Jesteś tutaj: Strona główna serwisu Strona głównaPorady prawneogólne
Ogólne warunki ubezpieczenia -

Przed zawarciem umowy ubezpieczenia zakład ubezpieczeń ma obowiązek doręczyć ubezpieczającemu tekst ogólnych warunków ubezpieczenia.Ogólne warunki ubezpieczenia określają w szczególności:

 1. przedmiot i zakres ubezpieczenia,
 2. sposób zawierania umowy ubezpieczenia,
 3. zakres i czas trwania odpowiedzialności zakładu ubezpieczeń,
 4. prawa i obowiązki stron umowy,
 5. tryb, warunki, sposób oraz przesłanki i terminy wypowiedzenia umowy przez ubezpieczającego lub zakład ubezpieczeń,
 6. sposób ustalania i opłacania składki ubezpieczeniowej lub opłat pobieranych przez zakład ubezpieczeń oraz metod ich indeksacji, a także ich wysokość,
 7. sposób indeksacji składki ubezpieczeniowej,
 8. tryb, warunki oraz sposób dokonywania zmiany umowy ubezpieczenia zawartej na czas nieokreślony,
 9. sposób ustalania wysokości szkody oraz wypłaty odszkodowania lub innego świadczenia,
 10. sposób i tryb dochodzenia roszczeń z umowy ubezpieczenia,
 11. informację o sądzie właściwym dla rozstrzygnięcia sporu mogącego wynikać z danej umowy ubezpieczenia,
 12. sumę ubezpieczenia i warunki jej zmiany.

Art. 812 kodeksu cywilnego

 
 
Wyszukiwana fraza:

ogólne

Archiwum wyszukiwanych fraz prawnych Znaleziono 38 publikacji spełniających kryteria wyszukiwania.

Niezgodność umowy z ogólnymi warunkami ubezpieczenia

. (kodeksu cywilnego), w razie sprzeczności treści umowy z wzorcem umowy strony są związane umową. Podobne stanowisko zajął Sąd Najwyższy w wyroku z dnia 24 marca 2004 roku, sygn. akt I CK 471/03, stwierdzając, że ogólne warunki ubezpieczenia powinny być

Typ: Porada
Kategoria: Prawo cywilne
Data utworzenia: 8 września 2008

Orzekając o rozwodzie sąd nie musi orzekać o podziale majątku dorobkowego małżonków

obowiązku spłaty określonej kwoty na rzecz drugiego współmałżonka. Jeżeli chodzi o powstanie zobowiązań (długów), w czasie trwania wspólności majątkowej, to ogólne przepisy w tym zakresie przewidują, że jeżeli małżonek zaciągnął zobowiązanie za

Słowa kluczowe: rozwód
Typ: Porada
Data utworzenia: 9 lutego 2009

Brak formy pisemnej umowy o roboty budowlane

budowlane, to należy stwierdzić, że doszło do zawarcia skutecznej umowy o roboty budowlane, a zatem inwestor winien wywiązać się z zapłaty za wykonane prace. Podstawą dochodzenia roszczeń są ogólne przepisy kodeksu cywilnego o zobowiązaniach. Zgodnie z art

Typ: Porada
Kategoria: Prawo cywilne
Data utworzenia: 23 lipca 2009

Odpowiedzialność pełnomocnika w przypadku zawierania umowy kredytu

przepisy dotyczące pełnomocnictwa zawiera kodeks cywilny. Zgodnie z art. 98 k.c. pełnomocnictwo ogólne obejmuje umocowanie do czynności zwykłego zarządu. Do czynności przekraczających zakres zwykłego zarządu potrzebne jest pełnomocnictwo określające ich

Słowa kluczowe: pełnomocnictwo, pełnomocnik
Typ: Porada
Kategoria: Prawo cywilne
Data utworzenia: 26 października 2009

Oszustwo

KK32 jako pojęcie szersze od zysku, obejmujące zarówno przysporzenie mienia obecnie i w przyszłości, spodziewane korzyści majątkowe, jak i ogólne polepszenie sytuacji majątkowej. Korzyścią majątkową, stanowiącą cel działania sprawcy przestępstwa z art

Słowa kluczowe: oszustwo
Typ: Porada
Kategoria: Prawo karne
Data utworzenia: 9 grudnia 2009

Obowiązek podatkowy powstaje przy nabyciu rzeczy w drodze zasiedzenia, z chwilą uprawomocnienia się postanowienia sądu

miesiącu?

Podczas zasiadywania prawa własności, a więc w czasie biegu terminu zasiedzenia, może dojść do przeniesienia posiadania. Artykuł 176 § 1 określa ogólne zasady doliczania przez nowego posiadacza czasu posiadania poprzedniego posiadacza

Słowa kluczowe: zasiedzenie
Typ: Porada
Data utworzenia: 2 czerwca 2010

Podniesienie czynszu dla lokalu użytkowego przez wspólnotę mieszkaniową

tym chodzi o zwiększone koszty w jakich mają partycypować właściciele lokali użytkowych we wspólnych elementach budynków, co jest uzasadnione wyższymi kosztami utrzymania tego rodzaju lokali. Do tej kategorii kosztów zaliczone są ogólne koszty związane

Słowa kluczowe: czynsz
Typ: Porada
Kategoria: Prawo cywilne
Data utworzenia: 11 czerwca 2010

Roszczenie wobec gminy za opóźnienie w zbyciu nieruchomości

przypadku Skarb Państwa lub jednostka samorządu terytorialnego ponoszą jednakże odpowiedzialność na zasadach ogólnych. Ogólne zasady odszkodowawcze określają przepisy kodeksu cywilnego. Dyspozycja art. 415 k.c. (kodeksu cywilnego) tworzy regułę

Słowa kluczowe: odszkodowanie
Typ: Porada
Kategoria: Prawo cywilne
Data utworzenia: 18 sierpnia 2010

Zachowek w przypadku dziedziczenia gospodarstwa rolnego

przysługującego osobie, która spełnia warunki do dziedziczenia z ustawy gospodarstwa rolnego, wlicza się wartość tego gospodarstwa, a także wartość darowizny gospodarstwa rolnego lub jego części dokonanej przez spadkodawcę, stosując zasady ogólne o zachowku

Słowa kluczowe: zachowek
Typ: Porada
Kategoria: Prawo cywilne
Data utworzenia: 7 października 2010

Przedawnienie roszczenia firmy telekomunikacyjnej

telekomunikacyjnych stosuje się ogólne zasady z przepisów Kodeksu cywilnego. Prawo telekomunikacyjne przewiduje szczególne okresy przedawnienia roszczeń, ale nie dotyczą one zasadniczo roszczeń opisanych w przedmiotowym stanie faktycznym. Naszym zdaniem w opisanym

Słowa kluczowe: przedawnienie
Typ: Porada
Kategoria: Prawo cywilne
Data utworzenia: 27 października 2010
« Poprzednia 1  |  2  |  3  |  4 Następna »
® 2008 - 2022 SerwisPrawa.pl sp. z o.o. Korzystanie z portalu oznacza akceptację regulaminu.