Kalendarz przedsiębiorcy: 25-02-2019 Termin złożenia deklaracji VAT 7 (Urząd Skarbowy)
Jesteś tutaj: Strona główna serwisu Strona głównaPorady prawneokres umowy
Wyszukiwana fraza:

okres umowy

Archiwum wyszukiwanych fraz prawnych Znaleziono 224 publikacji spełniających kryteria wyszukiwania.

Wykup mieszkania komunalnego a roszczenia o należny zachowek

razie jest on zobowiązany do zwrotu kwoty równej udzielonej bonifikacie po jej waloryzacji. Jednakże zwrot bonifikaty nie obowiązuje w przypadku zbycia tej nieruchomości na rzecz osoby bliskiej (dotyczy to także darowizny). Wówczas okres w jakim nabyte z

Słowa kluczowe: wykup mieszkania
Typ: Porada
Kategoria: Prawo cywilne
Data utworzenia: 28 października 2009

Autorskie prawa majatkowe do utworu literackiego

Konwencji berneńskiej podlegają ochronie w okresie życia autora i przez okres 70 lat licząc od dnia jego śmierci, niezależnie od daty zgodnego z prawem podania utworu do publicznej wiadomości. W Polsce w zakresie prawa autorskiego obowiązująca jest ustawa z

Słowa kluczowe: autorskie prawo
Typ: Porada
Data utworzenia: 17 stycznia 2007

Niezapłacony przejazd komunikacją miejską

kwoty za przejazd bez biletu. Nie jest to żadne postępowanie mandatowe lecz niezapłacona należność wynika z umowy o świadczenie umowy przewozu osób, więc wszelkie roszczenia są roszczeniami cywilnoprawnymi, a jedynymi kosztami jakie MPK ma prawo doliczyć

Słowa kluczowe: przewóz, umowa przewozu
Typ: Porada
Kategoria: Prawo cywilne
Data utworzenia: 12 listopada 2007

Likwidacja spółki jawnej - obowiazki likwidatorów i wspólników związane z likwidacją

rzeczywistego stanu aktywów i pasywów na dzień bilansowy. Możliwe jest przygotowanie bilansu wcześniej, tak aby zakończyć go w dniu otwarcia likwidacji (np. przy wypowiedzeniu umowy zawartej na czas nieoznaczony będzie to dzień 1 stycznia). Jeżeli jednak

Typ: Porada
Data utworzenia: 11 maja 2010

Jak pozbyć się niechcianego lokatora?

właściciel winien wezwać lokatora na piśmie do ich zapłaty, pod rygorem wypowiedzenia umowy najmu, wyznaczając lokatorowi miesięczny okres na uregulowanie płatności. Po upływie tego okresu, gdy lokator zalega z czynszem i opłatami za trzy pełne okresy, należy

Słowa kluczowe: eksmisja
Typ: Porada
Kategoria: Prawo cywilne
Data utworzenia: 8 września 2010

Zmiana warunków pracy i płacy nauczyciela mianowanego

Mam w szkole nauczyciela przedmiotu, który w umowie przez mianowanie ma zapis, iż jest mianowany na nauczyciela bez wskazania przedmiotu nauczania. Czy temu nauczycielowi trzeba wypowiadać warunki umowy przydzielając mu zajęcia w świetlicy

Typ: Porada
Kategoria: Prawo pracy
Data utworzenia: 17 lipca 2012

Tylko wierzyciel może zwolnić dłużnika z obowiązku zapłaty kary umownej

Firma rozwiązała ze mną umowę i domaga się zapłaty kary umownej kilkunastu tysięcy. Do rozwiązania umowy przyczyniły się moje zadłużenie i zbyt wysokie koszty, które powodowały problemy z płynnością. Nie pomogły prośby o przedłużenie umowy do końca

Typ: Porada
Kategoria: Prawo cywilne
Data utworzenia: 26 października 2012

Odpowiedzialność żony za zaciągnięte długi przez męża bez jej zgody

. Jeżeli chodzi o ustanowienie rozdzielności majątkowej pomiędzy małżonkami, to rozdzielność taką można ustanowić przez sąd lub poprzez zawarcie umowy majątkowej małżeńskiej. Zgodnie z art. 47 k.r.o. małżonkowie mogą przez umowę zawartą w formie aktu

Typ: Porada
Data utworzenia: 17 października 2012

Zakaz konkurencji musi być określony w umowie zawartej z pracownikiem

Pracownik jest zatrudniony na podstawie umowy o pracę na czas nieokreślony w spółce akcyjnej na stanowisku dyrektora. W ramach umowy o pracę został pisemnie zobowiązany do przestrzegania Regulaminu Pracy zawierającego m.in. klauzę o zakazie

Typ: Porada
Kategoria: Prawo pracy
Data utworzenia: 21 grudnia 2010

Wymiar urlopu wypoczynkowego pracownika

Pracuję 25 lat, z czego 9,5 roku w firmie budowlanej na podstawie stałej umowy o pracę. Pracę tę rozpocząłem w sierpniu 1999 roku. Zgodnie z art. 153 § 1 Kodeksu pracy, w pierwszym roku pracy urlop naliczany jest za każdy przepracowany miesiąc, ale

Słowa kluczowe: urlop
Typ: Porada
Kategoria: Prawo pracy
Data utworzenia: 19 stycznia 2009
« Poprzednia 1 … 15  |  16  |  17  |  18  |  19 … 23 Następna »
® 2008 - 2019 SerwisPrawa.pl sp. z o.o. Korzystanie z portalu oznacza akceptację regulaminu.