Kalendarz przedsiębiorcy: 20-01-2019 Pisemne oświadczenie o wyborze sposobu… (Urząd Skarbowy)
Jesteś tutaj: Strona główna serwisu Strona głównaPorady prawneodwołanie oświadczenia
Wyszukiwana fraza:

odwołanie oświadczenia

Archiwum wyszukiwanych fraz prawnych Znaleziono 13 publikacji spełniających kryteria wyszukiwania.

Powołanie w skład zarządu spółki kapitałowej nie jest nawiązaniem stosunku pracy

prawnego dotyczącego pełnienia funkcji członka zarządu. Zarówno powołanie do zarządu spółki kapitałowej, jak i odwołanie, powoduje tylko powstanie lub ustanie stosunku organizacyjnego. O tym, czy spółkę z członkiem zarządu łączy inny stosunek prawny

Typ: Porada
Kategoria: Prawo pracy
Data utworzenia: 24 czerwca 2012

Odwołanie darowizny dokonanej przez współmałżonka

się względem niego rażącej niewdzięczności. Zwrot przedmiotu odwołanej darowizny powinien nastąpić stosownie do przepisów o bezpodstawnym wzbogaceniu. Od chwili zdarzenia uzasadniającego odwołanie obdarowany ponosi odpowiedzialność na równi z

Typ: Porada
Kategoria: Prawo cywilne
Data utworzenia: 9 maja 2011

Odwołanie pełnomocnika

poprzez złożenie oświadczenia pełnomocnikowi o odwołaniu pełnomocnictwa – zgodnie z art. 1097. § 1 kc. Z uwagi na brak bądź utrudniony kontakt z pełnomocnikiem należy wysłać takie odwołanie pełnomocnictwa wraz z wezwaniem do jego zwrotu listem poleconym za

Słowa kluczowe: pełnomocnictwo
Typ: Porada
Data utworzenia: 13 czerwca 2006

Odwołanie darowizny z uwagi na niewdzięczność obdarowanego

wykonaną, jeżeli obdarowany dopuścił się względem niego rażącej niewdzięczności. W myśl art. 900 k.c. odwołanie darowizny następuje przez oświadczenie złożone obdarowanemu na piśmie. Co prawda ustawodawca nie określa treści oświadczenia jakie powinno

Słowa kluczowe: darowizna
Typ: Porada
Kategoria: Prawo cywilne
Data utworzenia: 19 lutego 2009

Pełnomocnictwo można cofnąć w każdym czasie

opisanym stanie faktycznym wystarczające będzie aby odwołanie pełnomocnictwa nastąpiło na piśmie. W oświadczeniu o odwołaniu pełnomocnictwa należy wezwać pełnomocnika do zwrotu dokumentu pełnomocnictwa. Jeżeli nie będzie możliwości doręczenia takiego

Typ: Porada
Kategoria: Prawo cywilne
Data utworzenia: 6 lutego 2013

Rezygnacja z funkcji członka zarządu

rezygnacją (listem poleconym) to czy rezygnacja jest skuteczna?

Rezygnacja złożona przez Pana nie jest skuteczna. Co do zasady przepisy Kodeksu spółek handlowych nie przewidują szczególnej formy dla złożenia oświadczenia woli o rezygnacji z pełnienia

Typ: Porada
Data utworzenia: 5 grudnia 2013

Jak liczyć rozpoczęcie biegu wypowiedzenia umowy o pracę

, które ma być złożone innej osobie, jest złożone z chwilą, gdy doszło do niej w taki sposób, że mogła zapoznać się z jego treścią. Odwołanie takiego oświadczenia jest skuteczne, jeżeli doszło jednocześnie z tym oświadczeniem lub wcześniej. W opisanym

Typ: Porada
Kategoria: Prawo pracy
Data utworzenia: 9 października 2008

Wymeldowanie administracyjne współmałżonka z lokalu mieszkalnego

wymeldowana jak i właścicielowi mieszkania) przysługuje odwołanie od wydanej decyzji do organu administracyjnego wyższego rzędu (odwołanie jest wolne od opłaty skarbowej). Możliwe jest także przed wymeldowaniem wcześniejsze uzyskanie orzeczenia sądu o

Typ: Porada
Kategoria: Prawo cywilne
Data utworzenia: 23 sierpnia 2010

Powód może cofnąć pozew ale musi mieć zgodę pozwanego

świetle przepisów prawa materialnego, tj. przepisów ogólnych prawa cywilnego o oświadczeniach woli. Uchylenie się od skutków oświadczenia o cofnięciu pozwu i zrzeczeniu się roszczenia (odwołanie tej czynności procesowej) jest dopuszczalne, ale tylko w

Typ: Porada
Kategoria: Windykacja
Data utworzenia: 7 grudnia 2012

Wypowiedzenie zmieniające mianowanego pracownika samorządowego

wypowiedzenia (w Pani przypadku na koniec 3 miesiąca). Jeżeli pracownik przed upływem połowy okresu wypowiedzenia nie złoży oświadczenia o odmowie przyjęcia zaproponowanych warunków, uważa się, że wyraził zgodę na te warunki. Z przepisu tego zatem wynika, że

Typ: Porada
Kategoria: Prawo pracy
Data utworzenia: 31 maja 2007
« Poprzednia 1  |  2 Następna »
® 2008 - 2019 SerwisPrawa.pl sp. z o.o. Korzystanie z portalu oznacza akceptację regulaminu.