Kalendarz przedsiębiorcy: 20-03-2019 Termin obliczenia i wpłacenia zaliczki… (US)
Jesteś tutaj: Strona główna serwisu Strona głównaPorady prawneodszkodowanie+za+wypadek+w+podrC3B3C5BCy+sC582uC5BCbowej
Wypadek -

 niezamierzone nagłe zdarzenie lub ciąg takich zdarzeń z udziałem pojazdu kolejowego, powodujące negatywne konsekwencje dla zdrowia ludzkiego, mienia lub środowiska; do wypadków zalicza się w szczególności:

a) kolizje,
b) wykolejenia,
c) zdarzenia na przejazdach,
d) zdarzenia z udziałem osób spowodowane przez pojazd kolejowy będący w ruchu,
e) pożar pojazdu kolejowego
 
Ustawa z dnia 28 marca 2003 r.o transporcie kolejowym art.4 pkt.45
 
Archiwum wyszukiwanych fraz prawnych Znaleziono 2530 publikacji spełniających kryteria wyszukiwania.

Uprawnieni do rekompensaty za mienie zabużańskie

utracił (a w 1939 roku miał) obywatelstwo polskie. Bardzo proszę o odpowiedź czy rzeczywiście mogę się ubiegać o rekompensatę po moim ojcu, a jeżeli nie to czy mogę się ubiegać o to po moich dziadkach?

Kwestia rekompensat, za mienie zabużańskie

Słowa kluczowe: mienie, rekompensata
Typ: Porada
Data utworzenia: 15 października 2007

Odpowiedzialność karna za nielegalne przetwarzanie danych osobowych

za fakt, iż inne osoby mogły ściągnąć te dane z tego samego źródła co Pan i właśnie te fakty musi Pan przedstawić w czasie przesłuchania na Policji. Niestety zgodnie z przytoczonym przepisem już samo nieuprawnione posiadanie danych osobowych podlega

Typ: Porada
Kategoria: Prawo karne
Data utworzenia: 21 października 2007

Ochrona wynagrodzenia za pracę przed egzekucją

on wycofał wniosek. Czy komornik postąpił zgodnie z prawem?

Zgodnie z art. 87 § 1 pkt. 1 w zw. z art. 87 § 3 ust. 1 Kp (Kodeksu pracy), z wynagrodzenia za pracę - po odliczeniu składek na ubezpieczenia społeczne oraz zaliczki na podatek dochodowy

Typ: Porada
Kategoria: Prawo cywilne
Data utworzenia: 24 października 2007

Roszczenie poręczyciela spłacającego długi za dłużnika

Byłem poręczycielem kredytu, który spłaciłem w całości za kredytobiorcę. Drugi poręczyciel był niewypłacalny i całe obciążenie z tytułu kredytu spoczęło na mnie. Po spłaceniu kredytu wraz z odsetkami wystąpiłem do sądu o wydanie nakazu zapłaty

Typ: Porada
Kategoria: Prawo cywilne
Data utworzenia: 31 października 2007

Solidarna odpowiedzialność poręczyciela za spłatę długu

zastrzeżono w poręczeniu inaczej. Panu będzie w przypadku zapłaty przysługiwało roszczenie regresowe do dłużnika głównego, za dokonaną na rzecz wierzyciela zapłatę. Może Pan także spróbować w postępowaniu przeciwegzekucyjnym obalić tytuł wykonawczy, wskazując

Typ: Porada
Kategoria: Prawo cywilne
Data utworzenia: 5 grudnia 2007

Odpowiedzialność za naruszenie dyscypliny finansów publicznych

W kwietniu b. roku pomiędzy Spółką (sprzedawca) a instytucją publiczną (kupujący) została zawarta umowa sprzedaży mebli. Zgodnie z postanowieniami umowy sprzedawca dostarczył meble w lipcu 2007 roku. Kupujący zapłacić miał za dostarczone meble w

Typ: Porada
Data utworzenia: 25 stycznia 2008

Zapłata za towar wyłudzony przez wykonawcę

Do wykonania instalacji wodnej i ogrzewania wynajęliśmy wykonawcę. Wykonawca podpisał z nami umowę, w której określono kwotę za wykonanie usługi oraz za materiał, który został wcześniej pobrany przez tego wykonawcę ze sklepu. Po wykonanej usłudze

Słowa kluczowe: przestępstwo
Typ: Porada
Kategoria: Prawo cywilne
Data utworzenia: 12 czerwca 2008

Odpowiedzialność za kradzież pojazdu z parkingu strzeeżonego

. Powinien Pan wysłać właścicielowi parkingu wezwanie do zapłaty, w którym winien Pan wskazać termin w jakim kwota ma być zapłacona (wartość szkody jaką Pan poniósł w związku z kradzieżą Pana pojazdu). Wezwanie należy wysłać listem poleconym za zwrotnym

Słowa kluczowe: umowa przechowania
Typ: Porada
Kategoria: Prawo cywilne
Data utworzenia: 12 września 2008

Odpowiedzialność dzieci pozamałżeńskich za długi rodziców

. Więzi rodzinne dziecka z rodzicem są takie same w obu przypadkach, o ile ojcostwo dziecka jest ustalone. Co do zasady długi rodziców nie przechodzą na dzieci. Sytuacja, w której dzieci odpowiadają za długi rodziców, to zasadniczo kilka przypadków

Słowa kluczowe: długi
Typ: Porada
Kategoria: Prawo cywilne
Data utworzenia: 7 marca 2009

Odpowiedzialność za składanie fałszywych zeznań przed sądem

art. 233 § 1 k.k. W myśl tego przepisu, osoba, która składając zeznanie mające służyć za dowód w postępowaniu sądowym lub w innym postępowaniu prowadzonym na podstawie ustawy, zeznaje nieprawdę lub zataja prawdę, podlega karze pozbawienia wolności do

Słowa kluczowe: droga konieczna
Typ: Porada
Kategoria: Prawo cywilne
Data utworzenia: 30 sierpnia 2009
« Poprzednia 1 … 18  |  19  |  20  |  21  |  22 … 253 Następna »
® 2008 - 2019 SerwisPrawa.pl sp. z o.o. Korzystanie z portalu oznacza akceptację regulaminu.