Kalendarz przedsiębiorcy: 20-03-2019 Termin obliczenia i wpłacenia zaliczki… (US)
Jesteś tutaj: Strona główna serwisu Strona głównaPorady prawneodszkodowanie+za+wypadek+w+podrC3B3C5BCy+sC582uC5BCbowej
Wypadek -

 niezamierzone nagłe zdarzenie lub ciąg takich zdarzeń z udziałem pojazdu kolejowego, powodujące negatywne konsekwencje dla zdrowia ludzkiego, mienia lub środowiska; do wypadków zalicza się w szczególności:

a) kolizje,
b) wykolejenia,
c) zdarzenia na przejazdach,
d) zdarzenia z udziałem osób spowodowane przez pojazd kolejowy będący w ruchu,
e) pożar pojazdu kolejowego
 
Ustawa z dnia 28 marca 2003 r.o transporcie kolejowym art.4 pkt.45
 
Archiwum wyszukiwanych fraz prawnych Znaleziono 2530 publikacji spełniających kryteria wyszukiwania.

Eksmisja z lokalu mieszkalnego osoby zajmującej go na podstawie użyczenia

go wyeksmitować bo jest alkoholikiem, urządził w domu melinę, niszczy mieszkanie, skarżą się sąsiedzi i za nic nie płaci. Co muszę zrobić żeby go wyeksmitować?

W opisanym stanie faktycznym zawarta została w formie ustnej umowa użyczenia lokalu

Typ: Porada
Kategoria: Prawo cywilne
Data utworzenia: 31 października 2011

Uniewinnienie a koszty procesu w sprawie karnej

kosztów w postaci wynagrodzenia obrońcy. Nie ma możliwości żądania zwrotu tych kosztów od prokuratora, gdyż działa on w interesie publicznym, a postępowanie sądowe ma za cel ustalenie czy sprawca popełnił przestępstwo, a jeżeli tak to skazanie go na

Typ: Porada
Kategoria: Prawo karne
Data utworzenia: 21 października 2006

Obowiązek podatkowy powstaje przy nabyciu rzeczy w drodze zasiedzenia, z chwilą uprawomocnienia się postanowienia sądu

ustalenia wartości przyjmuje się stan rzeczy w dniu dokonania wymiaru, a odszkodowanie za ubytek należne z tytułu ubezpieczenia wlicza się do podstawy wymiaru. Przy nabyciu w drodze zasiedzenia wyłącza się z podstawy opodatkowania wartość nakładów dokonanych

Słowa kluczowe: zasiedzenie
Typ: Porada
Data utworzenia: 2 czerwca 2010

Przedawnienie roszczeń o zachowek

podstawienia określona została w art. 963 k.c. (kodeksu cywilnego), zgodnie z którą, można powołać spadkobiercę testamentowego na wypadek, gdyby inna osoba powołana jako spadkobierca ustawowy lub testamentowy nie chciała lub nie mogła być spadkobiercą

Słowa kluczowe: zachowek
Typ: Porada
Kategoria: Prawo cywilne
Data utworzenia: 18 grudnia 2007

Ponowne wszczęcie postępowania spadkowego

przebiegać autostrada i najmłodsza córka otrzymała wysokie odszkodowanie i nie uważa za stosowne z nikim się podzielić. Czy do pieniędzy zarobionych na odsprzedaży gruntów mają prawo pozostali członkowie rodziny (siostry i bracia)? Czy można zaskarżyć podział

Słowa kluczowe: spadek
Typ: Porada
Kategoria: Prawo cywilne
Data utworzenia: 11 września 2007

Roszczenia pracodawcy wobec pracownika wynikające ze stosunku pracy przedawniają się już po roku

pracodawcy o naprawienie szkody wyrządzonej przez pracownika wskutek niewykonania lub nienależytego wykonania obowiązków pracowniczych (art. 291 § 2 k.p.) oraz o odszkodowanie w razie nieuzasadnionego rozwiązania przez pracownika umowy o pracę bez

Typ: Porada
Kategoria: Prawo pracy
Data utworzenia: 31 października 2012

Podrabianie produktów innego przedsiębiorcy stanowi czyn nieuczciwej konkurencji

mnie opatentowany. Dodam, że w wyniku tej sytuacji nie poniosłem żadnych strat, nie wpłynęło to w żaden sposób na mój wizerunek. Czy przysługuje mi z tego tytułu jakieś odszkodowanie za wykorzystanie wizerunku mojej pracy?

Zgodnie z art. 3 ust. 1

Typ: Porada
Kategoria: Prawo cywilne
Data utworzenia: 23 maja 2010

Podział majątku po rozwiązaniu małżeństwa przez rozwód

równowartość rzeczy wspólnych utraconych np. w wyniku zniszczenia, za które weszło do majątku odszkodowanie ( zob. uzasadnienie uchwały SN z 19 maja 1989 r., III CZP 52/89, OSNCP 1990, nr 4-5, poz. 60). Dlatego też przy dokonywaniu rozliczeń między Państwem sąd

Typ: Porada
Data utworzenia: 13 marca 2014

Tylko wierzyciel może zwolnić dłużnika z obowiązku zapłaty kary umownej

uzupełniającego [1] . W myśl art. 484 § 1 k.c. w razie niewykonania lub nienależytego wykonania zobowiązania kara umowna należy się wierzycielowi w zastrzeżonej na ten wypadek wysokości bez względu na wysokość poniesionej szkody. Żądanie

Typ: Porada
Kategoria: Prawo cywilne
Data utworzenia: 26 października 2012

Żaden z rodziców nie może wywieźć dzieci poza granicę bez zgody drugiego rodzica lub sądu

cielesnej (posiada Pani protokół jak również może Pani uzyskać na Policji wykaz dokument poświadczający, że policja interweniowała w Pani mieszkaniu), przemoc psychiczną, szantaż, aby wykazać winę męża za rozkład pożycia. Wnosząc o rozwód

Typ: Porada
Data utworzenia: 22 grudnia 2013
« Poprzednia 1 … 22  |  23  |  24  |  25  |  26 … 253 Następna »
® 2008 - 2019 SerwisPrawa.pl sp. z o.o. Korzystanie z portalu oznacza akceptację regulaminu.