Kalendarz przedsiębiorcy: 20-02-2019 Termin obliczenia i wpłacenia zaliczki… (US)
Jesteś tutaj: Strona główna serwisu Strona głównaPorady prawneokres umowy
Wyszukiwana fraza:

okres umowy

Archiwum wyszukiwanych fraz prawnych Znaleziono 224 publikacji spełniających kryteria wyszukiwania.

Czy diety i zwrot kosztów dojazdu do pracy jest wyłączony spod egzekucji

ekwiwalent za wyżywienie. Chodzi tu o szczególny system pracy ,mianowicie jest to praca na platformie wiertniczej gdzie pracownicy przebywają przez połowę miesiąca , wypracowując sobie wolną pozostała część miesiąca i za ten to okres otrzymują tak zwane

Słowa kluczowe: zajęcie
Typ: Porada
Kategoria: Prawo pracy
Data utworzenia: 23 listopada 2007

Obowiązek alimentacyjny trwa tak długu jak sąd nie orzeknie o ustaniu tego obowiązku

samodzielnie. Nie jestem mężatką. Czy sąd może nakazać mi zwrot alimentów za jakiś okres wstecz?

Obowiązek alimentacyjny rodziców wobec dziecka stanowi uszczegółowienie ogólnego obowiązku "troszczenia się o fizyczny i duchowy rozwój dziecka" i należytego

Słowa kluczowe: alimenty
Typ: Porada
Data utworzenia: 7 marca 2008

Zasiedzenie - sposób na nabycie własności nieruchomości

miał 30-letni okres zasiedzenia, którego upływ nastąpi po upływie dnia, który swą datą odpowiadać będzie terminowi nabycia posiadania. Nie mniej jednak musieli by Państwo wykazać się tymi okolicznościami, które wskazują na samoistne

Słowa kluczowe: zasiedzenie
Typ: Porada
Kategoria: Prawo cywilne
Data utworzenia: 12 marca 2008

Wejście w stosunek najmu lokalu komunalnego po zmarłym najemcy

do gminy o wykupienie tego lokalu. W maju był rzeczoznawca, który dokonywał wyceny. Poinformowano nas, że wycena musi pojawić się do wiadomości publicznej na okres około 3 tygodni a później otrzymamy decyzję. Los chciał, że mama zmarła na początku

Słowa kluczowe: najem lokalu
Typ: Porada
Kategoria: Prawo cywilne
Data utworzenia: 22 lipca 2010

Przedawnienie roszczeń wynikających z ugody zawartej z bankiem

dziesięć, a dla roszczeń o świadczenia okresowe oraz roszczeń związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej - trzy lata. W przypadku roszczeń wynikających z tytułu zawartej umowy o kredyt, z uwagi na fakt, że roszczenia te związane są z prowadzeniem

Słowa kluczowe: przedawnienie
Typ: Porada
Kategoria: Prawo cywilne
Data utworzenia: 26 lipca 2010

Wymeldowanie z lokalu mieszkalnego

ewidencji ludności i dowodach osobistych – zameldowanie w lokalu służy wyłącznie celom ewidencyjnym i ma na celu potwierdzenie faktu pobytu w tym lokalu. Zasadniczo obowiązek meldunkowy spoczywa na osobie, która przebywa na podstawie umowy lub innego

Typ: Porada
Kategoria: Prawo cywilne
Data utworzenia: 13 grudnia 2012

Premia regulaminowa w umowie o pracę

pracy. Prawo do wypłaty tej premii może wynikać z regulaminu wynagradzania (stąd jej nazwa jako premia regulaminowa) lub z treści samej umowy o pracę (w zakładzie pracy nie musi istnieć regulaminu premiowania czy wynagradzania wystarczy, że w umowie o

Typ: Porada
Kategoria: Prawo pracy
Data utworzenia: 27 lipca 2014

Zniesienie współwłasności nieruchomości w postępowaniu spadkowym

pomiędzy spadkobiercami. Podział spadku może odbyć się poprzez zawarcie umowy o dział spadku (z uwagi, że podziałem objęta jest nieruchomość, umowa wymaga formy aktu notarialnego), a jeżeli spadkobiercy nie mogą dojść do porozumienia, w postępowaniu sądowym

Typ: Porada
Kategoria: Prawo cywilne
Data utworzenia: 14 października 2007

Dochodzenie roszczeń od osoby trzeciej na podstawie skargi pauliańskiej

wierzyciel może żądać uznania umowy za bezskuteczną. Oczywiście zgodnie z treścią art. 533 k.c. osoba trzecia, która uzyskała korzyść majątkową wskutek czynności prawnej dłużnika dokonanej z pokrzywdzeniem wierzycieli, może zwolnić się od zadośćuczynienia

Typ: Porada
Kategoria: Prawo cywilne
Data utworzenia: 11 sierpnia 2010

Ugoda może być zawarta w sądzie do czasu wydania przez sąd orzeczenia w tej sprawie

prawnej (np. zamiast umowy sprzedaży została zawarta umowa darowizny). Bezwzględnie nieważna jest jedynie czynność prawna złożona drugiej stronie za jej zgodą dla pozoru. Jeżeli oświadczenie takie zostało złożone dla ukrycia innej czynności prawnej

Słowa kluczowe: spadek
Typ: Porada
Kategoria: Prawo cywilne
Data utworzenia: 9 stycznia 2011
« Poprzednia 1 … 19  |  20  |  21  |  22  |  23 Następna »
® 2008 - 2019 SerwisPrawa.pl sp. z o.o. Korzystanie z portalu oznacza akceptację regulaminu.