Kalendarz przedsiębiorcy: 20-03-2019 Termin obliczenia i wpłacenia zaliczki… (US)
Jesteś tutaj: Strona główna serwisu Strona głównaPorady prawneodszkodowanie+za+wypadek+w+podrC3B3C5BCy+sC582uC5BCbowej
Wypadek -

 niezamierzone nagłe zdarzenie lub ciąg takich zdarzeń z udziałem pojazdu kolejowego, powodujące negatywne konsekwencje dla zdrowia ludzkiego, mienia lub środowiska; do wypadków zalicza się w szczególności:

a) kolizje,
b) wykolejenia,
c) zdarzenia na przejazdach,
d) zdarzenia z udziałem osób spowodowane przez pojazd kolejowy będący w ruchu,
e) pożar pojazdu kolejowego
 
Ustawa z dnia 28 marca 2003 r.o transporcie kolejowym art.4 pkt.45
 
Archiwum wyszukiwanych fraz prawnych Znaleziono 2530 publikacji spełniających kryteria wyszukiwania.

W przypadku spadku, można zamiast w sądzie przeprowadzić poświadczenie dziedziczenia u notariusza

posiadanie nieruchomości położonej za granicą. Aby notariusz mógł sporządzić akt poświadczenia dziedziczenia, należy załączyć odpowiednie dokumenty w postaci: odpis aktu zgonu spadkodawcy; odpisy

Słowa kluczowe: spadek
Typ: Porada
Kategoria: Prawo cywilne
Data utworzenia: 31 stycznia 2010

Wysokość podatku od towarów i usług w przypadku świadczenia usług w kraju trzecim

stanowi dostawy towarów w rozumieniu art. 7, w tym również przeniesienie praw do wartości niematerialnych i prawnych, bez względu na formę, w jakiej dokonano czynności prawnej. Ustawa określa także za rozporządzeniem 1777/2005 jak rozumieć usługę

Słowa kluczowe: podatek vat
Typ: Porada
Data utworzenia: 18 lutego 2010

Apelcja w sprawie o wykroczenie związane ze spożywaniem alkoholu w miejscu pracy

orzeczenia, błędu w ustaleniach faktycznych przyjętych za podstawę orzeczenia, jeżeli mógł on mieć wpływ na treść tego orzeczenia, rażącej niewspółmierności kary lub niesłusznego zastosowania albo niezastosowania

Typ: Porada
Kategoria: Prawo karne
Data utworzenia: 21 marca 2010

Przychodem z odpłatnego zbycia nieruchomości jest wartość nieruchomości wyrażona w cenie określonej w umowie

zwolnienia zatem jest wydatkowanie uzyskanego przychodu na własne cele mieszkaniowe podatnika. Za wydatki poniesione na cele mieszkaniowe, o których mowa w art. 21 ust. 1 pkt. 131 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, uważa się

Typ: Porada
Data utworzenia: 2 maja 2010

Odsetki należne od dłużnika w przypadku opóżnienia w spełnieniu świadczenia pieniężnego

innego właściwego organu. W Myśl art. 481§ 1 k.c. jeżeli dłużnik opóźnia się ze spełnieniem świadczenia pieniężnego, wierzyciel może żądać odsetek za czas opóźnienia, chociażby nie poniósł żadnej szkody i chociażby opóźnienie było następstwem

Słowa kluczowe: odsetki
Typ: Porada
Kategoria: Prawo cywilne
Data utworzenia: 8 lipca 2010

Ugoda może być zawarta w sądzie do czasu wydania przez sąd orzeczenia w tej sprawie

Mama żyła z konkubentem i chcąc zagwarantować mu dach nad głową w przypadku swojej śmierci sprzedała mu 1/10 nieruchomości za kilka tysięcy złotych. Konkubent zmarł. Obecnie o zachowek do sądu występują zstępni zmarłego. Czy mama będzie musiała

Słowa kluczowe: spadek
Typ: Porada
Kategoria: Prawo cywilne
Data utworzenia: 9 stycznia 2011

W przypadku nie zgłoszenia nabycia składnika majątku w spadku, nie można skorygować deklaracji podatkowej

Czy nie wskazanie w złożonej deklaracji SD-2 dotyczącej składników majątkowych nabytych w wyniku spadku i darowizny, może zostać skorygowane poprzez dokonanie korekty deklaracji podatkowej? Czy składając taką korektę po upływie 6 miesięcznego

Typ: Porada
Data utworzenia: 30 października 2011

Unieważnienie małżeństwa można żądać tylko w przypadkach określonych w prawie rodzinnym

małżeństwa uznane jest ono za niebyłe, poza skutkami w zakresie wspólnych dzieci oraz stosunków majątkowych. W takim przypadku unieważnienie małżeństwa odnosi skutek jak w przypadku rozwodu. W myśl art. 17 k.r.o. (kodeksu rodzinnego i opiekuńczego) m

Typ: Porada
Data utworzenia: 11 września 2012

Nauczyciel w uczelni niepublicznej nie korzysta z przepisów urlopowych określonych w Karcie nauczyciela

zakresie odpowiedzialności dyscyplinarnej (art. 75 – 86) oraz wcześniejszej emerytury (art. 88) oraz dodatku za tajne nauczanie (art. 90). W zakresie wymiaru oraz uprawnień urlopowych przysługujących nauczycielowi w uczelni niepublicznej a określonych w

Typ: Porada
Kategoria: Prawo pracy
Data utworzenia: 9 sierpnia 2012

Rozwiązanie umowy o pracę w razie niedostarczenia przez pracownika w terminie zwolnienia lekarskiego

jakiejkolwiek innej informacji co dalej zamierza. Czy można temu pracownikowi wypowiedzieć umowę bez zachowania okresu wypowiedzenia posługując się art. 52 k.p. Nadmieniam że pracownik nie choruje na poważne choroby. Czy pracownik powinien w ciągu dwóch dni od

Typ: Porada
Kategoria: Prawo pracy
Data utworzenia: 9 stycznia 2014
« Poprzednia 1 … 58  |  59  |  60  |  61  |  62 … 253 Następna »
® 2008 - 2019 SerwisPrawa.pl sp. z o.o. Korzystanie z portalu oznacza akceptację regulaminu.