Kalendarz przedsiębiorcy: 20-10-2018 Termin obliczenia i wpłacenia zaliczki… (US)
Jesteś tutaj: Strona główna serwisu Strona głównaPorady prawneokres wypowiedzenia umowy
Wyszukiwana fraza:

okres wypowiedzenia umowy

Archiwum wyszukiwanych fraz prawnych Znaleziono 89 publikacji spełniających kryteria wyszukiwania.

Wypowiedzenie umowy o pracę przez pracownika

zawarta na czas określony lub na czas wykonania określonej pracy - w wysokości wynagrodzenia za okres 2 tygodni. Oświadczenie pracownika o rozwiązaniu umowy o pracę bez wypowiedzenia powinno nastąpić na piśmie, z podaniem przyczyny uzasadniającej

Słowa kluczowe: wypowiedzenie umowy
Typ: Porada
Kategoria: Prawo pracy
Data utworzenia: 26 września 2006
Kancelaria Adwokacka
LegalClick.pl - Nowoczesne narzędzie dla nowoczesnego prawnika

Wypowiedzenie zmieniające umowy o pracę

. Okres wypowiedzenia w takim przypadku jest identyczny jak przy definitywnym wypowiedzeniu umowy o pracę, co oznacza że pracodawca jednostronnie nie może go skrócić. Pozew do sądu pracy pracownik może wnieść, jeżeli uznaje że zmiana warunków narusza

Słowa kluczowe: wypowiedzenie umowy
Typ: Porada
Data utworzenia: 20 listopada 2006

W trakcie urlopu nie można wypowiedzieć stosunku pracy

nie może wypowiedzieć umowy o pracę w czasie urlopu pracownika, a także w czasie innej usprawiedliwionej nieobecności pracownika w pracy, jeżeli nie upłynął jeszcze okres uprawniający do rozwiązania umowy o pracę bez wypowiedzenia. Wykładnia

Typ: Porada
Kategoria: Prawo pracy
Data utworzenia: 31 lipca 2012

Rozwiązanie przez pracownika umowy zawartej na czas określony jest możliwe za zgodą pracodawcy

pracodawca, może rozwiązać za wypowiedzeniem umowę o pracę zawartą na okres próbny lub czas nie określony. Rozwiązanie umowy o pracę następuje z upływem okresu wypowiedzenia. Ustawodawca nie przewiduje zatem co do zasady możliwości wypowiedzenia umowy

Słowa kluczowe: rozwiązanie umowy
Typ: Porada
Kategoria: Prawo pracy
Data utworzenia: 25 października 2007

Zwalniając pracownika zatrudnionego na czas nieokreślony pracodawca musi wskazać powód zwolnienia

określonych w k.p. Zgodnie z art. 36 § 1 k.p. okres wypowiedzenia umowy o pracę zawartej na czas nie określony jest uzależniony od okresu zatrudnienia u danego pracodawcy i wynosi: 1) 2 tygodnie, jeżeli pracownik był zatrudniony krócej

Słowa kluczowe: wypowiedzenie umowy
Typ: Porada
Kategoria: Prawo pracy
Data utworzenia: 4 czerwca 2010

Granice odszkodowania dla pracownika za niezgodne z prawem lub nieuzasadnione rozwiazanie umowy o pracę

k.p. określa minimalną (równą wynagrodzeniu za okres wypowiedzenia) oraz maksymalną (wynagrodzenie za okres trzech miesięcy) wysokość odszkodowania za rozwiązanie umowy o pracę zawartej na czas nieokreślony z naruszeniem prawa. Pozostawia więc ocenie

Słowa kluczowe: wypowiedzenie umowy
Typ: Porada
Kategoria: Prawo pracy
Data utworzenia: 15 kwietnia 2010

Wypowiedzenie umowy o pracę zawartej na czas określony

umowę zawartą na czas nieokreślony lub na okres próbny. W przypadku umów zawartych na czas określony wypowiedzenie takie jest mozliwe tylko w jednym przypadku i to niezależnie od tego czy wypowiedzenie chciałby złożyć pracownik czy pracodawca

Słowa kluczowe: wypowiedzenie umowy
Typ: Porada
Kategoria: Prawo pracy
Data utworzenia: 19 grudnia 2008

Rozwiązanie umowy przez pracownika młodocianego

wypowiedzeniem oraz za porozumieniem stron. W przypadku wypowiedzenia należy zachować okres wypowiedzenia określony w art. 36 § 1 k.p. Zgodnie z tym przepisem okres wypowiedzenia umowy o pracę zawartej na czas nie określony jest uzależniony od okresu

Typ: Porada
Kategoria: Prawo pracy
Data utworzenia: 27 czerwca 2012

Pracownik nie musi się godzić na rozwiązanie umowy za wypowiedzeniem stron

umowy nastąpi z ostatnim dniem miesiąca czerwca b. roku (okres wypowiedzenia umowy o pracę obejmujący tydzień lub miesiąc albo ich wielokrotność kończy się odpowiednio w sobotę lub w ostatnim dniu miesiąca). Jeżeli jednak Pani ojciec zgodzi się i

Słowa kluczowe: wypowiedzenie umowy, zwolnienie
Typ: Porada
Kategoria: Prawo pracy
Data utworzenia: 14 marca 2008

Zwolnienie pracownika z powodu długotrwałej choroby

, to automatycznie, z mocy samego prawa dochodzi do rozwiązania umowy o pracę. Do okresu zatrudnienia, od którego art. 53 Kp uzależnia możliwość rozwiązania z pracownikiem umowy o pracę bez wypowiedzenia z powodu niezdolności do pracy wskutek

Słowa kluczowe: wypowiedzenie umowy, zwolnienie
Typ: Porada
Kategoria: Prawo pracy
Data utworzenia: 11 października 2007
« Poprzednia 1  |  2  |  3  |  4  |  5 … 9 Następna »
® 2008 - 2018 SerwisPrawa.pl sp. z o.o. Korzystanie z portalu oznacza akceptację regulaminu.