Na podstawie art. 18 ustawy z dnia 30 sierpnia 1991 roku o zakładach opieki zdrowotnej, w dniu 21 grudnia 2006 roku wydane zostało Rozporządzenie Ministra Zdrowia w sprawie rodzajów i

Typ: Porada
Data utworzenia: 21 czerwca 2010

Po przerwie w wykonaniu kary pozbawienia wolności skazany może wnosić o jej zawieszenie

odroczenia nie może przekroczyć roku, chyba że chodzi o kobietę ciężarną lub w okresie 3 lat po urodzeniu dziecka i sprawowania nad nim opieki. Ponadto sąd penitencjarny może udzielić przerwy w wykonaniu kary, jeżeli przemawiają za tym ważne

Typ: Porada
Kategoria: Prawo karne
Data utworzenia: 19 grudnia 2012

Zakaz zatrudniania członków rodziny w samorządach

marca 1990 roku o pracownikach samorządowych - Małżonkowie oraz osoby pozostające ze sobą w stosunku pokrewieństwa do drugiego stopnia lub stosunku powinowactwa pierwszego stopnia i przysposobienia, opieki lub kurateli - nie mogą być zatrudnieni u

Słowa kluczowe: pracownik samorządowy
Typ: Porada
Kategoria: Prawo pracy
Data utworzenia: 2 stycznia 2007

Urlop bezpłatny a okres zatrudnienia

, pracownicy w celu sprawowania osobistej opieki nad dzieckiem, urzędnikowi służby cywilnej, w związku z podnoszeniem przez pracownika kwalifikacji, wcelu odbycia ćwiczeń wojskowych

Słowa kluczowe: urlop, urlop bezpłatny
Typ: Porada
Kategoria: Prawo pracy
Data utworzenia: 22 lutego 2007

Warunkowe zawieszenie odroczonej kary pozbawienia wolności

o kobietę ciężarną lub w okresie 3 lat po urodzeniu dziecka i sprawowania nad nim opieki. Odroczenie wykonania kary pozbawienia wolności następuje na okres do 6 miesięcy. Jeżeli odroczenie wykonania kary na przekraczającej 2 lat pozbawienia wolności

Typ: Porada
Kategoria: Prawo karne
Data utworzenia: 21 czerwca 2007

Alimenty według prawa niemieckiego

Matka męża posiadająca podwójne obywatelstwo polskie i niemieckie i mieszka w Niemczech. Jest chora i przebywa w domu opieki w Niemczech, gdzie mieszka też jej córka. Niemcy chcą, aby rodzina partycypowała w kosztach utrzymania jej w tym ośrodku

Słowa kluczowe: alimenty, prawo niemieckie
Typ: Porada
Kategoria: Prawo obce
Data utworzenia: 20 września 2007

Wejście w stosunek najmu mieszkania komunalnego

Głównym najemcą jest mój dziadek, który jest całkowicie ubezwłasnowolniony, opiekunem jest moja matka, z którą nie utrzymuję żadnych kontaktów. Dziadek wymaga stałej, całodobowej opieki. Ja stale z nim zamieszkuję w wynajmowanym przez niego

Typ: Porada
Data utworzenia: 24 lipca 2007

Rozporządzanie majątkiem osoby ubezwłasnowolnionej całkowicie

czy on może jej dokonać na rzecz opiekuna jako osoba ubezwłasnowolniona?

Zgodnie z treścią art. 175 k.r.o. (kodeksu rodzinnego i opiekuńczego) do opieki nad ubezwłasnowolnionym całkowicie stosuje się odpowiednio przepisy o opiece nad małoletnim

Typ: Porada
Data utworzenia: 25 maja 2010

Osoba ubezwłasnowolniona na gruncie prawa podatkowego jest traktowana jak dziecko

mną, jestem jego jedynym opiekunem. Z uwagi na konieczność stałej opieki nad mężem musiałam zrezygnować z pracy, utrzymujemy się z renty męża. Czy w związku z taką sytuacją mam prawo do odliczenia od podatku PIT 37 ulgi rodzinnej (jak na dziecko

Typ: Porada
Data utworzenia: 5 grudnia 2012
« Poprzednia 1  |  2  |  3  |  4  |  5  |  6 … 9 Następna »
® 2008 - 2022 SerwisPrawa.pl sp. z o.o. Korzystanie z portalu oznacza akceptację regulaminu.