Jesteś tutaj: Strona główna serwisu Strona głównaPorady prawneograniczenie władzy rodzicielskiej
 
Archiwum wyszukiwanych fraz prawnych Znaleziono 12 publikacji spełniających kryteria wyszukiwania.

Nie można umownie pozbawić władzy rodzicielskiej

tych obowiązków względem dziecka. Reasumując, jedyna możliwość pozbawienia lub ograniczenia ojca władzy rodzicielskiej to wystąpienie do sądu z odpowiednim wnioskiem o jej ograniczenie lub pozbawienie. W myśl art. 107 k.r.o. jeżeli władza

Typ: Porada
Data utworzenia: 13 października 2011

Zmiana wykonywania władzy rodzicielskiej po rozwodzie

rodzicielskiej nad dzieckiem, każdemu z nich przysługuje prawo zwrócenia się do sądu z pozwem o ograniczenie lub pozbawienie władzy rodzicielskiej drugiego z nich. Tak samo sprawa o zmianę zawartego w wyroku rozwodowym orzeczenia o władzy rodzicielskiej

Słowa kluczowe: władza rodzicielska
Typ: Porada
Data utworzenia: 12 grudnia 2009

Pozbawienie lub ograniczenie władzy rodzicielskiej ojca dziecka z powodu zaniedbywania swoich obowiązków

wnioskiem o ograniczenie władzy rodzicielskiej. W myśl art. 107 k.r.o. jeżeli władza rodzicielska przysługuje obojgu rodzicom żyjącym w rozłączeniu, sąd opiekuńczy może ze względu na dobro dziecka określić sposób jej wykonywania. Sąd może powierzyć

Słowa kluczowe: władza rodzicielska
Typ: Porada
Data utworzenia: 13 października 2010

Władza rodzicielska ojca w razie zawarcia małżeństwa przez matkę z innym mężczyzną

osoby dziecka. Może Pani złożyć wniosek o ograniczenie władzy rodzicielskiej lub jej pozbawienie. Przesłanką pozbawienia władzy rodzicielskiej zgodnie z art. 111 § 1 krio, jest m. in. fakt rażącego zaniedbania swoich obowiązków względem dziecka. Prawo

Słowa kluczowe: władza rodzicielska
Typ: Porada
Data utworzenia: 13 listopada 2007

Dziadkowie nie są uprawnieni do żądania od sądu wydania orzeczenia ustalającego kontakty z wnukami

ograniczenie jej praw rodzicielskich albo o ustanowienie kuratora nad dziećmi do czasu wyjaśnienia sprawy.

Sąd może pozbawić rodziców władzy rodzicielskiej, w szczególności gdy rodzice trwale nie interesują się dzieckiem. Tylko jeżeli dobro dziecka

Słowa kluczowe: opieka
Typ: Porada
Data utworzenia: 25 lutego 2009

Ustanowienie kuratora dla małoletniego dziecka

dziecka może być zagrożone, złożyć także wniosek o ograniczenie władzy rodzicielskiej matki i przyznanie Panu opieki nad dzieckiem. Ustanowienie kuratora dotyczy sytuacji zasadniczo, gdy żaden z rodziców nie wykonuje władzy rodzicielskiej, lub władza ta

Słowa kluczowe: opieka, władza rodzicielska
Typ: Porada
Kategoria: Prawo cywilne
Data utworzenia: 10 września 2006

Ustalenie ojcostwa i obowiązek alimentacyjny

. Roszczenia (poza alimentacyjnymi) przedawniają się z upływem 3 lat od dnia porodu. Sprawy o ograniczenie i pozbawienie władzy rodzicielskiej odbywają się w ramach postępowania nieprocesowego, wniosek w tej sprawie powinien zostać złożony odrębnie

Słowa kluczowe: alimenty, ojcostwo
Typ: Porada
Data utworzenia: 15 stycznia 2007

Zmiana nazwiska dziecka wymaga zgody ojca nawet gdy ma on ograniczone prawa rodzicielskie

. 2 ustawy o zmianie imion i nazwisk. Zasadnie zatem organ administracyjny, wyłącznie kompetentny do rozpoznania wniosku, odebrał od ojca dzieci oświadczenie co do jego stanowiska w tej kwestii. Ograniczenie władzy rodzicielskiej w trybie art

Słowa kluczowe: ojcostwo
Typ: Porada
Data utworzenia: 12 kwietnia 2008

Prawo ojca do kontaktów z dzieckiem

praw rodzicielskich (władzy rodzicielskiej) nie jest prostą sprawą. Władza rodzicielska ograniczana jest tylko z ważnych powodów. Inną sprawą jest to, że dziecko pozostaje pod Pani opieką. Nie mniej jednak ojciec ma pewne prawa nieskrępowanych kontaktów

Słowa kluczowe: władza rodzicielska
Typ: Porada
Data utworzenia: 24 sierpnia 2007

Obowiązek alimentacji i opieki nad chorym dorosłym dzieckiem

ograniczonym w zdolności do czynności prawnych. Jedyne uprawnienia jakie przysługują tu organom sądowym, to ograniczenie lub pozbawienie władzy rodzicielskiej, aczkolwiek, po osiągnięciu pełnej zdolności do czynności prawnej władza ta praktycznie nie obowiązuje

Słowa kluczowe: alimenty
Typ: Porada
Data utworzenia: 26 maja 2007
« Poprzednia 1  |  2 Następna »
® 2008 - 2023 SerwisPrawa.pl sp. z o.o. Korzystanie z portalu oznacza akceptację regulaminu.