Jesteś tutaj: Strona główna serwisu Strona głównaPorady prawneodwoC582anie+od+decyzji+ubezpieczyciela
Natychmiastowa wykonalność decyzji - Decyzji, od której służy odwołanie, może być nadany rygor natychmiastowej wykonalności, gdy jest to niezbędne ze względu na ochronę zdrowia lub życia ludzkiego albo dla zabezpieczenia gospodarstwa narodowego przed ciężkimi stratami bądź też ze względu na inny interes społeczny lub wyjątkowo ważny interes strony. W tym ostatnim przypadku organ administracji publicznej może w drodze postanowienia zażądać od strony stosownego zabezpieczenia. Rygor natychmiastowej wykonalności może być nadany decyzji również po jej wydaniu. W tym przypadku organ wydaje postanowienie, na które służy stronie zażalenie.
Art. 108 kodeksu postępowania administracyjnego
 
 
Archiwum wyszukiwanych fraz prawnych Znaleziono 2072 publikacji spełniających kryteria wyszukiwania.

Odwołanie od decyzji ustalającej drogę wewnętrzną do nieruchomości

nie później niż w ciągu miesiąca, a sprawy szczególnie skomplikowanej - nie później niż w ciągu dwóch miesięcy od dnia wszczęcia postępowania, zaś w postępowaniu odwoławczym - w ciągu miesiąca od dnia otrzymania odwołania. O każdym przypadku

Typ: Porada
Data utworzenia: 17 października 2007

Odwołanie od decyzji ZUS w sprawie odmowy przyznania renty

emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych ( Dz. U. 1998 Nr 162, poz. 1118 z późn. zm. ). Odwołanie od decyzji organu rentowego ZUS musi Pan wnieść do Sądu Okręgowego Wydziału Ubezpieczeń Społecznych w którego okręgu ma Pan miejsce zamieszkania

Typ: Porada
Data utworzenia: 17 listopada 2013

Odwołanie od decyzji ZUS wnosi się do sądu

odwołać od tej decyzji?

W tym celu musi Pan wnieść do Sądu Okręgowego Wydziału Ubezpieczeń Społecznych w którego okręgu ma Pan miejsce zamieszkania, na piśmie złożonym do ZUS-u który wydał decyzję. Odwołanie wnosi się w terminie 1 miesiąca od

Typ: Porada
Data utworzenia: 18 listopada 2013

Przedawnienie roszczenia regresowego ubezpieczyciela

. Ponadto art. 819 par. 1 k. c. mówi jasno, że roszczenia z umowy ubezpieczenia przedawniają się z upływem 3 lat. Po upływie terminu przedawnienia ten, przeciwko komu przysługuje roszczenie, może uchylić się od jego zaspokojenia, chyba że zrzeka się

Typ: Porada
Kategoria: Prawo cywilne
Data utworzenia: 13 marca 2007

Spółka musi zapłacić podatek od nieruchomości bez wydania decyzji przez gminę

, gdyż podatek od nieruchomości na rok podatkowy ustalany jest w drodze decyzji administracyjnej, przez organ podatkowy właściwy ze względu na miejsce położenia nieruchomości, i płatny jest w ratach, w określonych terminach ustawowych. O tyle w stosunku

Typ: Porada
Data utworzenia: 22 lutego 2008

Przypozwanie ubezpieczyciela odmawiającego wypłaty odszkodowania

Ubezpieczonych i Komisji Nadzoru Ubezpieczeń Emerytalnych, jednoznacznie potwierdzającymi odpowiedzialność ubezpieczyciela także w przypadku gdy kierowca legitymuje się starym prawem jazdy. Ubezpieczyciel uparcie odmawia zmiany decyzji w trybie reklamacyjnym

Słowa kluczowe: przypozwanie
Typ: Porada
Data utworzenia: 24 października 2007

Termin wydania decyzji administracyjnej

Złożyłem do organu administracji państwowej wniosek o wydanie decyzji stwierdzającej stan zadłużenia. Odpowiedź a dokładniej decyzję otrzymałem po grubo ponad 2 miesiącach od daty złożenia wniosku i to po mojej osobistej, przypominającej się

Typ: Porada
Kategoria: Prawo pracy
Data utworzenia: 26 września 2006

Odpowiedzialność za długi współmałżonka związane z regresem ubezpieczyciela

zapłaty powołując się na art.828 KPC.

Zakładowi ubezpieczeń przysługuje uprawnienie dochodzenia od kierującego pojazdem zwrotu wypłaconego z tytułu ubezpieczenia OC odszkodowania, jeżeli kierujący wyrządził szkodę umyślnie lub w stanie po użyciu

Typ: Porada
Kategoria: Prawo cywilne
Data utworzenia: 21 sierpnia 2006

Zmieniając ubezpieczyciela ubezpieczenia OC nie zapomnij wypowiedzieć umowy ubezpieczenia

W dn. 10 lipca 2006 roku nabyłem samochód i zmieniłem ubezpieczyciela w zakresie obowiązkowego OC. W dniu 02.11.2009 roku dostałem wezwanie od poprzedniego ubezpieczyciela, do dopłaty za okres od 10-07-2006 do 04-11-2006 roku, ze względu na brak

Słowa kluczowe: ubezpieczenie
Typ: Porada
Kategoria: Prawo cywilne
Data utworzenia: 11 listopada 2009

Naprawienie szkody przez ubezpieczyciela nie musi oznaczać wypłaty środków pieniężnych

mi tylko droga sądowa i jaka jest szansa na wygranie sprawy? Czy MTU powinno zwrócić mi składkę od dnia szkody czy też dopiero po wypowiedzeniu umowy (nadmieniam, że z mojego OC wypłacono odszkodowanie za zniszczone mienie spowodowane przez palący się

Słowa kluczowe: MTU, naprawienie szkody, OC, odszkodowanie
Typ: Porada
Kategoria: Prawo cywilne
Data utworzenia: 8 sierpnia 2012
« Poprzednia 1  |  2  |  3  |  4  |  5 … 208 Następna »
® 2008 - 2022 SerwisPrawa.pl sp. z o.o. Korzystanie z portalu oznacza akceptację regulaminu.