Kalendarz przedsiębiorcy: 15-02-2019 Termin zapłaty podatku od nieruchomości…
Jesteś tutaj: Strona główna serwisu Strona głównaPorady prawneopłaty
Podmiot pobierający opłaty (EETS) -

Oznacza publiczną lub prywatną organizację odpowiedzialną za pobieranie opłat za poruszanie się pojazdem na obszarze EETS;

DECYZJA KOMISJI nr 2009/750/EC z dnia 6 października 2009 roku w sprawie definicji europejskiej usługi opłaty elektronicznej oraz jej elementów technicznych

 
Wyszukiwana fraza:

opłaty

Archiwum wyszukiwanych fraz prawnych Znaleziono 216 publikacji spełniających kryteria wyszukiwania.

Opłata abonamentowa RTV przedawnienia się z upływem lat 5, tak jak zobowiązania podatkowe

Dostałam wezwanie do zapłaty za abonament RTV od 2007r. do 2012r w kwocie 1.200 zł plus odsetki 400 zł. Odpisałam powołując się na art. 118 kodeksu cywilnego, że do roszczeń dotyczących opłaty abonamentowej stosuje się okres do 3 lata wstecz

Typ: Porada
Data utworzenia: 24 sierpnia 2012

Windykacja opłat abonamentu RTV

telewizyjnych pobiera się opłaty abonamentowe. Domniemywa się, że osoba, która posiada odbiornik radiofoniczny lub telewizyjny w stanie umożliwiającym natychmiastowy odbiór programu, używa tego odbiornika. Obowiązek uiszczania opłaty abonamentowej powstaje z

Typ: Porada
Data utworzenia: 7 listopada 2012

Wyłączenie spod opodatkowania nieruchomości nie wykorzystywanej do prowadzenia działalności

W drodze spadku otrzymałem nieruchomość (budynek warsztatowo - garażowy), który nie jest przeze mnie wykorzystywany do prowadzenia działalności gospodarczej. Budynek ten jest w dość kiepskim stanie technicznym a mimo to płacę za niego podatek od nieruchomości. Mam zamiar rozpocząć remont 2/3 tego budynku i zgłosić ten fakt do gminy. Czy wówczas…

Typ: Porada
Data utworzenia: 24 listopada 2013

Odpowiedzialność dzieci za długi rodziców

także za zapłatę czynszu Z sytuacją taką będziemy mieć do czynienia w przypadku odpowiedzialności za zadłużenie wynikające z opłat czynszowych . Zgodnie z art. 4 ust. 6 prawa spółdzielczego, za opłaty czynszowe odpowiadają solidarnie z członkami

Słowa kluczowe: czynsz, dług, długi rodziców, dzieci
Typ: Porada
Kategoria: Prawo cywilne
Data utworzenia: 26 marca 2011

Przedawnienie podatku od nieruchomości

W roku 2001 kupiłam działkę wieczyste użytkowanie pod działalność gospodarcza, notarialnie bez obciążeń w księdze wieczystej. Po roku urząd gminy uzyskał wyrok sadu nakazujący zapłatę kolosalnej kwoty zaległych podatków po byłym właścicielu. Gmina oddała sprawę do komornika i powiedziała, że zabiera tą działkę. Pogodziłam się z tym…

Typ: Porada
Data utworzenia: 2 lutego 2013

Gmina wybudowała kanalizację, ale właściciel nieruchomości zapłaci za to włąsciwą opłatę adiacencką

może, ale nie musi nałożyć taką opłatę. Staramy się wystosować pismo do urzędu miasta, z prośbą o nie naliczanie takiej opłaty. Proszę o wskazanie argumentów, przesłanek, jakie pomogłyby nam w powyższym temacie.

Regulacje prawne dotyczące opłaty

Słowa kluczowe: adiacencka opłata
Typ: Porada
Data utworzenia: 17 września 2009

Zapłacisz nawet za 1 dzień braku obowiązkowego ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej - OC

warunkami tego ubezpieczenia określonymi w ustawie, jest obowiązana wnieść opłatę. Wysokość opłaty dla ubezpieczenia OC posiadaczy pojazdów mechanicznych, będących samochodami osobowymi wynosi równowartość 500 euro. W przypadku posiadaczy pojazdów

Słowa kluczowe: ubezpieczenie
Typ: Porada
Data utworzenia: 11 lutego 2010

Opłata adiacencka może być nałożona w przypadku wzrostu wartości nieruchomości spowodowanej inwestycją

o ustaleniu opłaty adiacenckiej może nastąpić w terminie do 3 lat, od dnia stworzenia warunków do podłączenia nieruchomości do poszczególnych urządzeń infrastruktury technicznej albo od dnia stworzenia warunków do korzystania z wybudowanej drogi

Słowa kluczowe: adiacencka opłata
Typ: Porada
Data utworzenia: 7 stycznia 2010

Kradzież energii elektrycznej jako dług spadkowy

Chciałabym się dowiedzieć, czy zakład energetyczny może dochodzić roszczeń z tytułu opłaty za nielegalny pobór energii elektrycznej od spadkobierców dłużnika. Obowiązujący kodeks karny kwalifikuje nielegalny pobór energii elektrycznej jako

Typ: Porada
Data utworzenia: 3 października 2006

Uprawnienie gminy do naliczenia renty planistycznej

. Wysokość opłaty nie może być wyższa niż 30 % wzrostu wartości nieruchomości. Zgodnie z wyrokiem z dnia 1 czerwca 2006 wojewódzkiego sądu administracyjnego w Warszawie (sygn. akt IV SA/Wa 212/06), tylko bezpośrednie następstwa wynikające z uchwalenia lub

Słowa kluczowe: renta planistyczna
Typ: Porada
Data utworzenia: 1 października 2007
« Poprzednia 1  |  2  |  3  |  4  |  5 … 22 Następna »
® 2008 - 2019 SerwisPrawa.pl sp. z o.o. Korzystanie z portalu oznacza akceptację regulaminu.