Jesteś tutaj: Strona główna serwisu Strona głównaPorady prawneodszkodowanie+za+zajmowanie+lokalu+mieszkalnego+bez+tytuC582u+prawnego
Stosunek pracy radcy prawnego -

 Radca prawny wykonuje zawód w ramach stosunku pracy, na podstawie umowy cywilnoprawnej, w kancelarii radcy prawnego oraz w spółce:

1) cywilnej lub jawnej, w której wspólnikami są radcowie prawni, adwokaci, rzecznicy patentowi, doradcy podatkowi lub prawnicy zagraniczni wykonujący stałą praktykę na podstawie przepisów ustawy z dnia 5 lipca 2002 r. o świadczeniu przez prawników zagranicznych pomocy prawnej w Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. Nr 126, poz. 1069, z późn. zm.);
2) partnerskiej, w której partnerami są radcowie prawni, adwokaci, rzecznicy patentowi, doradcy podatkowi lub prawnicy zagraniczni wykonujący stałą praktykę na podstawie przepisów ustawy z dnia 5 lipca 2002 r. o świadczeniu przez prawników zagranicznych pomocy prawnej w Rzeczypospolitej Polskiej;
3) komandytowej lub komandytowo-akcyjnej, w której komplementariuszami są radcowie prawni, adwokaci, rzecznicy patentowi, doradcy podatkowi lub prawnicy zagraniczni wykonujący stałą praktykę na podstawie przepisów ustawy z dnia 5 lipca 2002 r. o świadczeniu przez prawników zagranicznych pomocy prawnej w Rzeczypospolitej Polskiej.
2. Wyłącznym przedmiotem działalności spółek, o których mowa w ust. 1, jest świadczenie pomocy prawnej.
3. Radca prawny jest zobowiązany zawiadomić radę właściwej okręgowej izby radców prawnych o podjęciu wykonywania zawodu i formach jego wykonywania, o adresie i nazwie kancelarii lub spółki, a także o każdej zmianie tych informacji.
4. Zakres pomocy prawnej, terminy i warunki jej wykonywania oraz wynagrodzenie określa umowa.
5. Ilekroć w ustawie jest mowa o „stosunku pracy”, „zatrudnieniu”, „wynagrodzeniu”, rozumie się przez to również odpowiednio „stosunek służbowy”, „pełnienie służby” i „uposażenie”.
 
Ustawa z dnia 6 lipca 1982 r.o radcach prawnych art.8.1
 
 
Archiwum wyszukiwanych fraz prawnych Znaleziono 2118 publikacji spełniających kryteria wyszukiwania.

Prawo do żądania odszkodowania za zajmowanie lokalu bez tytułu prawnego

jest uiszczać właścicielowi odszkodowanie za czas zajmowania tego lokalu bez tytułu prawnego. W takim przypadku per analogia stosuje się przepisy art. 18 ust. 1 ustawy z dnia 21 czerwca 2001 roku o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i

Typ: Porada
Kategoria: Prawo cywilne
Data utworzenia: 20 lipca 2012

Odszkodowanie za zamowanie lokalu bez tytułu prawnego

wynajmującemu uiszczać odszkodowanie za czas zajmowania lokalu bez tytułu prawnego. W takim przypadku per analogia stosuje się przepisy o ochronie praw lokatorów, w myśli których wynajmujący ma prawo żądać od najemcy zapłaty odszkodowania za zajmowanie

Typ: Porada
Kategoria: Prawo cywilne
Data utworzenia: 15 września 2011

Opróżnienie lokalu po wygasnięciu umowy najmu lokalu mieszkalnego

zawarcia umowy, to najemca ma obowiązek wydać wynajmującemu przedmiot najmu. Na dzień dzisiejszy najemca zajmuje lokal prawny bez tytułu prawnego, a tym samym uprawnia to Pana jako wynajmującego do złożenia powództwa o opróżnienie lokalu (eksmisja). Zgodnie

Typ: Porada
Kategoria: Prawo cywilne
Data utworzenia: 16 marca 2011

Wymeldowanie z mieszkania

wyrok za znęcanie się nade mną i moją córką. Na policji radzą mi napisać podanie do sądu o eksmisję. Chciałabym zrobić to skutecznie, aby niczego nie zaniedbać. Od tego zależy spokój mój i mojej córki.

Kwestie wymeldowania z lokalu mieszkalnego

Typ: Porada
Kategoria: Prawo cywilne
Data utworzenia: 6 listopada 2007

Zakres apelacji oraz wartość zaskarżenia w sprawie o odszkodowanie za bezumowne korzystanie z lokalu mieszkalnego

, termin do wniesienia apelacji biegnie od dnia, w którym upłynął termin do żądania uzasadnienia. Jeżeli chodzi o odszkodowanie za zajmowanie lokalu bez tytułu prawnego, to zgodnie z art. 18 ustawy z dnia 21 czerwca 2001 roku, o ochronie praw

Słowa kluczowe: apelacja
Typ: Porada
Kategoria: Prawo cywilne
Data utworzenia: 27 listopada 2008

Gmina informuje lokatora z orzeczoną eksmisją o przyznaniu lokalu socjalnego

mieszkalnego bez tytułu prawnego nie zwalnia lokatora z obowiazku zapłaty właścicielowi odszkodowania w wysokosci równej czynoszowi. Odszkodowanie to odpowiada wysokości czynszu, jaki właściciel mógłby otrzymać z tytułu najmu lokalu. Jeżeli

Słowa kluczowe: eksmisja
Typ: Porada
Data utworzenia: 27 października 2008

Kara umowna za nieterminowe oddanie lokalu mieszkalnego

terminie ustanowić na rzecz kupującego własność lokalu. W przypadku wystąpienia w trakcie realizacji budowy niekorzystnych warunków atmosferycznych takich jak np. temperatury poniżej -5 stopni C, ulewne deszcze trwające, przez co najmniej 30 dni lub też

Słowa kluczowe: kara umowna
Typ: Porada
Kategoria: Prawo cywilne
Data utworzenia: 18 czerwca 2007

Odszkodowanie od gminy za niedostarczenie lokalu socjalnego

lokal zastępczy nie wiadomo. Co mogę zrobić żeby otrzymać jakiekolwiek pieniądze?

Jeżeli osoba zajmująca lokal mieszkalny nie posiada do niego tytułu prawnego zobowiązana jest uiszczać właścicielowi odszkodowanie za czas zajmowania tego lokalu bez

Typ: Porada
Kategoria: Prawo cywilne
Data utworzenia: 9 lipca 2014

Dochodzenie roszczeń od najemcy po wygaśnięciu umowy najmu

odszkodowania za zajmowanie lokalu mieszkalnego bez tytułu prawnego. Naszym zdaniem jednakże właściciel lokalu winien wstrzymać się z pobieraniem czynszu, aby lokator nie mógł podnosić, iż ustnie zawarł z wynajmującym umowę na kolejny…

Typ: Porada
Kategoria: Prawo cywilne
Data utworzenia: 27 stycznia 2011

Eksmisja z lokalu mieszkalnego

wytoczyć powództwo o rozwiązanie stosunku prawnego i nakazanie przez sąd opróżnienia lokalu, jeżeli strony nie osiągnęły porozumienia co do warunków i terminu rozwiązania tego stosunku. Gdyby doszło do wydania wyroku przez sąd to w tym wyroku nakazującym

Słowa kluczowe: eksmisja, najem lokalu
Typ: Porada
Kategoria: Prawo cywilne
Data utworzenia: 5 czerwca 2006
« Poprzednia 1  |  2  |  3  |  4  |  5 … 212 Następna »
® 2008 - 2022 SerwisPrawa.pl sp. z o.o. Korzystanie z portalu oznacza akceptację regulaminu.