Kalendarz przedsiębiorcy: 20-03-2019 Termin obliczenia i wpłacenia zaliczki… (US)
Jesteś tutaj: Strona główna serwisu Strona głównaPorady prawneodszkodowanie+za+wypadek+w+podrC3B3C5BCy+sC582uC5BCbowej
Wypadek -

 niezamierzone nagłe zdarzenie lub ciąg takich zdarzeń z udziałem pojazdu kolejowego, powodujące negatywne konsekwencje dla zdrowia ludzkiego, mienia lub środowiska; do wypadków zalicza się w szczególności:

a) kolizje,
b) wykolejenia,
c) zdarzenia na przejazdach,
d) zdarzenia z udziałem osób spowodowane przez pojazd kolejowy będący w ruchu,
e) pożar pojazdu kolejowego
 
Ustawa z dnia 28 marca 2003 r.o transporcie kolejowym art.4 pkt.45
 
Archiwum wyszukiwanych fraz prawnych Znaleziono 2530 publikacji spełniających kryteria wyszukiwania.

Wykonanie zapisu lub polecenia przez spadkobiercę testamentowego

(zapis). Zatem mogłaby Pani jedynie mieć roszczenie w stosunku do spadkobiercy po dziadku o odszkodowanie związane z tym, że zapis nie został wykonany przez spadkodawcę, tzn. po swojej śmierci nie przeniósł na Panią prawa do współwłasności w lokalu

Słowa kluczowe: zapis
Typ: Porada
Kategoria: Prawo cywilne
Data utworzenia: 14 sierpnia 2010

Opóźnienie wypłacenia wynagrodzenia stanowi ciężkie naruszenie obowiazków pracodawcy

pracę bez wypowiedzenia także wtedy, gdy pracodawca dopuścił się ciężkiego naruszenia podstawowych obowiązków wobec pracownika; w takim przypadku pracownikowi przysługuje odszkodowanie w wysokości wynagrodzenia za okres wypowiedzenia. W myśl art. 85 § 1

Słowa kluczowe: wynagrodzenie
Typ: Porada
Kategoria: Prawo pracy
Data utworzenia: 9 października 2008

W razie niedostarczenia lokalu socjalnego dla eksmitowanego właściciel mieszkania może żądać odszkodowania

socjalnego, jeżeli sąd orzekł o wstrzymaniu wykonania opróżnienia lokalu do czasu dostarczenia im takiego lokalu, opłacają odszkodowanie właścicielowi mieszkania w wysokości czynszu albo innych opłat za używanie lokalu, jakie byłyby obowiązane opłacać, gdyby

Słowa kluczowe: eksmisja
Typ: Porada
Kategoria: Prawo cywilne
Data utworzenia: 1 kwietnia 2009

Wypowiedzenie umowy o pracę przez pracownika

wypowiedzenia także wtedy, gdy pracodawca dopuścił się ciężkiego naruszenia podstawowych obowiązków wobec pracownika; w takim przypadku pracownikowi przysługuje odszkodowanie w wysokości wynagrodzenia za okres wypowiedzenia, a jeżeli umowa o pracę została

Słowa kluczowe: wypowiedzenie umowy
Typ: Porada
Kategoria: Prawo pracy
Data utworzenia: 26 września 2006

W razie choroby nie uwzględnia się diet zagranicznych do zasiłku chorobowego

Chciałbym się dowiedzieć czy za wypadek w pracy otrzymuje sie 100% wynagrodzenia, jeżeli pracuję za granicą, a moja firma macierzysta jest tutaj w Polsce i jestem pracownikiem delegowanym? Ja otrzymałem wynagrodzenie wypłacone przez ZUZ tylko w

Słowa kluczowe: zasiłek
Typ: Porada
Kategoria: Prawo pracy
Data utworzenia: 6 marca 2008

Reklamacja uszkodzonej przesyłki a miejsce spełnienia świadczenia przez sprzedawcę

wszelkich informacji pomocnych w dochodzeniu tych roszczeń (co pośrednio można wyinterpretować również z przepisu art. 546 § 1 k.c.). Ponadto zgodnie z art. 57 ust. 1 z dnia 12 czerwca 2003 roku, Prawo pocztowe, do odpowiedzialności operatorów za

Słowa kluczowe: reklamacja
Typ: Porada
Kategoria: Prawo cywilne
Data utworzenia: 3 lutego 2009

Dochodzenie roszczeń od najemcy po wygaśnięciu umowy najmu

wezwanie do wydania przedmiotu najmu . Wezwanie takie należy przesłać na adres zamieszkania najemcy listem poleconym za zwrotnym poświadczeniem odbioru. W przypadku nie odebrania korespondencji będzie Pan mógł wykazać, że korespondencja taka została do

Typ: Porada
Kategoria: Prawo cywilne
Data utworzenia: 27 stycznia 2011

Zakaz konkurencji pomiędzy przedsiębiorcami

może określać definicję działalności konkurencyjnej, a także sankcję za naruszenie zakazu konkurencji i wynagrodzenie (odszkodowanie) dla przedsiębiorcy, przysługujące w zamian za zakaz konkurencji. W przypadku braku takich zapisów, na mocy

Typ: Porada
Data utworzenia: 7 czerwca 2007

Wywłaszczenie nieruchomości na cele publiczne

. Właścicielowi, przysługuje odszkodowanie, które na podstawie art. 12 ust. 4a ww. ustawy ustalane jest w decyzji ustalającej wysokość odszkodowania za nieruchomość. Decyzję wydaje organ, który wydał decyzję o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej. Decyzję

Słowa kluczowe: wywłaszczenie
Typ: Porada
Data utworzenia: 21 listopada 2008

Granice odszkodowania dla pracownika za niezgodne z prawem lub nieuzasadnione rozwiazanie umowy o pracę

nieokreślony, został ustalony w art. 47 1 k.p. Zgodnie z tym przepisem odszkodowanie, o którym mowa w art. 45 k.p. przysługuje w wysokości wynagrodzenia za okres od 2 tygodni do 3 miesięcy, nie niższej jednak od wynagrodzenia za okres wypowiedzenia…

Słowa kluczowe: wypowiedzenie umowy
Typ: Porada
Kategoria: Prawo pracy
Data utworzenia: 15 kwietnia 2010
« Poprzednia 1 … 7  |  8  |  9  |  10  |  11 … 253 Następna »
® 2008 - 2019 SerwisPrawa.pl sp. z o.o. Korzystanie z portalu oznacza akceptację regulaminu.