Kalendarz przedsiębiorcy: 20-03-2019 Termin obliczenia i wpłacenia zaliczki… (US)
Jesteś tutaj: Strona główna serwisu Strona głównaPorady prawneodszkodowanie+za+wypadek+w+podrC3B3C5BCy+sC582uC5BCbowej
Wypadek -

 niezamierzone nagłe zdarzenie lub ciąg takich zdarzeń z udziałem pojazdu kolejowego, powodujące negatywne konsekwencje dla zdrowia ludzkiego, mienia lub środowiska; do wypadków zalicza się w szczególności:

a) kolizje,
b) wykolejenia,
c) zdarzenia na przejazdach,
d) zdarzenia z udziałem osób spowodowane przez pojazd kolejowy będący w ruchu,
e) pożar pojazdu kolejowego
 
Ustawa z dnia 28 marca 2003 r.o transporcie kolejowym art.4 pkt.45
 
Archiwum wyszukiwanych fraz prawnych Znaleziono 2530 publikacji spełniających kryteria wyszukiwania.

Żądanie zwrotu nakładów na współną rzecz od współwłaściciela

zjazdu o czym wszyscy pozostali współwłaściciele drogi prywatnej zostali poinformowani i wyrazili ustną zgodę. Dokumentacja projektowa zjazdu została wykonana i w chwili obecnej należy uregulować należność za powyższe. Koszty dokumentacji zjazdowej

Słowa kluczowe: współwłasność
Typ: Porada
Kategoria: Prawo cywilne
Data utworzenia: 10 grudnia 2007

Spółdzielnia mieszkaniowa musi wykazać przesłanki kalkulacji czynszu

Spółdzielnia mieszkaniowa wyliczyła nam czynsz i w tych pozycjach, których wartość zależy od liczby osób (ryczałt za gaz, wywóz śmieci) wzięto osoby zameldowane w tym mieszkaniu (dane wzięto chyba z wydziału meldunkowego ). Te 5 osób to 3 członków

Typ: Porada
Data utworzenia: 18 sierpnia 2008

Wezwanie do zapłaty nadpłaconego czynszu

Mieszkam w mieszkaniu będącym własnością Gminy. Zauważyłem, że od wielu lat opłata pobierana za wynajem mieszkania jest zawyżona. Gmina przyznała, że opłaty rzeczywiście są obliczane nieprawidłowo i zostało to zmienione. W jakiej formie mam się

Słowa kluczowe: wezwanie do zapłaty
Typ: Porada
Kategoria: Prawo cywilne
Data utworzenia: 8 stycznia 2010

Wniesienie powództwa alimentacyjnego na rzecz małoletniego dziecka

kosztów sądowych. Powód może dochodzić w procesie nie tylko już należnych alimentów, ale także alimentów za okres wcześniejszy (niezaspokojone potrzeby uprawnionego z czasu przed wniesieniem powództwa o alimenty sąd uwzględnia zasądzając odpowiednią sumę

Słowa kluczowe: alimenty
Typ: Porada
Data utworzenia: 27 października 2010

Ustalenie wysokości alimentów od osoby prowadzącej działalność gospodarczą

1987 r., sygn. akt III CZP 91/86, OSNICAPUS 1988/4/42. Na koniec dodam, że w przypadku rozwiązania małżeństwa z orzeczeniem winy jednego ze współmałżonków, małżonek niewinny może zawsze żądać alimentów od małżonka uznanego za winnego. Alimentów może

Słowa kluczowe: alimenty
Typ: Porada
Kategoria: Prawo cywilne
Data utworzenia: 10 lipca 2006

Podstawa do żądania obniżenia alimentów

jedno dziecko. Jestem także zadłużony za alimenty zaległe. Czy mogę też się starać o umorzenie całego lub części zadłużenia?

W myśl przepisu art. 135 § 1 Kodeksu rodzinnego i opiekuńczego, zakres świadczeń alimentacyjnych zależy od

Słowa kluczowe: alimenty
Typ: Porada
Data utworzenia: 15 października 2007

Najeca dokonując ulepszeń lokalu mieszkalnego powinien uzyskać zgodę wynajmującego

. Zatem dokonanie nakładów w tym zakresie obciąża Pana jako najemcę i jest to związane z normalną eksploatacją lokalu mieszkalnego. Ponadto zgodnie z art. 6d ustawy o ochronie praw lokatorów, najemca może wprowadzić w lokalu ulepszenia tylko za zgodą

Słowa kluczowe: najem lokalu
Typ: Porada
Kategoria: Prawo cywilne
Data utworzenia: 25 listopada 2009

Okres wypowiedzenia umowy o pracę zawartej na czas określony może być dłuższy niż 2 tygodnie

miesięcy oraz strony przewidziały dopuszczalność rozwiązania tej umowy za dwutygodniowym wypowiedzeniem. Strony w takiej umowie mogą jednak przewidzieć dłuższy niż dwutygodniowy okres wypowiedzenia umowy. Przepisy kodeksu pracy określają jedynie minimalny

Typ: Porada
Kategoria: Prawo pracy
Data utworzenia: 4 września 2012

Wartość darowizny doliczonej do zachowku

Jak będzie obecnie naliczana wartość mieszkania od wartości, której ja mam zapłacić zachowek, jeżeli mieszkanie to otrzymałam jako darowiznę w 2003 roku i tego samego dniu przekazałam je w formie darowizny synowi. W 2003 roku mieszkanie było warte

Słowa kluczowe: zachowek
Typ: Porada
Kategoria: Prawo cywilne
Data utworzenia: 31 marca 2008

Skutki ogłoszenia upadłości

ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny, a także w stosunku do spółek z ograniczoną odpowiedzialnością i spółek akcyjnych nieprowadzących działalności gospodarczej, wspólników osobowych spółek handlowych, ponoszących odpowiedzialność za

Typ: Porada
Data utworzenia: 18 sierpnia 2012
« Poprzednia 1 … 106  |  107  |  108  |  109  |  110 … 253 Następna »
® 2008 - 2019 SerwisPrawa.pl sp. z o.o. Korzystanie z portalu oznacza akceptację regulaminu.