Jesteś tutaj: Strona główna serwisu Strona głównaPorady prawneogłoszeniu
 
Wyszukiwana fraza:

ogłoszeniu

Archiwum wyszukiwanych fraz prawnych Znaleziono 30 publikacji spełniających kryteria wyszukiwania.

Zzapis testamentowy

zapisobiorcy prawa użytkowania, sporządzone w formie aktu notarialnego. Czyli po otwarciu spadku i ogłoszeniu testamentu, zobowiązany Pan będzie do złożenia oświadczenia w formie aktu notarialnego o ustanowieniu służebności osobistej i do dokonania wpisu w

Słowa kluczowe: spadek, zapis
Typ: Porada
Kategoria: Prawo cywilne
Data utworzenia: 10 stycznia 2010

Obowiązki członków spółdzielni

Pr.sp. na mocy którego Syndyk po ogłoszeniu upadłości spółdzielni wzywa do niezwłocznego uiszczenia niewpłaconej jeszcze części udziału. Inaczej doprowadziłoby to do sytuacji w której członkowie spółdzielni permanentnie byliby finansującymi

Typ: Porada
Kategoria: Prawo cywilne
Data utworzenia: 13 czerwca 2006

Brak informowania udziałowca o działalności spółki

połowa kapitału spółki. Uchwały ze zwyczajnego zgromadzenia wspólników, o których mowa powyżej podlegają zgłoszeniu do KRS, jak również ogłoszeniu w MSiG, dlatego też może Pan przeglądać je w sądzie rejestrowym, podobnie jak wszelkie inne dokumenty

Słowa kluczowe: spółka kapitałowa
Typ: Porada
Data utworzenia: 12 listopada 2007

Odsetki od podwyższonych alimentów

ogłoszeniu orzeczenia w tej sprawie. Z istoty orzeczenia podwyższającego alimenty wydanego przez sąd wynika, że sąd w sposób władczy ingeruje w treść istniejącego pomiędzy stronami zobowiązania, kształtując je w nowej, zmienionej wysokości. Do momentu wydania

Słowa kluczowe: alimenty, odsetki
Typ: Porada
Kategoria: Prawo cywilne
Data utworzenia: 28 lutego 2008

Dla swobodnego rozporządzenia majątkiem spadkowym konieczny jest także dział spadku

testamencie, nie mogą dziedziczyć. Z tego też względu po ogłoszeniu testamentu jest konieczne przeprowadzenie postępowania o stwierdzenie nabycia spadku. W postępowaniu tym sąd ustala kto jest spadkobiercą i w jakiej części on dziedziczy. Wraz z wnioskiem o

Słowa kluczowe: spadek
Typ: Porada
Kategoria: Prawo cywilne
Data utworzenia: 9 lutego 2010

Poszukiwanie spadkobierców

postępowanie nie może być zakończone wcześniej niż po upływie miesiąca od ukazania się ogłoszenia i dwóch tygodni od końca terminu wyznaczonego w ogłoszeniu. Jeżeli dokładne ustalenie chwili śmierci nie jest możliwe, przyjmuje się chwilę najbardziej

Typ: Porada
Kategoria: Prawo cywilne
Data utworzenia: 19 czerwca 2012

Likwidacja spółki jawnej poprzez przejęcie jej majątku

nastąpić jej likwidacja mająca na celu zakończenie interesów spółki i upłynnienie jej majątku oraz jego podział po zaspokojeniu zobowiązań. Wyjątkowo po ogłoszeniu upadłości spółki likwidację przeprowadza się wedle przepisów o postępowaniu upadłościowym

Słowa kluczowe: spółka jawna
Typ: Porada
Data utworzenia: 22 września 2008

Zawarcie umowy w wyniku aukcji elektronicznej

. Przepisy znowelizowanego art. 70 k.c. nie znajdą zastosowania, jeżeli organizator przetargu czy aukcji zastrzeże w ogłoszeniu, że wszczynane postępowanie nie ma prowadzić do zawarcia umowy, a jedynie np. do wyboru osoby, z którą będzie prowadził rokowania

Słowa kluczowe: aukcja
Typ: Porada
Kategoria: Prawo cywilne
Data utworzenia: 18 lipca 2010

Postępowanie spadkowe w razie braku udziału spadkobiwercy w postępowaniu spadkowym

wystarczające, postanowienie w sprawie o stwierdzenie nabycia spadku może zapaść dopiero po wezwaniu spadkobierców przez ogłoszenie. Ogłoszenie zawiera m. in. wezwanie, aby spadkobiercy w ciągu sześciu miesięcy od dnia wskazanego w ogłoszeniu zgłosili i

Słowa kluczowe: spadek
Typ: Porada
Kategoria: Prawo cywilne
Data utworzenia: 5 stycznia 2011

Jak zarejestrować pojazd bez nr VIN?

chodzi o rzeczy ruchome - również jego miejsce zamieszkania. Termin wskazany w ogłoszeniu wynosi trzy miesiące. Jeżeli w terminie tym nikt się nie zgłosi albo zgłosiwszy się własności nie wykaże, sąd stwierdzi zasiedzenie, jeżeli zostało ono udowodnione

Typ: Porada
Kategoria: Prawo cywilne
Data utworzenia: 16 kwietnia 2011
« Poprzednia 1  |  2  |  3 Następna »
® 2008 - 2022 SerwisPrawa.pl sp. z o.o. Korzystanie z portalu oznacza akceptację regulaminu.