Jesteś tutaj: Strona główna serwisu Strona głównaPorady prawneogólne
Ogólne warunki ubezpieczenia -

Przed zawarciem umowy ubezpieczenia zakład ubezpieczeń ma obowiązek doręczyć ubezpieczającemu tekst ogólnych warunków ubezpieczenia.Ogólne warunki ubezpieczenia określają w szczególności:

 1. przedmiot i zakres ubezpieczenia,
 2. sposób zawierania umowy ubezpieczenia,
 3. zakres i czas trwania odpowiedzialności zakładu ubezpieczeń,
 4. prawa i obowiązki stron umowy,
 5. tryb, warunki, sposób oraz przesłanki i terminy wypowiedzenia umowy przez ubezpieczającego lub zakład ubezpieczeń,
 6. sposób ustalania i opłacania składki ubezpieczeniowej lub opłat pobieranych przez zakład ubezpieczeń oraz metod ich indeksacji, a także ich wysokość,
 7. sposób indeksacji składki ubezpieczeniowej,
 8. tryb, warunki oraz sposób dokonywania zmiany umowy ubezpieczenia zawartej na czas nieokreślony,
 9. sposób ustalania wysokości szkody oraz wypłaty odszkodowania lub innego świadczenia,
 10. sposób i tryb dochodzenia roszczeń z umowy ubezpieczenia,
 11. informację o sądzie właściwym dla rozstrzygnięcia sporu mogącego wynikać z danej umowy ubezpieczenia,
 12. sumę ubezpieczenia i warunki jej zmiany.

Art. 812 kodeksu cywilnego

 
 
Wyszukiwana fraza:

ogólne

Archiwum wyszukiwanych fraz prawnych Znaleziono 38 publikacji spełniających kryteria wyszukiwania.

Nie każdy wzór przemyslowy może podlegać ochronie

nowy i posiadać indywidualny charakter. Indywidualny charakter cechuje wzór wówczas gdy ogólne wrażenie, jakie wywołuje u poinformowanego użytkownika, różni się od ogólnego wrażenia, jakie u takiego użytkownika wywołuje jakikolwiek wzór, który był

Typ: Porada
Data utworzenia: 16 kwietnia 2011

Odwołanie darowizny dokonanej przez współmałżonka

własności nieruchomości została dokonana jako zniesienie umowne współwłasności, wówczas co do zasady nie ma możliwości odwołania takiej czynności. W tym przypadku jednakże zastosowanie mogą mieć ogólne zasady związane z wadami oświadczenia woli (oświadczenie

Typ: Porada
Kategoria: Prawo cywilne
Data utworzenia: 9 maja 2011

Osobę fizyczną prowadzącą działalność gospodarczą nie ochronią przepisy dotyczące konsumentów

sprawa między firmami? Umowę mam na firmę tylko dlatego, aby internet wrzucić w koszty.

W przypadku zawierania umowy przez przedsiębiorcę nie mają zastosowania przepisy w zakresie ochrony konsumentów, obowiązują ogólne przepisy związane ze

Typ: Porada
Kategoria: Prawo cywilne
Data utworzenia: 20 listopada 2011

Odpowiedź na pozew w sprawie o rozwód

. Czy sąd poinformuje mnie o takiej możliwości?

Pozwany może przed pierwszą rozprawą wnieść odpowiedź na pozew. Odpowiedź na pozew powinna spełniać ogólne warunki pisma procesowego, czyli oznaczenie stron, sądu, sygnatury sprawy, wnioski i ewentualne

Typ: Porada
Data utworzenia: 12 czerwca 2012

Otrzymywanie wiadomości SMS może bardzo drogo kosztować

telekomunikacyjnych budził od dawna spore kontrowersje. Brak było jednoznacznej odpowiedzi, że zastosowanie do tych umów mają ogólne przepisy o przedawnieniu (art. 118 K.c. i następ.). Przyjęcie poglądu, iż do roszczeń z umów z operatorami telekomunikacyjnymi stosuje

Typ: Porada
Kategoria: Prawo cywilne
Data utworzenia: 29 lipca 2012

Powództwo przeciwegzekucyjne umożliwia ochronę osoby trzeciej

egzekucji, tzw. powództwa ekscydencyjnego do którego znajdują zastosowanie przepisy ogólne kodeksu postępowania cywilnego. Z takimi sytuacjami mamy do czynienia, gdy komornik dokona zajęcia w toku egzekucji przedmiotu stanowiącego własność osoby trzeciej, a

Typ: Porada
Kategoria: Prawo cywilne
Data utworzenia: 23 lutego 2014

Rozwód i separacja wg. prawa niemieckiego

wniosku rozwodowego dla „ogólnych skutków małżeństwa”. Jeśli małżonkowie nie skorzystali z dopuszczalnego wyboru prawa, ogólne skutki zawarcia małżeństwa podlegają zasadniczo prawu państwa, którego obywatelstwo posiadają oboje małżonkowie lub które

Typ: Porada
Data utworzenia: 5 października 2006

Wypowiedzenie umowy z operatorem telefonicznym, z uwagi na brak zasięgu sieci telefonicznej

działa? Gdzie zgłosić się z tym problemem?

W ramach rozliczeń z firmą świadczącą usługi telekomunikacyjne zastosowanie mają przepisy zawartej umowy oraz Ogólne Warunki Umów oraz Regulamin Świadczenia Usług Telekomunikacyjnych a także postanowienia

Typ: Porada
Kategoria: Prawo cywilne
Data utworzenia: 8 maja 2007

Rozwód z powodu niezgodności charakterów

. Pojęcie to jest dość nieprecyzyjne i dość trudno sprecyzować okoliczności, które mogą wskazywać na taką przesłankę rozpadu małżeństwa (Pojęcie różnicy charakterów jest bardzo ogólne. Bez dokładniejszego sprecyzowania na czym polega, jak się na zewnątrz

Typ: Porada
Data utworzenia: 11 września 2007

Umowa developerska

, do której w przypadku powstania roszczeń będą miały zastosowanie ogólne przepisy kodeksu cywilnego. Samo zawarcie umowy developerskiej nie rodzi roszczenia o ustanowienie i przeniesienie odrębnej własności lokalu. Roszczenie to może pojawić

Słowa kluczowe: developer, umowa developerska
Typ: Porada
Kategoria: Prawo cywilne
Data utworzenia: 7 marca 2008
« Poprzednia 1  |  2  |  3  |  4 Następna »
® 2008 - 2022 SerwisPrawa.pl sp. z o.o. Korzystanie z portalu oznacza akceptację regulaminu.