Kalendarz przedsiębiorcy: 20-03-2019 Termin obliczenia i wpłacenia zaliczki… (US)
Jesteś tutaj: Strona główna serwisu Strona głównaPorady prawneodszkodowanie+za+wypadek+w+podrC3B3C5BCy+sC582uC5BCbowej
Wypadek -

 niezamierzone nagłe zdarzenie lub ciąg takich zdarzeń z udziałem pojazdu kolejowego, powodujące negatywne konsekwencje dla zdrowia ludzkiego, mienia lub środowiska; do wypadków zalicza się w szczególności:

a) kolizje,
b) wykolejenia,
c) zdarzenia na przejazdach,
d) zdarzenia z udziałem osób spowodowane przez pojazd kolejowy będący w ruchu,
e) pożar pojazdu kolejowego
 
Ustawa z dnia 28 marca 2003 r.o transporcie kolejowym art.4 pkt.45
 
Archiwum wyszukiwanych fraz prawnych Znaleziono 2530 publikacji spełniających kryteria wyszukiwania.

Konieczność wskazania współuczestników w postępowaniu o eksmisję z lokalu mieszkalnego

zależne od tytułu lokatora lub które przebywają w lokalu za zgodą lokatora, istnieje współuczestnictwo konieczne bierne. Z przepisu ustawy wynika, że w charakterze strony pozwanej musi wystąpić w takim wypadku więcej niż jeden podmiot. Objęte

Słowa kluczowe: eksmisja
Typ: Porada
Kategoria: Prawo cywilne
Data utworzenia: 8 września 2009

Podział wkładu mieszkaniowego w postępowaniu o podział majątku dorobkowego małżonków

W 1996 roku wyszłam za mąż i dostaliśmy mieszkanie spółdzielcze na książeczkę mojego męża. Nigdy w tym mieszkaniu nie byłam zameldowana, nie mamy też wspólnych dzieci. Byliśmy razem około roku, ale nigdy wspólnie nie mieszkaliśmy w tym mieszkaniu

Typ: Porada
Data utworzenia: 25 września 2009

Pełnomocnikiem strony w sprawie cywilnej może być także bliski krewny

Czy osoba nie będąca prawnikiem może być pełnomocnikiem powoda w sprawie cywilnej?

Zgodnie z art. 87 § 1 k.p.c. pełnomocnikiem w sprawie cywilnej, może być adwokat lub radca prawny, a w sprawach własności przemysłowej także rzecznik patentowy

Słowa kluczowe: pełnomocnik
Typ: Porada
Kategoria: Prawo cywilne
Data utworzenia: 28 września 2009

Prawo do zachowku w przypadku dalszego rozporządzenia nieruchomością

do jego uzupełnienia. W opisanym stanie faktycznym, jeżeli Pani ojciec za życia dokonał darowizny mieszkania na rzecz tylko jednej z córek, a pozostałe nie otrzymały ani w wyniku darowizny ani w wyniku powołania do spadku należnego zachowku

Typ: Porada
Kategoria: Prawo cywilne
Data utworzenia: 12 grudnia 2009

Podatek dochodowy od sprzedaży mieszkania nabytego w spadku

Chcę sprzedać mieszkanie własnościowe spółdzielcze, które nabyłam w drodze spadku w 2009 roku. nie byłam zameldowana w tym mieszkaniu a teraz obecnie jestem po podpisaniu umowy przedwstępnej, termin podpisania umowy właściwej jest wyznaczony na

Typ: Porada
Data utworzenia: 19 grudnia 2009

Wykup mieszkania komunalnego w przypadku posiadania nieruchomości gruntowej

Jestem najemcą mieszkania komunalnego. Posiadam też działkę budowlaną w tym mieście. Czy jest to przeszkodą w wykupieniu mieszkania komunalnego od gminy? A jak w akcie notarialnym działki budowlanej został zmieniony wpis na nieruchomość

Słowa kluczowe: mieszkanie komunalne
Typ: Porada
Data utworzenia: 28 grudnia 2009

W czasie urlopu bezpłatnego pracownikowi nie przysługują świadczenia pracownicze

społecznego w razie choroby i macierzyństwa (dalej u.ś.p.u.s.) zasiłek chorobowy nie przysługuje za okresy niezdolności do pracy przypadającej w czasie urlopu bezpłatnego. Jednakże jak stwierdza art. 13 ust. 1 u.ś.p.u.s. zasiłek chorobowy z tytułu niezdolności

Słowa kluczowe: urlop, urlop bezpłatny
Typ: Porada
Kategoria: Prawo pracy
Data utworzenia: 28 lutego 2010

W sprawie cywilnej stawiennictwo stron na rozprawie nie jest obowiazkowe

Na podstawie art. 138 k.r.o. będę żądać zmiany orzeczenia sądu (pismo już napisane). Obecnie przybywam zagranicą a przyjazd do Polski jest dla mnie bardzo kłopotliwy, a nawet w chwili obecnej wręcz niemożliwy. Zastanawiam się czy przy tak błachym

Słowa kluczowe: rozprawa sądowa
Typ: Porada
Data utworzenia: 2 marca 2010

Bank może oceniać sytuację kredytobiorcy w każdym czasie obowiązywania umowy

, wyciągnąć np. wnioski, że jestem niewypłacalny w związku z wejściem komornika mimo, że kredyt jest spłacany regularnie? Na rachunku jest także egzekucja ZUS za niepłacone ubezpieczenie społeczne.

Mimo, że kredyt obsługiwany jest terminowo ale występują

Słowa kluczowe: bankowe prawo
Typ: Porada
Data utworzenia: 25 marca 2010

Jak można wykreślić wpisy w księdze wieczystej nieruchmości

zabezpieczonej, co jednak nie pozbawia go możliwości zaspokojenia swojej wierzytelności jeżeli będzie on w stanie potwierdzić istnienie swojej wierzytelności. Zgodnie z art. 94 u.k.w.h. wygaśnięcie wierzytelności zabezpieczonej hipoteką pociąga za sobą

Słowa kluczowe: hipoteka
Typ: Porada
Kategoria: Prawo cywilne
Data utworzenia: 16 kwietnia 2010
« Poprzednia 1 … 74  |  75  |  76  |  77  |  78 … 253 Następna »
® 2008 - 2019 SerwisPrawa.pl sp. z o.o. Korzystanie z portalu oznacza akceptację regulaminu.