Kalendarz przedsiębiorcy: 28-02-2019 Dokonanie rocznego obliczenia podatku… (Urząd Skarbowy / Podatnik)
Jesteś tutaj: Strona główna serwisu Strona głównaPorady prawneokres umowy
Wyszukiwana fraza:

okres umowy

Archiwum wyszukiwanych fraz prawnych Znaleziono 224 publikacji spełniających kryteria wyszukiwania.

Możliwości wejścia w stosunek najmu mieszkania komunalnego oraz mozliwość jego wykupu

lokalu w bezpłatne używanie, na wniosek najemcy, na okres czasowy może nastąpić na rzecz osoby, którą wskaże najemca. Cesja umowy najmu lokalu komunalnego W opisanym stanie faktycznym osoba, która posiada zawartą z Gminą umowę najmu

Typ: Porada
Kategoria: Prawo cywilne
Data utworzenia: 20 kwietnia 2010

Nabycie własności zasadniczo rodzi obowiązek podatkowy

zbycia przez okres 5 lat: Inną możliwością jest zawarcie umowy dożywocia. Zgodnie z treścią art. 908 § 1 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny, jeżeli w zamian za przeniesienie własności nieruchomości nabywca zobowiązał się

Typ: Porada
Data utworzenia: 29 lipca 2012

Rozpoczęcie biegu terminu przedawnienia roszczenia

Kolega otrzymał nakaz zapłaty w postępowaniu nakazowym dotyczący weksla kaucyjnego. Weksel był zabezpieczeniem umowy leasingu, która wygasła ponad 3 lata temu. Kwota na wekslu dotyczy ostatecznego rozliczenia, z którym leasingobiorca się nie

Słowa kluczowe: przedawnienie
Typ: Porada
Kategoria: Prawo cywilne
Data utworzenia: 28 grudnia 2006

Rozwód w Anglii

posiadała stałe miejsce zamieszkania w Anglii i Walii przez okres jednego roku przed tym terminem. Podział majątku w przypadku rozwodu w Anglii i Walii reguluje Ustawa z 1973 r. o postępowaniu sądowym w sprawach małżeńskich. Sekcja 24 ustawy pozwala

Słowa kluczowe: rozwód
Typ: Porada
Kategoria: Prawo obce
Data utworzenia: 11 października 2007

Spór zbiorowy z pracodawcą w związku z obniżeniem wynagrodzeń pracowników

W 2004 roku nasz pracodawca poinformował nas, że w związku ze złą sytuacją finansową firmy musi zwolnić część pracowników lub obniżyć wynagrodzenie o 1/4, Decyzje pozostawił pracownikom - wybraliśmy na okres przejściowy obniżenie wynagrodzeń

Typ: Porada
Kategoria: Prawo pracy
Data utworzenia: 28 lutego 2008

Zasiedzenie nieruchomości sankcjonuje jej nabycie bez dochowania formy

również wdowa po sąsiedzie lecz żyje dwoje ich dzieci. Kupno ziemi dokonane było niejako na słowo - pieniądze z ręki do ręki, bez prawnego załatwienia sprawy (nawet bez pisemnej umowy). Moje pytanie jest następujące - Jak najlepiej formalnie przeprowadzić

Słowa kluczowe: zasiedzenie
Typ: Porada
Kategoria: Prawo cywilne
Data utworzenia: 5 marca 2008

Jeżeli dłużnik opóźnia się ze spełnieniem świadczenia pieniężnego, wierzyciel może żądać odsetek za czas opóźnienia

nieterminowego regulowania zobowiązań? Zaznaczam, iż nie było sporządzonej umowy handlowej oraz nie wystawiono wezwania do zapłaty, gdyż w rozmowach telefonicznych dłużnik deklarował częściowe spłaty zobowiązań.

Zgodnie z brzmieniem przepisu art. 481 § 1 k.c

Słowa kluczowe: odsetki
Typ: Porada
Kategoria: Prawo cywilne
Data utworzenia: 4 czerwca 2010

Porada prawna: Wniosek o obniżenie wymiaru czasu pracy

(podstawa prawna art. 186 [7] K.p.). Istotny w sprawie jest również fakt, że pracodawca od momentu złożenie przez Pana wniosku o obniżenie wymiaru czasu pracy przez okres łączny 12 miesięcy nie może z Panem rozwiązać umowy o pracę z wyjątkiem rozwiązanie

Typ: Porada
Kategoria: Prawo pracy
Data utworzenia: 5 lutego 2014

Nieruchomość sprzedana bez zachowania formy aktu notarialnego może być nabyta w drodze zasiedzenia

się, że sprawa własności działki nie jest do końca jasna. Umowa nie jest sporządzona w formie aktu a jedynie spisana na piśmie w obecności światków. Do umowy w dokumentach taty jest również prosty wyrys działek, który wskazuje, która jest to działka na

Typ: Porada
Kategoria: Prawo cywilne
Data utworzenia: 29 kwietnia 2014

Zlecenie można wypowiedzieć z ważnych powodów w każdym czasie

czerwca a w braku takiego wypowiedzenia ulega ona przedłużeniu na kolejny okres roczny

Kwestie związane z zawarciem umowy zlecenia regulują w szczególności przepisy Tytułu XXI kodeksu cywilnego. Zgodnie z zawartą w art. 746 § 1 k.c. dyspozycją

Słowa kluczowe: zlecenie
Typ: Porada
Kategoria: Prawo cywilne
Data utworzenia: 26 sierpnia 2009
« Poprzednia 1 … 12  |  13  |  14  |  15  |  16 … 23 Następna »
® 2008 - 2019 SerwisPrawa.pl sp. z o.o. Korzystanie z portalu oznacza akceptację regulaminu.