Kalendarz przedsiębiorcy: 20-03-2019 Termin obliczenia i wpłacenia zaliczki… (US)
Jesteś tutaj: Strona główna serwisu Strona głównaPorady prawneodszkodowanie+za+wypadek+w+podrC3B3C5BCy+sC582uC5BCbowej
Wypadek -

 niezamierzone nagłe zdarzenie lub ciąg takich zdarzeń z udziałem pojazdu kolejowego, powodujące negatywne konsekwencje dla zdrowia ludzkiego, mienia lub środowiska; do wypadków zalicza się w szczególności:

a) kolizje,
b) wykolejenia,
c) zdarzenia na przejazdach,
d) zdarzenia z udziałem osób spowodowane przez pojazd kolejowy będący w ruchu,
e) pożar pojazdu kolejowego
 
Ustawa z dnia 28 marca 2003 r.o transporcie kolejowym art.4 pkt.45
 
Archiwum wyszukiwanych fraz prawnych Znaleziono 2530 publikacji spełniających kryteria wyszukiwania.

Przerwa w wykonaniu kary pozbawienia wolności

penitencjarny może udzielić przerwy w wykonaniu kary, jeżeli przemawiają za tym ważne względy zdrowotne, rodzinne lub osobiste. Nie można udzielić przerwy przed upływem roku od dnia ukończenia poprzedniej przerwy i powrotu po niej do zakładu karnego, chyba że

Słowa kluczowe: kara, odroczenie kary
Typ: Porada
Kategoria: Prawo karne
Data utworzenia: 27 września 2007

Gmina informuje lokatora z orzeczoną eksmisją o przyznaniu lokalu socjalnego

opróżnienia lokalu do czasu dostarczenia im takiego lokalu, opłacają odszkodowanie w wysokości czynszu albo innych opłat za używanie lokalu, jakie byłyby obowiązane opłacać, gdyby stosunek prawny nie wygasł. Istnieje takze prawna możliwość, że lokal

Słowa kluczowe: eksmisja
Typ: Porada
Data utworzenia: 27 października 2008

Osoba zamieszkująca w lokalu mieszkalnym odpowiada solidarnie za zaległości zwiazane z korzytsaniem z lokalu

art. 4 ust. 6 ustawy z dnia 15.12.2000 roku o spółdzielniach mieszkaniowych, za opłaty związane z utrzymaniem i eksploatacją lokalu mieszkalnego, odpowiadają solidarnie osoby pełnoletnie stale z nimi zamieszkujące w lokalu, z wyjątkiem pełnoletnich

Słowa kluczowe: egzekucja
Typ: Porada
Kategoria: Prawo cywilne
Data utworzenia: 28 października 2007

W przypadku darowizn dokonanych za życia przez spadkodawcę, doliczone one mogą być do masy spadkowej

Mama podarowała mi notarialnie mieszkanie wykupione od spółdzielni i w akcie jest zapis, że darująca oświadcza, że powyższej darowizny dokonuje bez obowiązku jej zaliczania na schedę spadkową. Czy ktokolwiek z mojej rodziny po śmierci mamy, ma

Słowa kluczowe: zachowek
Typ: Porada
Kategoria: Prawo cywilne
Data utworzenia: 31 maja 2010

Rozwiązanie umowy o pracę za porozumieniem stron może nastąpić w każdym czasie

W dniu dzisiejszym pracownik złożył wniosek o rozwiązanie umowy o pracę za jednomiesięcznym wypowiedzeniem. Jest zatrudniony na czas nieokreślony od sześciu lat. Okres wypowiedzenia powinien wynosić 3 miesiące. Czy powinnam przychylić się do tak

Typ: Porada
Kategoria: Prawo pracy
Data utworzenia: 16 czerwca 2010

Za zadłużenie lokalu mieszkalnego odpowiedzialność solidarną ponoszą wszystkie pełnoletnie osoby w nim zamieszkujące

Mieszkam w mieszkaniu wraz z byłym mężem. Mieszkanie należy do wojska, gdyż mąż jest zawodowym wojskowym. Po rozwodzie ustalony został podział mieszkania i decyzją każdy z nas ma spłacać część opłat za mieszkanie. Mąż jednak nie płacił, o czym

Typ: Porada
Data utworzenia: 10 lipca 2011

Kto ma zapłacić za wymianę płytek w razie działań dokonywanych przez spółdzielnie?

sytuacja mi nie odpowiada, ponieważ takich samych płytek się nie dokupi. W takiej sytuacji to ja muszę zmienić płytki na całości (spółdzielnia o tym nie chce słyszeć). Kto powinien pokryć te koszty, czy ja mogę się nie zgodzić na takie rozwiązanie

Typ: Porada
Kategoria: Prawo cywilne
Data utworzenia: 17 kwietnia 2013

Mandat za jazdę bez biletu trzeba zapłacić w całości, chyba że wierzyciel wyrazi zgodę na spłatę w ratach

przedsiębiorstwa do przewiezienia za wynagrodzeniem osób lub rzeczy. Zasadniczo w przypadku nieuiszczenia zapłaty za przejazd, przewoźnik lub osoba trzecia działająca w jego imieniu (np. firma windykacyjna) może żądać zapłaty w terminie określonym w

Słowa kluczowe: przewóz, umowa przewozu
Typ: Porada
Kategoria: Prawo cywilne
Data utworzenia: 1 czerwca 2010

Roszczenie odszkodowawcze w związku z wydaniem decyzji administracyjnej

przedawnienia roszczenia odszkodowawczego w administracji.

Z dniem 1 września 2004 r. art. 160 k.p.a. utracił moc, a sprawy o odszkodowanie należne od organu administracji należą odtąd wyłącznie do właściwości sądów powszechnych. Podstawą

Typ: Porada
Data utworzenia: 26 października 2006

Wysokość odszkodowania w razie niezgodnego z prawem wypowiedzenia umowy o pracę przez pracodawcę

Czy w przypadku uznania za bezskuteczne przez sąd wypowiedzenie zmieniającego warunki pracy i płacy należy się wyrównanie za cały okres pracy na zmniejszonym wynagrodzeniu? Sąd I instancji uznał, że wypowiedzenie jest bezskuteczne i sąd II

Typ: Porada
Kategoria: Prawo pracy
Data utworzenia: 3 czerwca 2008
« Poprzednia 1 … 6  |  7  |  8  |  9  |  10 … 253 Następna »
® 2008 - 2019 SerwisPrawa.pl sp. z o.o. Korzystanie z portalu oznacza akceptację regulaminu.