Jesteś tutaj: Strona główna serwisu Strona głównaPorady prawneogłoszeniu
 
Wyszukiwana fraza:

ogłoszeniu

Archiwum wyszukiwanych fraz prawnych Znaleziono 30 publikacji spełniających kryteria wyszukiwania.

Kiedy sąd sporządza uzasadnienie orzeczenia

, obecnej przy ogłoszeniu wyroku, przewodniczący udzieli wskazówek co do sposobu i terminów wniesienia środka zaskarżenia. Zostanie zatem Pan poinformowany przy ogłoszeniu wyroku o możliwości wnoszenia środków zaskarżenia. Uzasadnienie wyroku

Słowa kluczowe: wyrok
Typ: Porada
Kategoria: Prawo cywilne
Data utworzenia: 8 grudnia 2008

Nazwa instytucji nie jest zastrzeżona ale użycie jej winno być zgodne ze stanem faktycznym

zamieścić taką informację i jak powinniśmy z niej wybrnąć, gdyż taka dwuznaczność stawia Stowarzyszenie w niekorzystnym świetle.

Określenie w ogłoszeniu nazwy instytucji samorządowej jaką jest Starostwo Powiatowe samo w sobie nie podlega ochronie

Słowa kluczowe: autorskie prawo
Typ: Porada
Kategoria: Prawo cywilne
Data utworzenia: 1 lutego 2009

Upadłość a prawo członka spółdzielni mieszkaniowej

czasie dowiedziałem się, że Spółdzielni grozi upadłość ze względu na milionowe zadłużenia. Jakie zagrożenia prawne i finansowe wobec mojego mieszkania mogą wystąpić po ogłoszeniu upadłości przez spółdzielnię w odniesieniu do sytuacji, jaką przedstawiłem

Typ: Porada
Data utworzenia: 19 maja 2006

Rękojmia za wady fizyczne rzeczy, która nie ma właściwości, o których istnieniu zapewnił kupujący

Sprzedałam samochód osobowy. W ogłoszeniu, które umieściłam na portalu internetowym podałam, iż samochód jest wyposażony w system ABS, o czym byłam przekonana. Teraz otrzymałam list od kupującego, w którym to kupujący żąda obniżenia ceny sprzedaży

Słowa kluczowe: rękojmia za wady
Typ: Porada
Kategoria: Prawo cywilne
Data utworzenia: 13 listopada 2007

Zapis testamentowy stanowi roszczenie zapisobiercy

treścią art. 970 k.c. w braku odmiennej woli spadkodawcy (zapisanej w testamencie) zapisobierca może żądać wykonania zapisu niezwłocznie po ogłoszeniu testamentu. Jeżeli zatem nie będzie w testamencie określonej daty, do jakiej zapis ma zostać wykonany

Słowa kluczowe: zapis
Typ: Porada
Kategoria: Prawo cywilne
Data utworzenia: 4 lutego 2010

Przyjęcie lub odrzucenie spadku

przez ogłoszenie, aby spadkobiercy wciągu 6 miesięcy od dnia wskazanego w ogłoszeniu zgłosili i udowodnili nabycie spadku, gdyż w przeciwnym razie mogą być pominięci w postanowieniu o stwierdzenie nabycia spadku (art. 673 kpc). Po tym okresie sąd

Słowa kluczowe: spadek
Typ: Porada
Kategoria: Prawo cywilne
Data utworzenia: 4 lipca 2006

Kilka testamentów pozostawionych przez spadkodawcę

jednego spadkodawcy, otwiera się i ogłasza wszystkie, a na każdym z nich czyni się wzmiankę o innych. O dokonanym otwarciu i ogłoszeniu testamentu (każdego) sąd zawiadamia w miarę możliwości osoby, których rozporządzenie testamentowe dotyczą. Tym samym sąd

Słowa kluczowe: testament
Typ: Porada
Kategoria: Prawo cywilne
Data utworzenia: 4 maja 2007

Przyjęcie lub odrzucenie spadku przez osobę nieobecną

ogłoszenie, aby spadkobiercy wciągu 6 miesięcy od dnia wskazanego w ogłoszeniu zgłosili i udowodnili nabycie spadku, gdyż w przeciwnym razie mogą być pominięci w postanowieniu o stwierdzenie nabycia spadku (art. 673 kpc). Po tym okresie sąd wyznacza rozprawę

Typ: Porada
Kategoria: Prawo cywilne
Data utworzenia: 4 lipca 2006

Zmiana miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego

przez gminę ogłaszane jest w prasie miejscowej oraz obwieszczane. W ogłoszeniu wyznacza się, termin, w którym osoby prawne i fizyczne oraz jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej mogą wnosić uwagi dotyczące projektu studium, nie krótszy

Typ: Porada
Data utworzenia: 29 maja 2007

Postępowanie egzekucyjne w przypadku upadłości dłużnika

o ogłoszeniu upadłości. Na tej zatem podstawie, jeżeli uda się Panu uzyskać odpowiedni wyrok sadowy i wszcząć postępowanie egzekucyjne, po ogłoszeniu upadłości postępowanie to zostanie umorzone. Wówczas będzie Pan mógł zgodnie z przepisami Prawa

Słowa kluczowe: upadłość
Typ: Porada
Kategoria: Prawo cywilne
Data utworzenia: 4 czerwca 2008
« Poprzednia 1  |  2  |  3 Następna »
® 2008 - 2022 SerwisPrawa.pl sp. z o.o. Korzystanie z portalu oznacza akceptację regulaminu.