Kalendarz przedsiębiorcy: 20-03-2019 Termin obliczenia i wpłacenia zaliczki… (US)
Jesteś tutaj: Strona główna serwisu Strona głównaPorady prawneodszkodowanie+za+wypadek+w+podrC3B3C5BCy+sC582uC5BCbowej
Wypadek -

 niezamierzone nagłe zdarzenie lub ciąg takich zdarzeń z udziałem pojazdu kolejowego, powodujące negatywne konsekwencje dla zdrowia ludzkiego, mienia lub środowiska; do wypadków zalicza się w szczególności:

a) kolizje,
b) wykolejenia,
c) zdarzenia na przejazdach,
d) zdarzenia z udziałem osób spowodowane przez pojazd kolejowy będący w ruchu,
e) pożar pojazdu kolejowego
 
Ustawa z dnia 28 marca 2003 r.o transporcie kolejowym art.4 pkt.45
 
Archiwum wyszukiwanych fraz prawnych Znaleziono 2530 publikacji spełniających kryteria wyszukiwania.

Wynagrodzenia pracowników są wolne od zajęcia

bankowego zakaz wypłat z tego rachunku nie dotyczy bieżących wypłat na wynagrodzenie za pracę wraz z podatkami i innymi ciężarami ustawowymi oraz na zasądzone alimenty i renty o charakterze alimentacyjnym zasądzone tytułem odszkodowania - do wysokości

Typ: Porada
Kategoria: Prawo cywilne
Data utworzenia: 5 maja 2014

Zasiedzenie nieruchomości

. Zastosowanie, więc będzie miał ten 30-letni okres zasiedzenia, którego upływ nastąpi po upływie dnia, który swą datą odpowiadać będzie terminowi nabycia posiadania tj. w Pana ojca przypadku śmierci jego matki. Upływ terminu zasiedzenia pociąga za sobą z mocy

Słowa kluczowe: spadek, zasiedzenie
Typ: Porada
Kategoria: Prawo cywilne
Data utworzenia: 20 czerwca 2006

Rozporządzenie testamentowe - zapis

stwierdzić, iż powyższe roszczenie z tytułu zapisu w części za okres 17 lat uległo przedawnieniu. Roszczenia o zapłatę z ostatnich 5 lat zapisu nie uległy jeszcze przedawnieniu, w związku z czym siostra może domagać się od Pani/a ojca tejże zapłaty o ile

Słowa kluczowe: spadek, zapis
Typ: Porada
Kategoria: Prawo cywilne
Data utworzenia: 25 stycznia 2007

Rzopoczęcie działalności gospodarczej

podatnikowi powinien nastąpić przed rozpoczęciem działalności. Najkorzystniej jest ustalić formę opodatkowania z osobą, która będzie prowadzić rozliczenia (np. z biurem rachunkowym, które za opłatę miesięczną w wysokości ok. 100 – 200 zł w całości będzie

Typ: Porada
Data utworzenia: 1 czerwca 2007

Budowa nieruchomości na działce stanowiącej współwłsność

działek gruntu wraz ze sprzedażą udziału w prawie do działki gruntu stanowiącej drogę wewnętrzną. Mogą Państwo dokonać podziału za zgodą pozostałych współwłaścicieli, w każdej chwili znieść współwłasność przedmiotowej działki. W przypadku braku zgody

Typ: Porada
Data utworzenia: 14 czerwca 2007

Brak informowania udziałowca o działalności spółki

zgromadzenie wspólników jest ważne tylko wtedy, gdy na zgromadzeniu reprezentowana jest, co najmniej połowa udziałów w kapitale zakładowym oraz, że zgromadzenie wspólników podejmuje uchwały zwykłą większością głosów, za wyjątkiem uchwał dla ważności, których

Słowa kluczowe: spółka kapitałowa
Typ: Porada
Data utworzenia: 12 listopada 2007

Prawo żądania zachowku od obdarowanego spadkobiercy

od siostry ew. od jej dziecka? Nadmieniam, iż jestem rencistą (całkowicie niezdolnym do pracy). Mieszkanie, ma powierzchnię 39 m2 (orientacyjna, cena za 1 m2 - w naszym mieście jest - 4 tys. zł. za m2).

Instytucja zachowku jest roszczeniem o

Słowa kluczowe: zachowek
Typ: Porada
Kategoria: Prawo cywilne
Data utworzenia: 1 marca 2008

Zmiana nazwiska dziecka wymaga zgody ojca nawet gdy ma on ograniczone prawa rodzicielskie

Moj partner jest po rozwodzie. Ma dwójkę dzieci a, przy czym jego prawa do dzieci są zawieszone. Matka dzieci wyszła ponownie za mąż i zmieniła nazwiska dzieciom na nazwisko aktualnego męża. Zastanawiam sie czy to zgodne z prawem i czy można coś w

Słowa kluczowe: ojcostwo
Typ: Porada
Data utworzenia: 12 kwietnia 2008

Na przejęcie długu konieczna jest zgoda wierzyciela

konsekwencje ma przeniesienie długu na nabywcę nieruchomości i czy jest to możliwe bez zgody wierzyciela?

Zgodnie z art. 908 § 1 k.c. (kodeksu cywilnego), jeżeli w zamian za przeniesienie własności nieruchomości nabywca zobowiązał się zapewnić

Słowa kluczowe: przejęcie długu
Typ: Porada
Kategoria: Prawo cywilne
Data utworzenia: 12 marca 2010

Mobbing oznacza wszelkie działania i zachowania dotyczące pracownika lub skierowane przeciwko niemu

- Izba Pracy, z dnia 05.12.2006 roku sygn. akt II PK 112/06 ustawowe przesłanki mobbingu muszą być spełnione łącznie i powinny być wykazane przez pracownika. Postępowanie pracodawcy w przypadku lobbingu może zawierać bardzo różne postacie. Za

Słowa kluczowe: mobbing
Typ: Porada
Kategoria: Prawo pracy
Data utworzenia: 13 czerwca 2010
« Poprzednia 1 … 130  |  131  |  132  |  133  |  134 … 253 Następna »
® 2008 - 2019 SerwisPrawa.pl sp. z o.o. Korzystanie z portalu oznacza akceptację regulaminu.