Jesteś tutaj: Strona główna serwisu Strona głównaPorady prawneogłoszeniu
 
Wyszukiwana fraza:

ogłoszeniu

Archiwum wyszukiwanych fraz prawnych Znaleziono 30 publikacji spełniających kryteria wyszukiwania.

Brak pouczenia sądu o możliwości wniesienia środka odowławczego może stanowić podstawę do przywrócenia terminu

rozprawę. Nieobecność stron nie wstrzymuje ogłoszenia. Zgodnie z art. 327 § 1 k.p.c. (kodeksu postępowania cywilnego), stronie działającej bez adwokata, radcy prawnego lub rzecznika patentowego, obecnej przy ogłoszeniu wyroku, przewodniczący udzieli

Słowa kluczowe: apelacja
Typ: Porada
Data utworzenia: 4 lutego 2010

Instytucja państwowa nie zawsze musi prowadzić postępowanie przetargowe

zaproszenie do składania ofert, określone w art. 51 ust. 1 p.z.p. Zgodnie z tym przepisem zamawiający zaprasza do składania ofert wykonawców, którzy spełniają warunki udziału w postępowaniu, w liczbie określonej w ogłoszeniu zapewniającej konkurencję, nie

Słowa kluczowe: przetarg
Typ: Porada
Data utworzenia: 14 marca 2010

Zmiana miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wymaga zachowania właściwego trybu ustawowego

wglądu. Uwagi do projektu planu należy wnieść na piśmie w terminie wyznaczonym w ogłoszeniu. Jarosław Olejarz Porady prawne / Pomoc prawna www.SerwisPrawa.pl [1] Wyrok Wojewódzkiego Sądu

Typ: Porada
Data utworzenia: 6 maja 2010

Odszkodowanie dla właściciela nieruchomości w razie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego

przestrzennego . W ogłoszeniu takim określa się formę, miejsce i termin składania wniosków dotyczących studium lub samego planu, nie krótszy jednak niż 21 dni od dnia ogłoszenia. Jeżeli dopełnione zostały warunki ustawowe dotyczące publikacji ogłoszeń, należy

Typ: Porada
Data utworzenia: 30 czerwca 2010

Samoistny posiadacz może nabyć nieruchomość przez zasiedzenie

sądzie spadku, gdy dowie się o śmierci spadkodawcy, chyba że złożyła go u notariusza. O dokonanym otwarciu i ogłoszeniu testamentu sąd spadku albo notariusz zawiadamia w miarę możności osoby, których rozrządzenia testamentowe dotyczą, oraz wykonawcę

Słowa kluczowe: zasiedzenie
Typ: Porada
Kategoria: Prawo cywilne
Data utworzenia: 9 lutego 2009

Złożyłem zawiadomienie o przestępstwie przeciwko Amber Gold i co dalej?

oznaczonym w postanowieniu o ogłoszeniu upadłości dłużnika. Termin ten, jak również dane osoby sędziego-komisarza i właściwy sąd upadłościowy znajdują się w treści obwieszczenia o ogłoszeniu upadłości, które jest zawsze publikowane w Monitorze Sądowym i

Typ: Porada
Kategoria: Prawo cywilne
Data utworzenia: 23 sierpnia 2012

Unieważniony przetarg na zakup nieruchomości

przed datą wyznaczoną przez notariusza z urzędu otrzymałem informację, że są przeszkody w podpisaniu umowy, ponieważ nieruchomość ma obciążoną hipotekę. O tym fakcie urząd nie informował w ogłoszeniu o przetargu. Na moje pismo o wyznaczenie kolejnego

Słowa kluczowe: nieruchomość, przetarg
Typ: Porada
Data utworzenia: 30 lipca 2007

Środki zaskarżenia po uprawomocnieniu się wyroku I instancji

zgodne z przepisami kodeksu postępowania karnego (kpk). Zgodnie z art. 419 § 1 kpk, niestawiennictwo stron, ich obrońców i pełnomocników nie stoi na przeszkodzie ogłoszeniu wyroku. Podobne stanowisko zajął także w Postanowieniu z dnia 6 listopada 2003

Słowa kluczowe: karne postępowanie
Typ: Porada
Kategoria: Prawo karne
Data utworzenia: 17 stycznia 2008

Poszukiwanie spadkobiercy w postępowaniu o stwierdzenie nabycia spadku

osoby będące spadkobiercami w ciągu sześciu miesięcy od dnia wskazanego w ogłoszeniu zgłosili i udowodnili nabycie spadku, gdyż w przeciwnym razie mogą być pominięci w postanowieniu o stwierdzeniu nabycia spadku. Jeżeli w ciągu sześciu miesięcy od dnia

Słowa kluczowe: niegodny spadkobierca
Typ: Porada
Kategoria: Prawo cywilne
Data utworzenia: 15 października 2008

Orzeczenie sądu utrzymujące postanowienie prokuratora odmawiającego wszczęcia dochodzenia nie jest orzeczeniem kończącym postępowanie sądowe

wymogu (art. 94 § 1 pkt. 5 k.p.k.). Po ogłoszeniu lub przy doręczeniu orzeczenia należy pouczyć uczestników postępowania o przysługującym im prawie, terminie i sposobie wniesienia środka zaskarżenia lub o tym, że orzeczenie nie podlega zaskarżeniu. Jeżeli

Typ: Porada
Kategoria: Prawo karne
Data utworzenia: 15 marca 2010
« Poprzednia 1  |  2  |  3 Następna »
® 2008 - 2022 SerwisPrawa.pl sp. z o.o. Korzystanie z portalu oznacza akceptację regulaminu.